Mijn werknemer is besmet met het coronavirus (COVID-19), wat nu?

  • Leestijd
    3 minuten
  • 27 maart 2020 aangemaakt
  • 10 juli 2020 bijgewerkt

In de toespraak van onze minister-president op 18 maart 2020 was het duidelijk: een groot deel van de Nederlandse bevolking zal met het nieuwe coronavirus besmet raken. Wat betekent dat voor u als werkgever? Er zijn twee scenario’s waarbij de arbodienst een rol kan spelen.

coronavirus

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus, is ziek en kan daardoor niet werken

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben vaak koorts (>38 graden) en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. In een aantal van de gevallen heeft iemand gedurende deze ziekte behandeling nodig in het ziekenhuis. Deze behandeling bestaat vaak uit het tijdelijk ondersteunen van de ademhaling door zuurstof toe te dienen. De meest intensieve manier van zuurstof toedienen gebeurt op de intensive care (IC) waarbij beademingsapparatuur nauwgezet de ademhaling ondersteunt en aanvult. Met name ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen een verhoogd risico. Als uw werknemer is besmet met het nieuwe coronavirus en hierdoor dusdanige klachten heeft dat hij niet in staat is zijn werk te doen, dan moet u uw werknemer volgens de Wet verbetering poortwachter ziek melden bij uw arbodienst. Uw arbodienst zal u, net als bij een gewone ziekmelding, adviseren over mogelijkheden ten aanzien van werkhervatting.

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus maar heeft geen of milde klachten en kan nog wel werken

Bij het overgrote deel van de mensen geeft het coronavirus milde klachten die thuis kunnen worden uitgeziekt. Deze mensen herstellen vaak goed en volledig, meestal binnen twee weken. Als het coronavirus is vastgesteld, maar uw werknemer is hier niet ziek van of heeft alleen milde klachten, dan moet hij in zogenoemde thuisquarantaine. Ook de gezinsleden moeten in dat geval thuisblijven. Uw werknemer mag pas weer naar buiten wanneer hij 24 uur geen klachten meer heeft. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. Een milde besmetting met corona geneest vaak binnen twee weken. Uw werknemer zou in deze situatie in principe thuis kunnen werken. U meldt uw werknemer daarom dan ook niet ziek bij de arbodienst. Is thuiswerken voor uw werknemer geen optie? Overleg dan eerst met uw werknemer wat mogelijke oplossingen of alternatieven zijn. Komt u daar niet uit, dan zal u het loon van de werknemer moeten doorbetalen. De wet kent immers als uitgangspunt dat als er geen arbeid kan worden verricht er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid te wijten is aan tekortkoming van de werknemer. Maar daar is geen sprake van in het geval van thuisquarantaine als gevolg van de genomen overheidsmaatregelen om verspreiding van corona in te dammen. U kunt dan mogelijk een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (voorheen werktijdverkorting).

Uw werknemer heeft nu verkoudheidsklachten, maar weet niet zeker of hij besmet is met het coronavirus, wat dan?

Iedereen met klachten kan rechtstreeks contact opnemen met de GGD en een COVID-19 test aanvragen. Een negatieve uitslag wordt per mail/schriftelijk gecommuniceerd. Bij een positieve testuitslag wordt telefonisch contact opgenomen door de GGD met de betrokkene en volgt een schriftelijke bevestiging. Daarnaast vindt vanaf juni ook een standaard bron- en contactonderzoek plaats. Bij een positieve testuitslag van één of meerdere van uw werknemers is het voor uw werknemer(s) maar ook voor u als werkgever gewenst om direct advies te krijgen, om te voorkomen dat het aantal besmettingen toeneemt. De arbodienst kan u daarbij van dienst zijn.

Werkgeversadvies coronavirus

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft ArboNed een werkgeversadvies opgesteld. In dit advies staat wat u als werkgever kunt doen voor de bescherming en veiligheid van uw werknemers. Ook leest u hier over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Mogelijk kunt u hier gebruik van maken. Wij updaten dit werkgeversadvies regelmatig dus houd onze website in de gaten voor de laatste versie.

Download het werkgeversadvies

Gerelateerde nieuwsberichten