Minder risico’s, meer duidelijkheid: de MKB verzuim-ontzorgverzekering

 • Leestijd
  3 minuten
 • 24 september 2019 aangemaakt
 • 05 november 2019 bijgewerkt

Werkgevers hebben de verplichting om zieke werknemers twee jaar lang door te betalen en hen zo effectief mogelijk te re-integreren. Om kleine werkgevers zo goed mogelijk bij te staan bij deze verplichting hebben zij vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid om een nieuwe ‘MKB verzuim-ontzorgverzekering ’ af te sluiten.

De nieuwe regeling vangt het financiële risico van ziekte op en gecertificeerde professionals nemen de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemers over. Deze nieuwe ontzorgverzekering is ontwikkeld samen met het Ministerie van SZW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Een aantal veranderingen op een rij

 • Bij dreigend langdurend verzuim wordt in overleg met de verzekeraar een casemanager ingezet die de regie voert over de re-integratie.

De casemanager ondersteunt werknemer bij het vormen van zijn eigen re-integratievisie en adviseert bij het opstellen van het Plan van aanpak. Dit op basis van advies van de bedrijfsarts en zonodig een arbeidsdeskundige: welke functiemogelijkheden heeft hij nog in eigen of ander werk op basis van een medische beoordeling. Het advies van de bedrijfsarts vertaalt de casemanager naar concrete re-integratiestappen, zo nodig met advies over interventies.

De casemanager geeft de werknemer na maximaal een jaar van ziekte inzicht in de gevolgen van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid en mogelijke inkomenseffecten bij eventuele instroom in de WIA.

 • Het oordeel van de bedrijfsarts is leidend vanaf 2021. Er wordt geen loonsanctie door het UWV opgelegd als de bedrijfsarts en verzekeringsarts inhoudelijk van mening verschillen;
 • Poortwachtergarantie: de verzekeraar vergoedt een eventuele loonsanctie van het UWV, mits werkgever en werknemer de door de bedrijfsarts en verzekeraar gegeven adviezen opvolgt;
 • Geen extra kosten: re-integratie-activiteiten die vanuit de Wet verbetering poortwachter verplicht zijn en/of re-integratie-activiteiten die op initiatief of na akkoord van de bedrijfsarts of de verzekeraar worden ingezet, zorgen niet voor extra kosten voor de werkgever;
 • Er is sprake van een maximering van de weging van het eigen verzuim met als doel onverwacht hoge premiestijgingen te voorkomen als gevolg van het eigen verzuim;
 • Er wordt onderzocht hoe de effectiviteit van tweede spoortrajecten kan worden verhoogd alsmede hoe de re-integratie-inspanning (RIV-toets) duidelijker en transparanter kan worden gemaakt.

Maatregelen die ArboNed toejuicht. Tenslotte weten wij als geen ander wat er nodig is om werkgevers en werknemers goed te ondersteunen bij de verzuimbegeleiding en re-integratie. Het is daarbij cruciaal dat marktpartijen (werkgevers, adviseurs, verzekeraars en arbodiensten) optimaal met elkaar samenwerken. Alleen dán behalen we het gewenste resultaat.

Aanbod ArboNed

Kleine werkgevers worden in dit verzekeringsaanbod optimaal ontzorgd bij de re-integratie van hun werknemers, onder andere door een speciale casemanager bij de arbodienst die de regie voert.

ArboNed werkt met een aantal verzekeraars samen in een maatwerk dienstverleningspakket dat voldoet aan de eisen van een MKB verzuim-ontzorgverzekering. ArboNed zet regionaal werkende casemanagers in. Hij of zij ondersteunt de werkgever optimaal en zorgt dat er naast telefonisch contact ook persoonlijk contact mogelijk is, bijvoorbeeld op locatie ArboNed.

Meer informatie

Wij verwijzen onze klanten en prospects voor meer inhoudelijke informatie over dit product door naar u als financieel adviseur. Uiteraard kunnen wij uitleg geven over de inhoud van het dienstverleningspakket. U kunt hiervoor terecht bij uw accountmanager.  

contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Onze Accountmanagers divisie Verzekerd helpen u graag verder.

Perry Perdok

Perry Perdok
(regio Noord)
030 299 62 99
perry.perdok@arboned.nl

Jan Nieuwdorp

Jan Nieuwdorp
(regio Zuid)
030 299 62 99
jan.nieuwdorp@arboned.nl