Mijn werknemer is besmet met het coronavirus (COVID-19), wat nu?

  • Leestijd
    3 minuten
  • 27 maart 2020 aangemaakt
  • 30 december 2020 bijgewerkt

Het coronavirus grijpt nog altijd snel om zich heen. Wat betekent het precies voor u als werkgever als een van uw werknemers besmet raakt? Lees hier wat de verschillende scenario’s zijn, hoe u moet handelen en hoe uw arbodienst u hierbij kan ondersteunen.

coronavirus

De klachten

Mensen met COVID-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt, hebben vaak koorts (> 38 graden) en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Andere mogelijke klachten zijn hoofdpijn en verlies van smaak. Soms is behandeling nodig in het ziekenhuis, vaak in de vorm van het toedienen van zuurstof. De meest intensieve manier van zuurstof toedienen gebeurt op de intensive care (IC), waarbij beademingsapparatuur nauwgezet de ademhaling ondersteunt en aanvult. 

Thuisisolatie

Als het coronavirus bij uw werknemer is vastgesteld, dan moet hij in thuisisolatie. Ook als hij slechts milde klachten heeft. Hij mag pas weer uit isolatie als hij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen is na het begin van de klachten. Heeft uw werknemer een verminderde weerstand? Dan mag hij pas uit isolatie als hij 24 uur geen klachten meer heeft én het minimaal 14 dagen is na het begin van de klachten. Ook de gezinsleden van uw medewerker blijven thuis.

Mijn werknemer is positief getest, heeft klachten en kan niet komen werken

Als uw werknemer positief wordt getest op coronavirus, moeten hij en zijn huisgenoten in quarantaine. Heeft uw werknemer dusdanige klachten dat hij niet in staat is zijn werk (thuis) te doen, dan moet u hem volgens de Wet verbetering poortwachter ziek melden bij uw arbodienst. Uw arbodienst zal u, net als bij een gewone ziekmelding, adviseren over mogelijkheden ten aanzien van werkhervatting.

coronavirusMijn werknemer heeft COVID-19 gehad

Het herstel van werknemers die COVID-19 hebben gehad, kan maanden duren. Wat kunt u als werkgever doen en hoe helpt uw bedrijfsarts u hierbij?

Mijn werknemer is positief getest, maar heeft slechts milde klachten en kan thuiswerken

Kan uw positief geteste medewerker zijn werkzaamheden thuis verrichten? Dan meldt u hem niet ziek bij de arbodienst. Is thuiswerken voor uw werknemer geen optie? Bespreek dan eerst met elkaar wat de mogelijke oplossingen of alternatieven zijn.

Komt u er samen niet uit? Dan zult u het loon van uw werknemer moeten doorbetalen. De wet kent immers als uitgangspunt dat als er geen arbeid kan worden verricht er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid te wijten is aan tekortkoming van de werknemer. Maar daarvan is geen sprake in het geval van thuisisolatie in tijden van corona. U kunt mogelijk een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (voorheen werktijdverkorting).

Mijn werknemer heeft verkoudheidsklachten, maar weet (nog) niet zeker of hij besmet is.

Iedereen met klachten kan rechtstreeks contact opnemen met de GGD en een COVID-19 test aanvragen. Tot uw werknemer een negatieve uitslag heeft, gaat hij in quarantaine. Is de uitslag negatief, dan kan uw werknemer weer aan het werk. Bij een positieve testuitslag neemt de GGD telefonisch contact op en volgt een schriftelijke bevestiging. Daarnaast volgt een bron- en contactonderzoek. Uw werknemer gaat in isolatie.

Bij een positieve testuitslag van een of meerdere van uw werknemers is het voor u en uw werknemer(s) prettig om direct, gericht advies te krijgen hoe hiermee om te gaan. Zo voorkomt u dat het aantal besmettingen in uw bedrijf toeneemt. De arbodienst kan u daarbij van dienst zijn.

Corona en werk

ArboNed heeft, om verdere besmettingen met het coronavirus in te dammen, de dienstverlening aangepast. Meer informatie over corona en werk vindt u op onze speciale informatiepagina. Met een faq, een praktische gids voor uw bedrijf en de 'anderhalvemetersamenleving', en - indien van toepassing - voor uw werknemers: onze complete gids voor thuiswerkersKlik hier voor duidelijkheid over ziekmeldingen bij (verdenking van) het coronavirus.

Gerelateerde nieuwsberichten