Wijziging Wet werk en zekerheid per 1 juli

  • Leestijd
    1 minuten
  • 02 juli 2015 aangemaakt
  • 07 augustus 2019 bijgewerkt

De Wet werk en zekerheid (WWZ) is per 1 juli gewijzigd. Met ingang van 1 juli zijn er twee vastgestelde ontslagroutes. Ontslag vanwege reorganisatie en bij langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan twee jaar) wordt door UWV afgehandeld. Alle andere ontslaggronden, zoals disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding en verwijtbaar handelen van de werknemer, worden door de kantonrechter beoordeeld.

Rijksoverheid

In de WWZ is meerdere malen genoemd dat ontslag niet kan indien de zorg voor arbeidsomstandigheden onvoldoende is. Naar verwachting gaat de rechter dit strikt toetsen. Het betekent in ieder geval dat een werkgever de beschikking moet hebben over een actuele en getoetste Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Uiteraard is deze ook van belang in het kader van voorkómen van werkgebonden gezondheidsproblemen, bevorderen van werkplezier en van duurzame inzetbaarheid van werknemers.

ArboNed heeft de wijziging van de wet beschreven. U kunt het artikel 'Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)' gratis downloaden.

Download artikel

Gerelateerde nieuwsberichten