Pesten op het werk, ook in tijden van corona

Door Sheila Peeters, bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArboNed

Werkenden hebben nog steeds te maken met pestgedrag. "Zelfs in deze tijden van thuiswerken gaat het pesten gewoon door", aldus het CNV, dat er onlangs onderzoek naar deed. Pesten kan grote gevolgen hebben voor uw werknemer én uw bedrijf. Als werkgever wilt u er dan ook alles aan doen om pestgedrag te voorkomen.

Pesten op het werk, ook in tijden van corona

Gevolgen van pesten

Werknemers die het mikpunt zijn van pesterijen krijgen vaak minder zelfvertrouwen en komen in een sociaal isolement terecht. De persoonlijke waardigheid en mentale integriteit van werknemers raken beschadigd. Ze kunnen slaapproblemen ontwikkelen en de productiviteit gaat achteruit. Uiteindelijk melden ze zich ziek en de spanning kan er uiteindelijk toe leiden dat de werknemer uitvalt met een burn-out. Een werknemer met een burn-out is gemiddeld 9 maanden niet inzetbaar. Dat heeft grote impact op uw bedrijf.

Pesten in tijden van corona

Volgens het CNV is bij sommige organisaties de sfeer zelfs verslechterd door de coronacrisis. Dit kan met meerdere ontwikkelingen te maken hebben, zoals: 

  • De verhoogde werkdruk onder lastige omstandigheden. Denk hierbij aan de situatie in de zorg.
  • De verslechterde financiële situatie van de organisatie. 
  • Het niet face-to-face kunnen uitpraten van irritaties.
  • Het leidinggeven op afstand. In sommige gevallen vertaalt zich dit in een verhoogde controle en dat kunnen werknemers als ‘druk’ ervaren.
  • Het gebrek aan persoonlijke aandacht en samenwerking door de afstand van het thuiswerken.

5 tips om pesten te voorkomen

Lees hier vijf tips wat u kunt doen om pesten op het werk tegen te gaan. Belangrijk in deze tijden van corona en thuiswerken is dat u:

  1. Persoonlijke aandacht heeft voor uw werknemers en oog houdt voor wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
  2. Overleg inplant om de samenwerking goed te laten verlopen en het teamgevoel vast te houden.
  3. Helder communiceert over nieuwe afspraken en het ‘waarom’ ervan.
  4. Beleid voert op psychosociale arbeidsbelasting.
  5. Ingrijpt bij grensoverschrijdend gedrag.

Voorkom pesten op het werk met een PSA-beleid

Pesten maar ook discriminatie en seksuele intimidatie zijn vormen van ongewenst gedrag en vallen volgens de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ook werkdruk valt onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting. Als werkgever bent u verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een PSA-beleid. U kunt het beleid zelf vormgeven, of opstellen in samenwerking met een deskundige.

Alles over het PSA-beleid

PSA-module voor het kleinbedrijf

Voorkom dat er problemen op de werkvloer ontstaan door grensoverschrijdend gedrag en werkdruk met een helder (en wettelijk verplicht) PSA-beleid. Dat regelt u snel en eenvoudig bij ons met de PSA-module voor het kleinbedrijf voor € 7,75 per werknemer per jaar. Zo zijn én blijven uw mensen met plezier aan het werk. 

Meer informatie Afsluiten

Gerelateerde nieuwsberichten