Onze kennis

Graag delen wij onze kennis op het gebied van wettelijke regelingen, weet u aan welke wettelijke regelingen uw klanten moet voldoen?

Wettelijke regeling Verzuim

Bij verzuim volgt u de Wet verbetering poortwachter. Is er iemand ziek, dan laten wij weten wanneer wij in actie komen of wanneer uw klanten dat volgens de wet moet doen.

Wettelijke regeling Veilig werken

Uw klanten moeten hun werknemer een veilige en gezonde werkomgeving bieden. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt ArboNed mogelijke risico’s in kaart. Uw klant ontvangt van ons een rapport met de noodzakelijke acties om zo ongelukken te voorkomen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Wettelijke regeling Gezond werken

Is het werk fysiek zwaar of is er veel stress? Met een Preventief medisch onderzoek (PMO) weet uw klant hoe fysiek en mentaal gezond zijn werknemers zijn. Hij kan zo vroegtijdig maatregelen nemen om verzuim te voorkomen. 

ePMO