Het nieuwe coronavirus

 • Leestijd
  2 minuten
 • 31 januari 2020 aangemaakt
 • 27 februari 2020 bijgewerkt

Op dit moment is er wereldwijd veel aandacht voor het coronavirus. Met name voor bedrijven met medewerkers die reizen naar onder andere China is dit een actueel thema. Lees hier hoe u hier als werkgever goed mee om kunt gaan.

Het nieuwe coronavirus - RIVM logo

In Nederland houden het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en geven ze richtlijnen over (preventieve) maatregelen. Om onnodige gezondheidsrisico’s, onnodige maatregelen en onrust te voorkomen, adviseert ArboNed vooralsnog deze richtlijnen te volgen:

 • Volg het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies wordt voortdurend aangepast.
 • Raadpleeg regelmatig de actuele informatie van het RIVM. Bij de veelgestelde vragen staan onder meer adviezen voor mensen met symptomen, mensen die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en voor mensen die de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus.
 • Volg de algemene hygiënemaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus:
  • Was regelmatig de handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Besteed aandacht aan het kopen, wassen, scheiden, verhitten en koelen van levensmiddelen.
  • Maak regelmatig schoon (onder andere deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen en kranen).
 • Vermijd contact met zieke mensen (onder andere hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking).
 • Medewerkers in risicogebieden moeten markten met levende dieren vermijden.
 • Ook moeten zij grote groepen mensen vermijden.

Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven; zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Omdat andere coronavirussen zich niet via karton etc. verspreiden, is er geen reden om aan te nemen dat dit voor het nieuwe coronavirus anders is. Pakketjes uit China, bijvoorbeeld, zijn dan ook geen besmettingshaard.

Vragen over reizen naar risicogebieden

Voor medewerkers die reizen naar of terugkomen uit risicogebieden gelden, op het moment van publicatie, de volgende richtlijnen:

 • Medewerkers die in de afgelopen twee weken in een van de risicogebieden zijn geweest en koorts en luchtwegklachten hebben, moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts. Hierbij dienen zij te melden dat ze in een risicogebied zijn geweest. Zij moeten ook de bedrijfsarts hierover informeren.
 • Medewerkers die geen van bovenstaande klachten hebben, maar die in de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en/of die in de afgelopen twee weken in direct contact zijn geweest met een patiënt met een coronavirusinfectie, dienen tijdens de incubatietijd (veertien dagen) geweerd te worden en kunnen thuis werken. Indien zich klachten voordoen dan dient de medewerker direct telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Tijdens dit contact moet gemeld worden dat de medewerker in een risicogebied is geweest en/of in contact is geweest met een patiënt die besmet is met het coronavirus. Zij moeten ook de bedrijfsarts hierover informeren.  Deze maatregelen gelden niet voor eventuele huisgenoten van de medewerker.

Ook ArboNed volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als de actualiteit daarom vraagt, passen we onze adviezen en acties daarop aan. Natuurlijk kunt u met vragen rondom het nieuwe coronavirus ook altijd terecht bij uw vaste contactpersoon. Als werkgever kunt u met de bedrijfsarts bespreken of (aanvullende) maatregelen nodig zijn, zodat u hierover alle medewerkers en leidinggevenden van reizende medewerkers kan informeren.