Versoepeling aangepaste dienstverlening per 1 juni 2020

  • Leestijd
    2 minuten
  • 27 mei 2020 aangemaakt
  • 30 juli 2020 bijgewerkt

*update 30 juli 2020*

Cliënten die in de provincie Antwerpen woonachtig zijn en een spreekuur-afspraak hebben, vragen we per 30 juli 2020 niet fysiek naar het spreekuur te komen. De geplande spreekuren met deze cliënten worden omgezet naar telefonisch overleg. Uiteraard nemen we hier persoonlijk contact over op.

Sinds 1 juni kunnen wij onze dienstverlening stapsgewijs weer fysiek uitvoeren. Vanzelfsprekend volgen wij hierbij de richtlijnen vanuit de overheid om verspreiding van het coronavirus in te dammen. De betreffende werkgevers en werknemers ontvangen hierover persoonlijk bericht. Hun vaste contactpersoon bespreekt per situatie hoe hiermee om te gaan.

dienstverlening corona

Keuringen en onderzoeken starten weer op

Per 1 juni starten we (gezondheids-)onderzoeken weer op. Dat houdt in dat onder andere keuringen, werkplekonderzoeken en Risico-inventarisaties & evaluaties (RI&E) weer gefaseerd ingepland kunnen worden. Vanzelfsprekend altijd in overleg met werkgever en werknemer en met inachtneming van de geldende richtlijnen.  

Onze Preventief medische onderzoeken (PMO) zijn naar verwachting per 1 juli weer mogelijk. Arbeidsdeskundige onderzoeken voeren wij zoveel mogelijk nog telefonisch of via videobellen uit, tenzij u en de arbeidsdeskundige dit niet wenselijk achten.

Spreekuren van onze professionals

Spreekuren vanaf 1 juni zijn bij voorkeur nog steeds telefonisch of via videobellen, tenzij de situatie anders vereist. Afhankelijk van de situatie bespreekt onze professional of een fysieke vervolgafspraak onder de geldende voorwaarden wenselijk/mogelijk is.

Trainingen

Voor trainingen geldt dat we daar waar mogelijk vasthouden aan online en/of telefonische bijeenkomsten. De versoepeling van de maatregelen biedt wel ruimte om op onze of uw eigen locatie trainingen te geven met een maximum van tien personen en met inachtneming van de richtlijnen.

COVID-19 test

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten zich laten testen op COVID-19. Als klant van ArboNed kunt u gebruik maken van COVID-19 priority testing van ArboNed. Uw werknemer heeft uiterlijk de dag na de test de nodige duidelijkheid. Is er sprake van besmetting, dan kunt u dankzij onze prioritybehandeling snel doorpakken met deskundig advies en begeleiding rond werk en inzetbaarheid. Zo verliest u geen kostbare tijd en voorkomt u verdere besmetting in uw bedrijf. 

COVID-19-inventarisatie

Werken uw medewerkers ‘coronaproof’? Ga nu aan de slag met onze praktische COVID-19-inventarisatie bij u in het bedrijf, zodat u zeker bent van een gezonde en veilige werkomgeving in de ‘anderhalvemetereconomie’.

Verantwoord op afspraak

Komt u naar een van onze vestigingen? Download de flyer met onze veiligheidsvoorschriften of bekijk onderstaande video vóór uw bezoek.

 

Meer informatie?

Hebt u vragen, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van ArboNed. Meer informatie over het coronavirus en werk vindt u op www.arboned.nl/coronavirus.