Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet van kracht. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen hiervan voor werkgevers. Lees meer over de gevolgen hiervan voor het verplichte basiscontract arbodienstverlening.

Basiscontract arbodienstverlening

Eén van de veranderingen die de wetswijziging met zich meebrengt, is de invoering van het verplichte basiscontract tussen de arbodienstverlener en de werkgever. De wet stelt minimale eisen aan de schriftelijke overeenkomst die een werkgever met een arbodienstverlener of bedrijfsarts sluit. Dit moet voor 1 juli 2018 in orde zijn.

Uit het rapport ‘Arbo in bedrijf 2016’ van de Inspectie SZW blijkt dat 29% van de bedrijven met 1-9 werknemers niet voldoet aan deze wettelijke verplichting en geen contract met een arbodienst en/of andere dienstverlener zoals een bedrijfsarts of veiligheidskundige etc. heeft. Genoeg reden om uw klanten hier ook extra op te wijzen.

Contract klanten ArboNed

Voor eind juli communiceren wij over de aanpassingen die ArboNed doorvoert in het contract dat wij met klanten of via de verzuimverzekeraar hebben afgesloten. We zorgen er uiteraard op tijd voor dat dit voldoet aan de wetgeving.

Gratis webinar 'Dit betekent de nieuwe Arbowet voor uw klanten'

Tijdens het webinar zetten wij de wijzigingen in drie kwartier voor u op een rij. Daarnaast hoort u welke oplossingen u uw klanten, in samenwerking met ArboNed, kunt bieden. U kunt het webinar op ieder gewenst moment on demand terugkijken.

Meer informatie?

Neem dan contact op met uw accountmanager.