Wat is het verschil tussen een PMO en een PAGO?

Als werkgever wilt u graag gezonde, vitale werknemers, die veilig kunnen werken. Daarvoor biedt u uw werknemers onder meer periodiek een gezondheidsonderzoek aan. Dat staat ook in de Arbowet. Veel werkgevers kennen het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Ook de term Preventief medisch onderzoek (PMO) komt regelmatig voor. Waarom, en wat is het verschil?

PMO en PAGO

Verschil PAGO en PMO

Het PAGO is alleen maar gericht op de risico's die te maken hebben met werk. Deze risico’s staan in uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Doel van het PAGO is de gezondheidsschade op te sporen die is ontstaan door deze arbeidsrisico’s. De bedrijfsarts geeft advies over de inhoud van het PAGO en hoe vaak het nodig is.

Net als het PAGO is het PMO een medisch onderzoek bedoeld voor werknemers. Maar het PMO kijkt verder dan het PAGO, naar meer dan alleen de gezondheidsrisico’s door werk. Het PMO bekijkt de algehele gezondheid van uw werknemers. Het gaat bijvoorbeeld ook in op leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkstress. Het is dus een uitgebreider onderzoek en het geeft de werknemer inzicht in zijn lichamelijke en mentale gezondheid. Blijkt uit het onderzoek dat het nodig is, dan kan de werknemer gericht aan de slag met zijn gezondheid en leefstijl. De vitaliteit- en gezondheidsadviseur ondersteunt de werknemer, bijvoorbeeld tijdens het adviesgesprek.

Wettelijke verplichting

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Met het PMO van ArboNed voldoet u aan deze verplichting. En een PMO biedt u als werkgever meer voordelen. Het kan input geven voor het preventief gezondheidsbeleid van uw bedrijf. En het kan een belangrijke schakel zijn in het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. Deelname aan het PMO is overigens vrijwillig voor uw medewerkers.

ArboNed biedt verschillende soorten PMO’s. Van een beknopt, online onderzoek met alleen een vragenlijst, tot en met een compleet maatwerkonderzoek, inclusief fysieke tests. Wij zorgen ervoor dat het PMO past bij wat uw organisatie nodig heeft.

Bouw en infra

Het PAGO voor werknemers in de bouw- en infrasector is al collectief geregeld in de cao. Het PAGO is onderdeel van een breder Individugericht Preventiepakket met onder meer de DIA en diverse vervolgactiviteiten. Volandis geeft uitvoering aan deze afspraken met geselecteerde partners, waaronder ArboNed. Sluit u aan bij deze cao, dan heeft u hier als werkgever al voor betaald. Kies een jaarplanning en maak maatwerkafspraken via: volandis@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten