Wat is het verschil tussen een PMO en een PAGO?

Als werkgever bent u voor de Arbowet verplicht om uw werknemers periodiek een gezondheidsonderzoek aan te bieden. De inhoud van het gezondheidsonderzoek is gekoppeld aan de arbeidsrisico’s die er zijn in uw organisatie. Voor veel werkgevers is periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een bekende term. Ook komt de term Preventief medisch onderzoek (PMO) regelmatig voor. Waarom, en wat is het verschil?

PMO of PAGO

Verschil PAGO en PMO

Het PAGO is uitsluitend gericht op de risico's die te maken hebben met werk. Deze risico’s zijn beschreven in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw bedrijf. Doel van het PAGO is om de gezondheidsschade op te sporen die is ontstaan door deze arbeidsrisico’s. De bedrijfsarts geeft advies over de inhoud van het PAGO en hoe vaak het nodig is.

Net als het PAGO is het PMO een medisch onderzoek bedoeld voor werknemers. Het PMO is een verrijkt PAGO. Er wordt verder gekeken dan alleen de gezondheidsrisico’s door werk. Het PMO bekijkt de algehele gezondheid van de medewerkers en gaat bijvoorbeeld ook in op leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkstress. Het uitgebreide onderzoek geeft de werknemer inzicht in zijn lichamelijke en mentale gezondheid. Als dat nodig is, kan de werknemer gericht aan de slag met zijn gezondheid en leefstijl. De vitaliteit- en gezondheidsadviseur ondersteunt de werknemer, bijvoorbeeld tijdens het adviesgesprek.

Wettelijke verplichting

Als werkgever bent u verplicht om een PAGO aan te bieden aan uw werknemers. Met het PMO van ArboNed voldoet u aan deze verplichting. Maar een PMO biedt u als werkgever meer voordelen. Het kan input geven voor het preventief gezondheidsbeleid van uw bedrijf. En het kan een belangrijke schakel zijn in het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. Deelname aan het PMO is overigens vrijwillig voor uw medewerkers.

Bij ArboNed heeft u keuze uit drie PMO’s. Van een beknopt, online onderzoek met alleen een vragenlijst, tot en met een compleet maatwerk onderzoek, inclusief fysieke tests. Wij zorgen er altijd voor dat het PMO past bij uw behoefte.

Bouw en infra

Het PAGO voor werknemers in de bouw- en infrasector is al collectief geregeld in de cao.  Het PAGO is onderdeel van een breder Individugericht Preventiepakket met onder meer de DIA en diverse vervolgactiviteiten. Volandis geeft uitvoering aan deze afspraken met geselecteerde partners, waaronder ArboNed. Sluit u aan bij deze cao, dan heeft u hier als werkgever al voor betaald. Kies een jaarplanning en maak maatwerkafspraken via: volandis@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten