Kanker en werk

Vandaag, 4 februari, is het Wereldkankerdag. Volgens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) krijgen jaarlijks bijna 50.000 werkenden de diagnose kanker. Een enorme persoonlijke impact, ook wat werk betreft.

Op wereldkankerdag staan wij stil bij de gevolgen van kanker op de werkvloer

Kanker en werk

Volgens het NFK krijgt een kwart van de werknemers die herstelt van kanker uiteindelijk ontslag. Mensen met kanker worden ook minder makkelijk aangenomen bij het solliciteren dan bijvoorbeeld mensen met astma, diabetes of ADHD. Daarom heeft het NFK de website Kanker en werk in het leven geroepen. 

Health Impact Bond Kanker & Werk

ArboNed kent de cijfers en startte in 2018 samen met vijf samenwerkingspartners een intensief traject: de eerste Health Impact Bond Kanker & Werk. Daarin werken wij samen om werknemers die kanker hebben (gehad) te ondersteunen bij een snellere, succesvolle terugkeer naar werk. We begeleiden werknemers met een nieuw ontwikkelde, intensieve re-integratieaanpak.

Vijf tips voor goede begeleiding

Re-integratie van werknemers met kanker verloopt vaak moeizaam. Zij hebben te kampen met vermoeidheid, minder concentratie en geheugenproblemen. Om werknemers goed te begeleiden benoemt het NFK vijf tips voor de werkgever.

1. Blijf met elkaar in gesprek

Kanker is ingrijpend, maar het is belangrijk om te blijven communiceren. Stem samen af hoe jullie dat willen doen. Houd rekening met de ziektefase. Zet geen druk, maar blijf bij elkaar betrokken.

2. Ondersteun leidinggevende en collega’s

Oprechte belangstelling zorgt voor een vertrouwensband. En dankzij dat vertrouwen kunt u mogelijke problemen samen oplossen. Als werkgever kunt u de collega's van de zieke werknemer helpen bij het warm houden van de band. 

3. Doorbreek het taboe op de werkvloer

Geef juiste en eerlijke informatie over de ziekte. Zo kan een bijeenkomst over kanker een taboe op de werkvloer doorbreken.

4. Zorg voor de juiste expertise

Staar u niet blind op bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter, maar laat u bijstaan door partijen die ervaring hebben bij de begeleiding met kanker. Zo werkt ArboNed samen met Re-turn. Een organisatie die volledig gespecialiseerd is in verzuim en re-integratie bij kanker. 

5. Stuur op benutbare mogelijkheden

Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al voldoende zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Wereldkankerdag

Op Wereldkankerdag wordt stilgestaan bij de impact van kanker. Doel is het bewustzijn rondom kanker te vergroten, en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten