De boetes bij de Arbowet gaan omhoog

  • Leestijd
    2 minuten
  • 26 februari 2019 aangemaakt
  • 11 mei 2020 bijgewerkt

Bij het niet naleven van de Arbowet horen boetes. Zo staat in de Arbowet dat elk bedrijf verplicht is een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met Plan van aanpak uit te voeren. Op het niet hebben van de RI&E stond al een boete. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nu voornemens deze boete te verhogen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. 

Arbowet boetes worden verhoogd

Van Ark stelt dat de RI&E de basis vormt voor het waarborgen van gezond en veilig werken, samen met het bijbehorende Plan van aanpak. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft ze onder andere dat het ontbreken in veel bedrijven van een RI&E een aandachtspunt is omdat hiermee de basis voor preventiemaatregelen ontbreekt. De naleving van deze verplichting uit de Arbowet kan en moet volgens haar beter.

Arbobalans 2018

Volgens de Arbobalans 2018 van TNO heeft slechts 45% van de organisaties een RI&E. Het zijn vooral grotere organisaties die een RI&E hebben opgesteld. Van Ark wil daarom bedrijven ondersteunen bij het uitvoeren van een RI&E. Daarbij wil ze de boetes voor het niet beschikken over een RI&E van maximaal €3.000 naar maximaal €4.500 voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Voor bedrijven met minder dan 5 werknemers betreft de hoogte van de boete 10% van het normbedrag. En het is niet alleen het niet hebben van een Risico-inventarisatie en -evaluatie waarvan de boete wordt verhoogd. Ook voor het ontbreken van de bijbehorende Plan van Aanpak gaat de boete omhoog: van €750 naar €3.000. Het Plan van Aanpak vervult volgens de staatssecretaris namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf. Heeft u geen RI&E Plan van aanpak? Dan kunt u direct een boete krijgen in plaats van eerst een waarschuwing.

Ondersteunig vanuit de overheid

Het verhogen van de boetes is een van de manieren om het belang van de Risico-inventarisatie en -evaluatie onder de aandacht te brengen bij de werkgever. Van Ark wil daarbij voorlichting en ondersteuning aan bedrijven geven bij het uitvoeren van een RI&E middels het Steunpunt RI&E en branche RI&E-instrumenten.

RI&E stroomschema

Elk bedrijf is dus verplicht een RI&E op te stellen. Met ons RI&E stroomschema ziet u direct of u alles goed geregeld heeft. 

Download het stroomschema

Meer over de RI&E

In een veilige en gezonde werkomgeving zijn mensen vitaal en met plezier aan het werk. Dat betekent voor uw bedrijf een laag verzuim en een hoge productiviteit. En zo bespaart u bedrijfskosten. Het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving start met het krijgen van inzicht in de risico’s. Alles over de Risico-inventarisatie en -evaluatie zetten we hier op een rij.

Alles over de RI&E