Offshore keuring voor bezoekers

In de offshore industrie worden regelmatig werkzaamheden verricht door werknemers die slechts voor een korte tijd op een platform of booreiland werken. Deze groep werknemers loopt weliswaar minder risico, maar ook zij moeten fit genoeg zijn om hun werk veilig uit te kunnen voeren en zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen. Een offshore keuring is daarom ook voor bezoekers verplicht.

Offshore keuringen voor bezoekers

Offshore keuringen voor bezoekers zijn geschikt voor werknemers die niet langer dan 72 uur verblijven op een platform.

Het doel van de medische keuring is het signaleren van fysieke en mentale gezondheidsrisico’s. De keuringsarts heeft de nodige kennis van alle specifieke werkomstandigheden op een olieplatform of booreiland. Het onderzoek wordt hier volledig op afgestemd. De offshore keuring bestaat uit een lichamelijke test, uitgevoerd volgens de NOGEPA-richtlijnen.

De medische keuring voor bezoekers vindt plaats in het Offshore Medical Center (OMC) van ArboNed en neemt in totaal ongeveer 30 minuten in beslag. Het medisch onderzoek bevat:

  • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
  • Ogentest (veraf en dichtbij, en een kleurenblindheidstest)
  • Gehoortest
  • Lichamelijk onderzoek
  • Longfunctietest
  • Urinetest
  • Op indicatie: bloedonderzoek 

De resultaten van de offshore keuring worden persoonlijk toegelicht

Na afronding van de medische test worden de resultaten van het onderzoek persoonlijk toegelicht door de keuringsarts. Onze keuringsarts voorziet uw werknemer direct van advies en praktische tips over het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van uitval.

Daarnaast wordt ook het Personal Safety Log (groene veiligheidsboekje) in het Engels afgetekend voor ‘Offshore Visitor’. De offshore keuring voor bezoekers is twee jaar geldig.

Keuringsafspraak inplannen

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze OMC keuringslocatie in Den Helder. Op werkdagen zijn wij tussen 8.30 – 17.00 uur bereikbaar op 0223 66 83 12 of stuur ons een bericht.

Op afspraak is het mogelijk om een medisch onderzoek in de avonduren of in het weekend te laten plaatsvinden.