Eigenrisicodrager Ziektewet en Eigenrisicodrager WGA

ArboNed begeleidt en re-integreert (ex)werknemers gedurende de eerste 2 ziektejaren. Voor bedrijven die eigenrisicodrager voor de WGA en/of voor de Ziektewet zijn of worden is het van belang de re-integratie vanaf dag 1 te beginnen en in het 3e ziektejaar voort te zetten.

ArboNed biedt, met kennispartner SV Land, werkgevers een complete 12-jaarsoplossing aan. Dit doen we in direct overleg met de werkgever, maar ook met verzekeraars als De Amersfoortse, Delta Lloyd en Loyalis bieden wij onze diensten aan. Dit doen we ook samen met verschillende serviceproviders en gevolmachtigd agenten.

Bekijk in de video hiernaast in twee minuten hoe werkgevers kunnen kiezen voor een publieke verzekering bij UWV of voor eigenrisicodragerschap. En welke oplossingen ArboNed eigenrisicodragers biedt.

Belangrijke veranderingen WGA 2017

ERD verzuimbegeleiding

Eigenrisicodragen Ziektewet

Door de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ (BeZaVa) is een werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens de proeftijd, of na afloop van een vast of tijdelijk contract. ArboNed ondersteunt werkgevers die ervoor kiezen om Eigenrisicodrager Ziektewet (met of zonder ERD ZW-verzekering) te worden met de module ‘Eigenrisicodrager Ziektewet’. Dit doen wij gedurende de eerste twee jaren dat een werknemer een Ziektewet-uitkering ontvangt.

We ondersteunen de werkgever met een onafhankelijk, gespecialiseerd team van deskundigen. Samen met de werkgever en de (ex-)werknemer zorgen we voor de meest effectieve route naar duurzame re-integratie. Uiteraard bewaken we continu de voortgang van zijn herstel en houden de acties die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft voor in de gaten.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met uw accountmanager

Eigenrisicodragen WGA

Voor bedrijven die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-periode, is het van belang de re-integratie vanaf het 3e verzuimjaar voort te zetten. ArboNed biedt de mogelijkheid werkgevers ook hierbij te ondersteunen.

Het is belangrijk al in de eerste twee verzuimjaren te zorgen voor een vroegtijdige WGA-risico-inschatting. Dit is een continu proces tijdens de verzuimbegeleiding, waarbij u mogelijk ook wordt betrokken. In het kader van de privacy van de werknemers dient dit wel onder stringente voorwaarden en regels te gebeuren. Daarnaast kan ArboNed, rond het moment dat de UWV-beschikking moet worden afgegeven (week 104), op verzoek van de werkgever de procesmatige en juridische aspecten beoordelen. Indien gewenst kan een professional de werkgever bijstaan bij het aantekenen van bezwaar tegen de UWV-beslissing. Ook kunnen wij actief de herbeoordelingsmogelijkheden onderzoeken door deze bij UWV aan te vragen en te beoordelen. Zo nodig kan bezwaar worden aangetekend op basis van onze bevindingen.

In overleg met de werkgever en de verzekeraar stemmen we de procesregie en re-integratieactiviteiten af, gericht op snelle en duurzame re-integratie van de (ex-)werknemer.

Voorkomen WGA-instroom door WGA risico-inschatting

Uniek in onze aanpak is de WGA RisicoScan, waarmee wij in de eerste twee jaar van het verzuim het WGA risico inschatten. In meer dan 84% van de gevallen is onze inschatting juist. In week 42 en 78 van het verzuim controleren we het verzuimdossier grondig. Verloopt de verzuimbegeleiding en de re-integratie naar wens? Hoe groot is het risico dat een werknemer in de WGA terechtkomt? Wij informeren werkgevers over de uitkomst en geven gericht en onafhankelijk advies over het vervolg. Zo kunnen werkgever en werknemer tijdig actie ondernemen en zich voorbereiden op de (financiële) consequenties van mogelijke instroom in de WGA.

Verder ondersteunen we met de volgende diensten:

  • Herbeoordelingen UWV tijdig aanvragen
  • Subsidieregelingen optimaal benutten
  • Juridische ondersteuning

Samen met ArboNed schadelast beperken

Het eigenrisicodragerschap biedt voordelen, maar levert ook extra inspanningen en financiële risico’s op. De meeste eigenrisicodragers schakelen een private verzekeraar in om dat risico af te dekken. ArboNed werkt samen met verzekeraars en verzekeringsadviseurs om het eigenrisicodragerschap in goede banen te leiden en de schadelast te beperken. Wij spreken met Gert-Jan Klanderman, key-accountmanager en ERD-specialist bij ArboNed: "Voor verzekeraars is belangrijk dat wij elk dossier oppakken, opschonen en continu checken of de uitkering nog steeds terecht is."

Lees het interview: 'Samen met ArboNed schadelast beperken'

 

Gert-Jan Klanderman, ERD-specialist bij ArboNed, vertelt over eigenrisicodrager

Gratis webinar ‘Impact wijzigingen eigenrisicodragerschap 2017'

Tijdens het gratis on demand webinar 'Impact wijzigingen eigenrisicodragerschap 2017' krijgt u in drie kwartier een toelichting op de belangrijke wijzigingen rond het eigenrisicodragerschap voor de ZW en WGA. Welke informatie is belangrijk bij het adviseren van uw klanten rond het zelf dragen van financiële risico’s (ERD) of het (deels) verzekeren van arbeidsongeschiktheid van werknemers? Het webinar is op ieder gewenst moment terug te kijken.

Bekijk het webinar

contact

Heeft u vragen of wilt een afspraak maken?

Onze Accountmanagers divisie Verzekerd helpen u graag verder.

Perry Perdok

Perry Perdok
(regio Noord)
030 299 62 99
perry.perdok@arboned.nl

Jan Nieuwdorp

Jan Nieuwdorp
(regio Zuid)
030 299 62 99
jan.nieuwdorp@arboned.nl