Arbowet

Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet van kracht. Eén van de veranderingen was de invoering van het verplichte basiscontract tussen de arbodienstverlener en de werkgever. Zo worden er minimale eisen gesteld aan de schriftelijke overeenkomst die een werkgever met een arbodienstverlener of bedrijfsarts moet hebben. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in juni 2018 onderzocht in hoeverre het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grootbedrijf bekend zijn met de vernieuwde Arbowet en de kennis bij het mkb loopt achter. Drie op de vijf weet niet precies wat de wijzigingen zijn. Ook zijn nog niet alle bepalingen doorgevoerd in de organisatie.

Ook blijkt het uit het rapport ‘Arbo in bedrijf 2016’ van de Inspectie SZW dat 29% van de bedrijven met 1-9 werknemers niet voldoet aan deze wettelijke verplichting en geen contract met een arbodienst en/of andere dienstverlener zoals een bedrijfsarts of veiligheidskundige etc. heeft. Genoeg reden om uw klanten hier ook extra op te wijzen.

Webinar 'Dit betekent de nieuwe Arbowet voor uw klanten'

Tijdens een webinar hebben wij de wijzigingen in drie kwartier voor u op een rij gezet. Daarnaast hoorde u welke oplossingen u uw klanten, in samenwerking met ArboNed, kon bieden. U kunt het webinar op ieder gewenst moment on demand nog terugkijken.

Meer informatie?

Neem dan contact op met uw accountmanager.