De Amersfoortse Verzekeringen

U kunt de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid én het geregel voor arbodienstverlening en re-integratie verzekeren bij De Amersfoortse. De Amersfoortse helpt ondernemers, bedrijven en hun medewerkers om fysiek, mentaal en financieel zo gezond mogelijk te blijven. ArboNed steunt u daarbij met optimale verzuimbegeleiding in de eerste twee ziektejaren. Dat levert gemak op bij het ziek- en hersteld melden, de korte communicatielijnen met De Amersfoortse en het gebruik van financieringsmogelijkheden vanuit de polisvoorwaarden van door de bedrijfsarts geadviseerde behandeltrajecten (interventies). Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Daarbij biedt de samenwerking met De Amersfoortse financieel voordeel, door extra aantrekkelijke tarieven en kortingen op onze dienstverlening.

Logo van De Amersfoortse Verzekeringen

Verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening

Mensen in dienst nemen is een goed teken, uw bedrijf groeit. Maar raakt een medewerker langdurig ziek? Dan bent u wel opeens heel veel tijd en energie kwijt aan papierwerk en geregel. En naast al het persoonlijke leed heeft u ook nog te maken met loondoorbetaling. Zonder dat daar extra omzet tegenover staat. Wilt u het goed geregeld hebben? 

Naast de Verzuimverzekering is het mogelijk om via De Amersfoortse arbodienstverlening af te sluiten met ArboNed. U krijgt de best mogelijke ondersteuning bij het verkorten van verzuim, u heeft één aanspreekpunt en sluit u naast arbodienstverlening ook de re-integratiemanager dan ben je poortwachterproof. Meer weten? Ga naar www.amersfoortse.nl/werkgever of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Team van professionals

De procesregisseurs, bedrijfsartsen en andere professionals van ArboNed hebben ruime ervaring met werkgevers in het mkb en in de samenwerking met verzekeraars. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon: de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Adviseren en activeren

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze werkwijze zorgt bij onze klanten, maar ook bij onze samenwerkingspartners aantoonbaar voor reductie van het verzuim en dus de schadelast in de portefeuille. Ter illustratie: het gemiddelde verzuimpercentage 2018 van onze klanten binnen de portefeuille van De Amersfoortse Verzekeringen ligt onder het gemiddelde percentage van ArboNed én het landelijke CBS-cijfer.

Meer over de aanpak van ArboNed

Branchespecifiek aanbod

Bent u lid van KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) of ondernemer in de transportsector? Dan hebben wij speciaal voor u samen met De Amersfoortse een uniek branche specifiek aanbod voor verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverlening in de eerste twee ziektejaren.

Meer weten?

Voor meer gedetailleerde informatie over de inhoud en kosten van de branchespecifieke modules verwijzen wij u graag naar uw verzekeringsadviseur. Uw verzekeringsadviseur vertelt u graag meer over de voordelen en brengt zo nodig vrijblijvend een offerte aan u uit.

Nieuwe Arbowet en basiscontract

Met de nieuwe Arbowet is er meer aandacht voor preventie, de rol van preventiemedewerker én de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarnaast stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. De overeenkomsten die ArboNed via De Amersfoortse heeft afgesloten, voldoen voor het grootste deel aan de gestelde voorwaarden, maar de nieuwe wet vereist een aantal aanpassingen hierin. Deze aanpassingen hebben betrekking op de aanvullende afspraken over onze dienstverlening. Deze zijn verwerkt in onze samenwerkingsvoorwaarden. Met dit addendum voldoet uw contract (via De Amersfoortse) met ArboNed volledig aan de nieuwe wettelijke eisen, onder voorwaarde dat u dit wel met uw ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft afgestemd. Op deze samenwerkingsvoorwaarden is namelijk het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) van toepassing. Bij ontbreken van de OR of PVT dient u dit met de betrokken werknemers af te stemmen. Het getekende exemplaar van de samenwerkingsvoorwaarden kunt u vervolgens in uw eigen administratie bewaren, en hoeft niet teruggestuurd te worden aan ArboNed.

ArboNed werkt samen met De Amersfoortse op het gebied van preventie en verzuimbegeleiding
Uw arbobeleid op orde

Preventiemedewerker

Elk bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat uw preventiemedewerker de juiste kennis en vaardigheden voor zijn taken bezit. Met de Cursus Preventiemedewerker zorgt u daarvoor. En voor klanten van De Amersfoortse bieden wij u een korting van 10%.

De praktische en praktijkgerichte basiscursus gaat in op:

  • de actuele arbowetgeving
  • de veiligheidseisen die gesteld worden aan de werkomgeving
  • het herkennen van gezondheidsrisico’s op de werkvloer
  • het opstellen van een plan van aanpak om deze risico’s te voorkomen
  • het geven van voorlichting en advies over arbozaken

Direct aanmelden

Goed geregeld check

In een paar minuten vult u de online vragenlijst in. U ontvangt direct advies over hoe u uw arbobeleid nog beter kunt regelen. Belangrijk om te weten, want een actief arbobeleid levert veel op. U werkt aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving en kunt voldoen aan de Arbowet. Zo houdt u uw bedrijf en mensen vitaal en gezond.

Doe de goed geregeld check