Mijn werknemer is besmet met het coronavirus (COVID-19), wat nu?

  • Leestijd
    3 minuten
  • 27 maart 2020 aangemaakt
  • 27 oktober 2020 bijgewerkt

Wat betekent het voor u als werkgever als een werknemer besmet raakt met het coronavirus? Lees hier de scenario’s en hoe uw arbodienst u hierbij kan ondersteunen.

coronavirus

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus, is ziek en kan daardoor niet werken

Mensen met COVID-19, de ziekte die het nieuwe coronavirus veroorzaakt, hebben vaak koorts (>38 graden) en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Soms is behandeling nodig in het ziekenhuis. Deze behandeling bestaat vaak uit het tijdelijk ondersteunen van de ademhaling door zuurstof toe te dienen. De meest intensieve manier van zuurstof toedienen gebeurt op de intensive care (IC) waarbij beademingsapparatuur nauwgezet de ademhaling ondersteunt en aanvult. Met name ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen een verhoogd risico.

Als uw werknemer is besmet met het nieuwe coronavirus en hierdoor dusdanige klachten heeft dat hij niet in staat is zijn werk te doen, dan moet u uw werknemer volgens de Wet verbetering poortwachter ziek melden bij uw arbodienst. Uw arbodienst zal u, net als bij een gewone ziekmelding, adviseren over mogelijkheden ten aanzien van werkhervatting.

coronavirusMijn werknemer heeft COVID-19 gehad

Het herstel van werknemers die COVID-19 hebben gehad, kan maanden duren. Wat kunt u als werkgever doen en hoe helpt uw bedrijfsarts u hierbij?

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus, maar heeft geen of milde klachten en kan nog wel werken

De meeste mensen hebben milde klachten van het coronavirus. Zij kunnen thuis uitzieken. Deze mensen herstellen vaak goed en volledig, meestal binnen twee weken. Als het coronavirus is vastgesteld, maar uw werknemer is hier niet ziek van of heeft alleen milde klachten, dan moet hij in zogenoemde thuisisolatie. Ook de gezinsleden moeten in dat geval thuisblijven. Uw werknemer mag pas weer naar buiten wanneer hij 24 uur geen klachten meer heeft. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten.

Uw werknemer zou in deze situatie in principe thuis kunnen werken. U meldt uw werknemer daarom niet ziek bij de arbodienst. Is thuiswerken voor uw werknemer geen optie? Overleg dan eerst met uw werknemer wat mogelijke oplossingen of alternatieven zijn. Komt u daar niet uit, dan zal u het loon van de werknemer moeten doorbetalen. De wet kent immers als uitgangspunt dat als er geen arbeid kan worden verricht er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid te wijten is aan tekortkoming van de werknemer. Maar daar is geen sprake van in het geval van thuisisolatie als gevolg van de genomen overheidsmaatregelen om verspreiding van corona in te dammen. U kunt dan mogelijk een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (voorheen werktijdverkorting).

Uw werknemer heeft verkoudheidsklachten, maar weet niet zeker of hij besmet is met het coronavirus, wat dan?

Iedereen met klachten kan rechtstreeks contact opnemen met de GGD en een COVID-19 test aanvragen. Tot uw werknemer een negatieve uitslag heeft, gaat hij in quarantaine. Is de uitslag negatief, dan krijgt uw werknemer dat per mail door. Bij een positieve testuitslag neemt de GGD telefonisch contact op en volgt een schriftelijke bevestiging. Daarnaast volgt een bron- en contactonderzoek. Uw werknemer gaat in isolatie.

Bij een positieve testuitslag van één of meerdere van uw werknemers is het voor u en uw werknemer(s) prettig om direct, gericht advies te krijgen hoe hiermee om te gaan. Zo kunt u voorkomen dat het aantal besmettingen in uw bedrijf toeneemt. De arbodienst kan u daarbij van dienst zijn.

Corona en werk

ArboNed heeft, om verdere besmettingen met het coronavirus in te dammen, de dienstverlening aangepast. Meer informatie over corona en werk vindt u op onze speciale informatiepagina. Met een faq, een praktische gids voor uw bedrijf en de 'anderhalvemetersamenleving', en - indien van toepassing - voor uw werknemers: onze complete gids voor thuiswerkersKlik hier voor duidelijkheid over ziekmeldingen bij (verdenking van) het coronavirus.

Gerelateerde nieuwsberichten