MKB verzuim-ontzorgverzekering

Als werkgever bent u verplicht om bij een (langdurig) zieke werknemer het loon door te betalen (maximaal 2 jaar) en u in te spannen voor re-integratie. Dit brengt kosten en risico's met zich mee voor uw bedrijf. Om werkgevers te ontzorgen, komt er per 1 januari 2020 een pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Kleine werkgevers kunnen onzeker zijn of zij alles goed geregeld hebben voor het moment waarop een werknemer langdurig uitvalt. Dit komt doordat zij vaak weinig ervaring hebben met langdurig ziekteverzuim. Zij weten niet goed wat van hen wordt verwacht. Zo is de werkgever wettelijk verplicht het loon maximaal twee jaar door te betalen en moet hij zich inspannen voor re-integratie. Dat is een behoorlijke opgave. Om werkgevers tegemoet te komen, worden loonbetaling en re-integratie bij ziekte vanaf 2020 makkelijker en duidelijker.

Dit verandert voor werkgevers bij langdurend verzuim

  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
  • Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering die hen ontlast. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
  • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De werknemer krijgt zelf een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.

 

Aanbod ArboNed

ArboNed werkt met een aantal verzekeraars samen in een maatwerk dienstverleningspakket dat voldoet aan de eisen van een MKB verzuim-ontzorgverzekering. ArboNed zet regionaal werkende casemanagers in. Hij of zij ondersteunt de werkgever optimaal en zorgt dat er naast telefonisch contact ook persoonlijk contact mogelijk is, bijvoorbeeld op locatie ArboNed.

Meer informatie

Wilt u meer inhoudelijke informatie over dit product? Neem dan contact op met een financieel adviseur

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten