Uw verzuimabonnement bij ArboNed en de Arbowet

  • Leestijd
    4 minuten
  • 01 januari 2021 aangemaakt
  • 28 december 2021 bijgewerkt

Als u voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Lees meer

Hulp nodig?

Binnenkort ontvangt u meer informatie van ons over uw contract en de wettelijke verplichtingen waarbij wij u kunnen helpen. U krijgt bijvoorbeeld een vaste contactpersoon, uw re-integratie- en preventieadviseur, bij wie u terecht kunt met uw vragen. Wilt u nu al meer weten over uw (preventieve) arbozaken, neem dan contact op met Salessupport via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl.

Zo zit het met uw basiscontract

De Arbeidsinspectie controleert of u als werkgever voldoet aan de Arbowet. Bijvoorbeeld of u een overeenkomst heeft met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. 

Met uw verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de ‘vangnetregeling’), voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van uw wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent het dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist:  

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.  
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).  
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).  
  • Het Preventief medisch onderzoek (PMO, of PAGO).   
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.    

rie

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als werkgever moet u uw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving bieden. Hoe weet u of uw bedrijf veilig is? Door een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te doen. Met uw RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart. In het bijbehorende Plan van aanpak beschrijft u hoe u de risico's aanpakt en minimaliseert. Zo voorkomt u verzuim en kunnen uw werknemers efficiënt en gemotiveerd aan de slag. En u voorkomt een boete van de Arbeidsinspectie.

pmo

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Het Preventief medisch onderzoek (PMO) geeft uw werknemers duidelijkheid over hun mentale en fysieke gezondheid. Zo bevordert u gezondheid en vitaliteit binnen uw bedrijf. Het PMO bestaat uit een online vragenlijst en - waar nodig - relevante fysieke onderzoeken. Wij zien het PMO als meer dan een wettelijke verplichting. U toont goed werkgeverschap. U laat zien dat u uw werknemers waardeert en hun gezondheid belangrijk vindt.

Gerelateerde nieuwsberichten