Gevaarlijke stoffen

Jaarlijks sterven er naar schatting bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt één op de zes werknemers het risico om ziek te worden omdat er gevaarlijke stoffen zijn op het werk. Dat betekent dat ruim een miljoen Nederlanders te maken heeft met gevaarlijke stoffen op het werk. Veel bedrijven realiseren zich niet dat er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

De risico’s van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen verschillende gezondheidseffecten veroorzaken. Dit is afhankelijk van de schadelijkheid van de stof, de hoeveelheid waaraan je wordt blootgesteld en de duur van de blootstelling (eenmalige kortdurende of langdurige blootstelling).

  • Gezondheidseffecten op de lange termijn zijn bijvoorbeeld luchtwegaandoeningen (zoals astma), schade aan inwendige organen, waaronder de hersenen en het zenuwstelsel, en beroepskanker.
  • Gezondheidsschade die acuut of op korte termijn kan optreden zoals vergiftiging, allergieën, huidaandoeningen (eczeem, verbranding) of voortplantingsproblemen.

De blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Stoffen kunnen worden ingeademd (damp, gas, kleine stofdeeltjes), via de huid worden opgenomen (contact, spatten), of het lichaam binnendringen via de mond (eten, roken). Lichamelijk zwaar werk of hitte kan de opname van giftige stoffen versnellen, waardoor de risico’s van gevaarlijke stoffen nog groter worden.

Hoe weet u of u met gevaarlijke stoffen werkt?

Het thema gevaarlijke stoffen is heel complex, juist omdat niet altijd direct duidelijk is dat er sprake is van gevaarlijke stoffen. Een goede manier om dit in kaart te brengen is via een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Elk bedrijf is volgens de Arbowet verplicht een actuele RI&E te hebben. De RI&E vormt de basis voor een veilige en gezonde werkomgeving waarbij het onderwerp ‘gevaarlijke stoffen’ in een verdiepende RI&E aan de orde hoort te komen.

In één op de drie bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, maar veel organisaties realiseren zich niet dat ze te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Het is heel belangrijk om voor elke werkplek binnen het bedrijf goed na te gaan welke mogelijke gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn, wat de gevaren ervan zijn en of medewerkers eraan kunnen worden blootgesteld.

Hulp nodig?

Het ministerie SZW is een campagne gestart rond gevaarlijke stoffen. U vindt er meer informatie over op arboportaal.nl. Ook ArboNed kan u helpen met een veilige werkwijze rondom gevaarlijke stoffen. Onze arbeidshygiënisten zijn deskundige op bekende en onbekende risico's en adviseren werkgevers over de beste werkwijze. Het advies varieert van opslag, registratie en milieu tot het dragen van beschermingsmiddelen en het voorlichten van werknemers.

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten en is ArboNed per juli 2018 officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.