Thuiswerken: wat moet de werkgever regelen?

  • Leestijd
    3 minuten
  • 10 april 2020 aangemaakt
  • 29 april 2021 bijgewerkt

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen nu we door het coronavirus zo veel mogelijk moeten thuiswerken. Wat moet u als werkgever regelen voor uw werknemers? En hoe zorgt u ervoor dat ook hun thuiswerkplek arboproof is?

thuiswerken door corona: verplichtingen van de werkgever

Volgens de wet

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is opgenomen dat u elke arbeidsplaats in uw arbobeleid moet betrekken. Dus ook de thuiswerkplek. Zo moet u in het kader van uw zorgplicht als werkgever nagaan of de thuiswerkplek ergonomisch verantwoord is ingericht. Waar nodig dient u middelen zoals een bureau of bureaustoel ter beschikking te stellen. Dit is logisch als uw werknemers met uw instemming op regelmatige basis thuiswerken.

In het geval van Covid-19 is het gecompliceerder. Want deze keer is het een advies vanuit de overheid om massaal thuis te werken.

Zorgplicht over thuiswerken

De huidige situatie is dus een bijzondere. We kunnen niet verwachten dat elk bedrijf voor alle thuiswerkende werknemers een ergonomische werkplek aanschaft. Wel doet een bedrijf er verstandig aan om na te gaan of haar medewerkers wel beschikken over de juiste middelen om verantwoord te kunnen thuiswerken en zo nodig deze middelen in bruikleen te geven. De zorgplicht van de werkgever blijft immers van belang.

Wat kunt u doen?

Checklist thuiswerkenChecklist Gezond en vitaal thuiswerken

Gebruik deze checklist zodat uw werknemers gezond en vitaal thuis kunnen werken. Hoe meer vinkjes u zet, hoe meer uitval door thuiswerken u voorkomt. 

Thuiswerkovereenkomst

Met betrekking tot thuiswerken is op dit moment geen separate thuiswerkovereenkomst nodig. Wel kan het handig zijn om in de toekomst bij structureel thuiswerken een thuiswerkovereenkomst op te stellen.

Thuiswerkvergoeding

In sommige cao’s is een thuiswerkvergoeding overeengekomen. Maar een thuiswerkvergoeding is geen wettelijk recht van werknemer. Wilt u een afspraak maken over thuiswerkvergoeding? Volg dan de richtlijnen van het NIBUD.

Risico’s van thuiswerken

Er zitten ook risico’s aan het werken op afstand. Zo is deze periode zeer aantrekkelijk voor cybercriminelen, kan het lastig zijn leiding te geven op afstand of het teamgevoel vast te houden. Ook lopen werk en privé makkelijker in elkaar over, wat uw werknemer gevoelig maakt voor overbelasting. Meer informatie en tips hierover vindt u hier.

Online (thuis)werkplek-check

Mocht uw werknemer klachten (gaan) ervaren van het thuiswerken, dan kunt u ook een online thuiswerkplek-check aanvragen. Daarin kijkt een ergonoom online met uw werknemer mee naar de werkplek en adviseert direct hoe de werkplek en werkomgeving aangepast kan worden.

Direct afsluiten Meer informatie

Vraag onze praktische gids 'Eerste hulp bij thuiswerken' gratis aan voor uw werknemers

Wat vindt u in deze gids?

  • Tips om de werkplek in te richten.
  • Oplossingen voor de grootste valkuilen van thuiswerken.
  • Advies van onze experts op het gebied van ergonomie, psychologie en vitaliteit.

Met het aanbieden van de gids aan uw werknemers zorgt u ervoor dat zij ook thuis gezond en prettig kunnen werken. Vul uw gegevens in en u ontvangt de praktische gids per e-mail.

Gerelateerde nieuwsberichten