ePMO Metaal: een unieke gezondheidscheck voor metaal- en techniek bedrijven

Gezonde medewerkers, minder verzuim

Het is voor mkb-metaalbedrijven belangrijk om hun werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Ze moeten immers meer werk verzetten met minder medewerkers, die gemiddeld steeds ouder worden. Daarom is er voor metaal- en techniekbedrijven een unieke, digitale gezondheidscheck voor medewerkers: het online Preventief medisch onderzoek (ePMO) Metaal. Uniek in Nederland en beschikbaar voor alle leden van Koninklijke Metaalunie.

ePMO Metaal Metaalunie

Verzuim voorkomen, minder kosten

Het ePMO Metaal geeft u snel en gemakkelijk inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. De online vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met Koninklijke Metaalunie en specifiek afgestemd op de werkzaamheden in de metaal- en techniekbranche.

Werknemers krijgen actueel inzicht in hun gezondheid, leefstijl en eventuele gezondheidsrisico’s. Zo weten zij wat ze kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren. U komt erachter welke maatregelen u moet nemen om uw organisatie gezonder en vitaler te maken. Op die manier kunt u voorkomen dat er medewerkers ziek worden. Belangrijk, want gemiddeld kost één dag verzuim € 250.

Voldoe aan uw wettelijke verplichting

Indien uit uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) blijkt dat dat nodig is, kunt u het online onderzoek uitbreiden met fysieke onderzoeken. Op deze manier voldoet u aan uw wettelijke verplichting om uw medewerkers periodiek een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden.

En dat voor slechts € 49 per werknemer.

Dit levert het ePMO u en uw werknemers op

✔ Kostenbesparing
Een goed uitgevoerd ePMO leidt tot gezonde en vitale medewerkers, minder verzuim, lagere verzuimkosten en minder instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).  
✔ Inzicht in leefstijl en gezondheidsrisico’s
Uw medewerkers krijgen inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s.
✔ Bewustwording belang gezondheid
Ze zijn zich beter bewust van het belang van een goede mentale en fysieke gezondheid.  
✔ Helder inzicht in gezondheidsrisico’s
U krijgt inzicht in relevante (gezondheids)risico’s voor uw bedrijf. De privacy van uw werknemers is daarbij geborgd. Zo bouwt u aan een gezonde toekomst voor u en uw medewerkers.
✔ Voldoen aan de wet
Met het ePMO Metaal, in combinatie met de in de RI&E geadviseerde fysieke onderzoeken, voldoet u aan uw wettelijke verplichting om uw medewerkers periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden.

Profiteer

Pak de gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf aan, vraag een offerte op via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl. Of kijk hier voor meer informatie.

Preventie

ArboNed biedt u graag informatie en praktische hulpmiddelen voor een gezond en vitaal bedrijf. Dit doen we aan de hand van kwartaalthema’s gericht op preventie. Dit kwartaal staat 'een gezond bedrijf' centraal. Blijf via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.

Gerelateerde nieuwsberichten