Uit welke stappen bestaat het Preventief medisch onderzoek (PMO)?

  • Leestijd
    2 minuten
  • 07 februari 2020 aangemaakt

Het Preventief medisch onderzoek (PMO, ook wel bekend als PAGO) is een uitgebreide gezondheidscheck voor uw werknemers. Iedere werkgever is voor de Arbowet verplicht zijn werknemers een PMO aan te bieden. Dat is een investering, maar heeft ook zeker voordelen voor u als werkgever. U werkt actief aan een gezondere en vitalere organisatie en kunt daarmee verzuim voorkomen. Lees hier uit welke stappen het PMO bestaat.

Uit welke stappen bestaat het Preventief medisch onderzoek (PMO)?

Stap 1: Communicatie en promotie

Hoe meer deelnemers aan het PMO, hoe beter. U kunt uw werknemers enthousiast maken door er goed over te communiceren. ArboNed helpt u hierbij, bijvoorbeeld met een leuke kick-off.

Stap 2: Online vragenlijst

Alle deelnemers vullen een gevalideerde online vragenlijst in, met vragen over de mentale en fysieke gezondheid. Zodra een werknemer de vragenlijst heeft ingevuld, krijgt hij bruikbare informatie toegestuurd op basis van zijn resultaten. Dit individuele rapport is privé.

Stap 3: Persoonlijk advies van de deskundige

Onze vitaliteit- en gezondheidheidsdeskundigen voeren motiverende adviesgesprekken met uw werknemers. De focus ligt op wat de werknemer zelf kan ondernemen om zijn gezondheid te verbeteren.

Stap 4: Fysiek onderzoek

De behoefte van uw bedrijf en de resultaten uit uw Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) bepalen welke fysieke onderzoeken er volgen.

Stap 5: Groepsrapportage

De individuele resultaten van uw werknemers zijn privé, maar als werkgever kunt u daarnaast kiezen voor een groepsrapportage (vanaf 15 deelnemers). De rapportage toont de relevante trends die spelen binnen uw bedrijf. Aan de hand hiervan doet u nieuwe inzichten op rond duurzame inzetbaarheid, gezondheid en veiligheid. In één oogopslag ziet u wat al heel goed gaat en aan welke aandachtspunten u nog kunt werken.

Stap 6: Het vervolg

Gedragsverandering naar een gezonder en vitaler leven gaat niet bij iedereen van de ene op de andere dag. Het is dus belangrijk om een vervolg te geven aan het PMO. Alleen zo wordt er écht actie ondernomen en blijven de werknemers zich bewust van het belang van een gezond en vitaal leven. De vitaliteit- en gezondheidsdeskundigen van ArboNed begrijpen dat het lastig kan zijn om dit in te passen in de drukte van alledag. Zij helpen u hier graag bij, zodat we uw medewerkers duurzaam inzetbaar houden.

Offerte PMO aanvragen 

PMO of PAGO?

In de Arbowet staat het volgende: "De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken."

Soms leest u nog over een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek). Dit is echter niet hetzelfde als het PMO. Het PMO is een verbeterde versie van het PAGO. Hier wordt namelijk breder gekeken dan alleen een gezondheidsonderzoek. Bij het PMO gaat het ook om de acties om de gezondheid te beschermen of verbeteren. Bovendien besteedt het PMO aandacht voor de geestelijke conditie en leefgewoonten van uw werknemers.