Mijn werknemer is besmet met het coronavirus (COVID-19), wat nu?

  • Leestijd
    3 minuten
  • 27 maart 2020 aangemaakt
  • 11 oktober 2021 bijgewerkt

Wat betekent het voor u als werkgever als een van uw werknemers besmet raakt met het coronavirus? Lees hier wat de verschillende scenario’s zijn, hoe u moet handelen en hoe uw arbodienst u hierbij kan ondersteunen.

coronavirus

De klachten

Mensen met COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, hebben vaak koorts (> 38 graden) en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Andere mogelijke klachten zijn hoofdpijn en verlies van reuk en smaak. Soms is behandeling nodig in het ziekenhuis, vaak in de vorm van het toedienen van zuurstof. De meest intensieve manier van zuurstof toedienen gebeurt op de intensive care (IC), waarbij beademingsapparatuur nauwgezet de ademhaling ondersteunt en aanvult. 

Thuisisolatie

Als blijkt dat uw werknemer corona heeft, dan moet hij in thuisisolatie. Ook als zijn klachten mild zijn. Hij mag pas weer uit isolatie als hij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen is na het begin van de klachten. Heeft uw werknemer een verminderde weerstand? Dan mag hij pas uit isolatie als hij 24 uur geen klachten meer heeft én het minimaal 14 dagen is na het begin van de klachten. Ook de gezinsleden van uw werknemer blijven thuis, zij gaan in quarantaine.

Mijn werknemer is positief getest, heeft klachten en kan niet komen werken

Heeft uw werknemer een positieve test op het coronavirus, dan moeten hij en zijn huisgenoten in quarantaine. Kan hij door de ernst van de klachten niet (thuis) werken, dan moet u hem volgens de Wet verbetering poortwachter ziekmelden bij uw arbodienst. Uw arbodienst adviseert u, net als bij een gewone ziekmelding, over de mogelijkheden van werkhervatting.

coronavirusMijn werknemer heeft COVID-19 gehad

Het herstel van werknemers die COVID-19 hebben gehad, kan maanden duren. Wat kunt u als werkgever doen en hoe helpt uw bedrijfsarts u hierbij?

Mijn werknemer is positief getest, maar heeft slechts milde klachten en kan thuiswerken

Kan uw positief geteste medewerker thuis (blijven) werken? Dan meldt u hem niet ziek bij de arbodienst. Is thuiswerken voor uw werknemer geen optie? Bespreek dan eerst met elkaar wat de mogelijke oplossingen of alternatieven zijn.

Als u er samen niet uitkomt, moet u het loon van uw werknemer doorbetalen. Dat komt doordat de wet als uitgangspunt heeft dat als een werknemer niet kan werken, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid te wijten is aan tekortkoming van de werknemer. Maar daarvan is geen sprake als uw werknemer door het coronavirus in thuisisolatie moet. 

Mijn werknemer heeft verkoudheidsklachten, maar weet (nog) niet zeker of hij besmet is.

Iedereen met klachten kan rechtstreeks contact opnemen met de GGD en een COVID-19 test aanvragen. Tot uw werknemer een negatieve uitslag heeft, gaat hij in quarantaine. Is de uitslag negatief, dan kan uw werknemer weer aan het werk. Bij een positieve testuitslag neemt de GGD telefonisch contact op en volgt een schriftelijke bevestiging. Daarnaast volgt een bron- en contactonderzoek. Uw werknemer gaat in isolatie.

Bij een positieve testuitslag van een of meerdere van uw werknemers is het voor u en uw werknemer(s) prettig om direct, gericht advies te krijgen hoe hiermee om te gaan. Zo voorkomt u dat het aantal besmettingen in uw bedrijf toeneemt. De arbodienst kan u daarbij van dienst zijn.

Corona en werk

Lees hier hoe wij met onze dienstverlening voldoen aan de voorwaarden die de overheid stelt. Meer informatie over corona en werk vindt u op onze speciale informatiepagina. En klik hier voor duidelijkheid over ziekmeldingen bij (verdenking) van corona. Heeft u al goede afspraken gemaakt met uw werknemers over het werken op kantoor en thuis? Lees hier onze tips over hybride werken.

Gerelateerde nieuwsberichten