Bouw regelingen

De regelingen voor u als bouwondernemer om uw personeel inzetbaar te houden

Ik heb ouder personeel, hoe zorg ik dat ze fit het (pre-)pensioen halen? 

ouderenregelingOuderenregeling

In een ouderenregeling geeft de werkgever oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken. Het gaat hier om medewerkers die binnen tien jaar de pensioenleeftijd bereiken.

Ouderenregeling

zwaarwerk regeling

Zwaar werk regeling

Bouwplaatsmedewerkers kunnen vanaf 1 januari 2021, maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken.

Meer informatie

duurzame inzetbaarheid

Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid & eerder intreden

Subsidie voor uitkering die werkgever aan werknemer die niet tot hun pensioenleeftijd kunnen werken of eerder willen stoppen.

Meer informatie

Mijn werknemers hebben last van fysieke overbelasting.

logo stepSTEP


STEP is een landelijke organisatie die elke dag bezig is met het herstel en voorkomen van klachten aan het lichaam. STEP zorgt bij uitval voor een snelle en duurzame terugkeer op de werkvloer. Maar liever nog voorkomen ze uitval. Ze werken aan de hand van 3 pijlers: 

  1. zelfredzaamheid
  2. duurzaam inzetbaarheid
  3. spoedig herstel bij uitval

Meer informatie

Wat kost het?

Er zijn speciale afspraken gemaakt. Indien verzekerd bij De Goudse of Nationale Nederland, dan is medefinanciering van toepassing.

Ik wil mijn werknemers met psychische klachten helpen.

Social Support van Bouwend Nederland

Social Support biedt werknemers niet alleen een luisterend oor bij scheidingen, schulden en depressieve klachten. Ze staan ze vooral bij met raad en daad en verwijzing naar hulpinstanties.

Meer informatie

Wat kost het?

De diensten van de Adviseurs van Social Support kosten € 110 per uur, met een maximumbedrag van € 1250 per dossier. Als lid van BNL worden deze kosten vergoed door De Goudse en Nationale Nederlanden.

Ik wil tijdig voorkomen dat mijn werknemers uitvallen.

PSABeleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid)

Pesten maar ook discriminatie en seksuele intimidatie zijn vormen van ongewenst gedrag en vallen volgens de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ook werkdruk valt onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting. Uit de cijfers blijkt dat deze onderwerpen ook in de bouw frequent voorkomen. Als werkgever bent u verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een PSA-beleid. U kunt het beleid zelf vormgeven, of opstellen in samenwerking met een deskundige.

Meer informatie

PSA-module voor het kleinbedrijf

Regel snel en eenvoudig een helder en wettelijk verplicht PSA beleid met de PSA-module voor het kleinbedrijf voor € 8,75 per werknemer per jaar. Zo zijn én blijven uw mensen met plezier aan het werk. 

PAGOPAGO/ DIA

In de cao is vastgelegd dat het bekende PAGO eens per vier jaar is uitgebreid met een adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis. In dit gesprek gaat de adviseur vooral in op hoe uw werknemers met plezier kunnen blijven werken en hoe zij zo duurzaam mogelijk binnen de bedrijfstak aan de slag blijven. We noemen deze combinatie van PAGO en adviesgesprek de DIA: Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. De DIA is dus het oude PAGO, maar dan beter, uitgebreid met een persoonlijk adviesgesprek. Dit is onderdeel van het pakket Individugerichte Preventiezorg.

Meer informatie

Wat kost het?

Voor bedrijven in de cao Bouw & Infra en/of lid van Bouwend Nederland, NOA of AFNL, is het PMO, of PAGO en de bijbehorende Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) kosteloos. 

Ik wil mijn werknemers stimuleren om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling.

SLIM regeling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Houd de website goed in de gaten. Eventuele updates rond de SLIM-subsidieregeling worden op deze website vermeld.

Meer informatie

Stimuleringsprogramma

Sociale partners uit de bouw en infrasector willen graag samen investeren in de sector, om te voorkomen dat deze in een crisis terecht komt. Dit stimuleringsprogramma maakt deel uit van een breder investeringspakket en is daarmee dus onlosmakelijk verbonden.

Meer informatie

Individueel budget

Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer te zorgen dat hij goed inzetbaar en “fit for the job” blijft. Om het werknemers ook mogelijk te maken deze verantwoordelijk in te vullen is in de cao Bouw en Infra het individuele budget ingesteld.

Meer informatie

Ik wil de stress van mijn UTA-werknemers reduceren

Veel UTA-werknemers hebben te maken met een hoge werkdruk. Onder hoge druk of constante spanning werken vraagt niet alleen geestelijke inspanning, maar heeft ook gevolgen voor het lichaam. Als uw werknemer niet op tijd zijn rust pakt, geeft hij meer energie uit dan hij opneemt. Hij put zichzelf langzaam uit. Het is belangrijk om hier iets aan te doen, anders gaat het van kwaad tot erger.

Meer informatie

Ik wil aan de slag met mijn Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Zelf uitvoeren

De RI&E Bouwnijverheid is een online applicatie waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA) kunnen maken, zonder inschakeling van deskundigen. 

Meer informatie

Zelf, met wat hulp

Een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom helpt met elk gewenst RIE-vraagstuk. Bijvoorbeeld het samen invullen van de RI&E Bouwnijverheid of het opstellen van het Plan van aanpak van de RI&E. 

Meer informatie 

Laten uitvoeren

U laat de RI&E door ons uitvoeren. Zo wordt u volledig ontzorgd en weet u zeker dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen.

Meer informatie

Oplossingen van partners

 logo nn

Nationale-Nederlanden

Voor de leden van Bouwend Nederland en voor de werkgevers in de doelgroep bouw- en infrabedrijven, biedt Nationale-Nederlanden diensten aanvullend aan de cao.

Meer informatie

De Goudse

De Goudse

De Goudse werkt samen met Bouwend Nederland in een mantelovereenkomst. Binnen deze mantel bieden zij ondernemers in de bouw veel voordelen.

Meer informatie 

contact bouw

Wilt u meer informatie over de regelingen in de bouw?

Neem dan contact op met loket Bouwend Nederland.

Bel ons
075 687 23 20