De Goudse - ComfortAbonnement

Als ondernemer wilt u langdurig verzuim van uw medewerkers koste wat het kost voorkomen. En als het dan gebeurt, wilt u het liefst zo weinig mogelijk ‘gedoe’. Met de verzuimverzekering van De Goudse met arbodienstverlening van ArboNed verzorgt De Goudse de loondoorbetaling en bieden wij een effectieve aanpak en preventie van ziekteverzuim.

Financiële zekerheid, persoonlijke verzuimbegeleiding van ArboNed en de verzuimcoach van De Goudse, een eenvoudige verzuimadministratie én budgetten voor preventie en re-integratie.

Onze unieke aanpak

Wordt een werknemer ziek, dan starten we met een vragenlijst, de Digitale verzuimvoorspeller. Dankzij meer dan 25 jaar ervaring en dataonderzoek kan ArboNed op basis van de uitkomsten hiervan voorspellen of een werknemer korter of langer dan twee weken zal verzuimen. Deze nieuwe werkwijze is revolutionair en onvergelijkbaar met andere (verzuim)vragenlijsten. Voordeel is dat een werknemer (indien nodig) eerder dan gebruikelijk wordt opgeroepen voor het spreekuur. Dankzij de vroegtijdige inzet van een gerichte vervolgactiviteit, is de werknemer sneller en verantwoord weer aan het werk. Blijkt uit de Digitale verzuimvoorspeller dat er sprake is van psychisch verzuim, dan ontvangt uw werknemer een aanvullende (digitale) vragenlijst. Na het invullen van deze vragenlijst krijgt hij, zonodig met voorrang, een uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo biedt ArboNed sneller de juiste begeleiding.

Als de werknemer langer ziek is, plannen wij de nodige vervolgactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een spreekuur bij de (bedrijfs)arts, bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige. Op basis van de Probleemanalyse krijgt u concreet advies voor het Plan van aanpak.  

Uw team

U heeft één vast aanspreekpunt, de procesregisseur. Hij voert de regie op het hele proces rond de re-integratiedienstverlening.

Uw procesregisseur zorgt onder andere voor:

 • Plant eerste actie in op basis van de uitkomsten van de digitale verzuimvoorspeller
 • Een gericht re-integratieadvies.
 • De bewaking van het re-integratietraject, inclusief wettelijke termijnen vanuit de Wet verbetering poortwachter.
 • Het inplannen van vervolgactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een spreekuur bij de (bedrijfs)arts, of consult bij de bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige.
 • De communicatie met alle betrokkenen, zoals u als werkgever, uw werknemer, De Goudse en externe specialisten.

VerzuimCoach van De Goudse

Wij werken samen met de VerzuimCoach van De Goudse. Deze denkt mee over het re-integratietraject en het voorkomen van verzuim, bijvoorbeeld door preventie te bespreken.  

Poortwachtergarantie

Het kan voorkomen dat u volgens het UWV onvoldoende heeft gedaan om uw werknemer te laten terugkeren naar het werk. Het UWV kan u een loonsanctie opleggen. U moet dan maximaal een jaar langer het loon doorbetalen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken als u de adviezen en aanwijzingen van ArboNed opvolgt. Krijgt u dan toch een sanctie van het UWV, dan ontvangt u per 1 januari 2021 een vergoeding van ArboNed (tot die tijd ontvangt u de vergoeding via De Goudse). Dit noemen we 'Poortwachtergarantie’.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u de claim in bij ArboNed via pwg@arboned.nl. Uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening van de beschikking van het UWV over de loonsanctie. ArboNed kan dan, samen met u, een beoordeling doen van de sanctie en eventueel bezwaar maken. Als u de sanctie ná de gestelde termijn instuurt, vergoeden wij deze niet. 

Samengevat:

 • Meldingen doorgeven via het meldportaal van De Goudse
 • De procesregisseur van ArboNed zorgt voor optimale regie op het verzuimtraject en korte communicatielijnen
 • Goede samenwerking en communicatie met de VerzuimCoach van De Goudse
 • Optimale ondersteuning en advisering rond verzuim en re-integratie door een team aan deskundigen
 • Gegarandeerde budgetten voor preventie en re-integratie bij (dreigend) verzuim
 • Advies over gebruik van financieringsmogelijkheden vanuit de polisvoorwaarden van De Goudse
 • Toegang tot Online klantportal ‘Vandaag’ van ArboNed. U ziet precies welke acties lopen en er nog aankomen. Verzuimcijfers krijgt u overzichtelijk gepresenteerd en heldere rapportages geven u inzicht in het verzuimproces
 • Gemak door gegevensuitwisseling met De Goudse (met inachtneming van alle privacyregels)
 • Korting op het tarief voor de arbodienstverlening

Direct afsluiten

Met het Comfortabonnement heeft u de belangrijkste diensten die volgen uit de Wet verbetering poortwachter gedekt. U betaalt alleen nog voor de aanvullende activiteiten die niet zijn opgenomen in het abonnement. Uiteraard bieden wij u als klant van De Goudse dit pakket voor een scherp tarief per werknemer per jaar aan.

U machtigt ArboNed om de diensten die betrekking hebben op de Wet verbetering poortwachter, inclusief het opvragen en beoordelen van medische informatie, zonder voorafgaande toestemming uit te voeren. Zo wordt mogelijk langdurig verzuim tijdig onderkend en voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen. U kunt de arbodienstverlening van ArboNed door uw verzekeringsadviseur via De Goude afsluiten.

Meer informatie

Leaflet

Activiteitenoverzicht De Goudse 2021

pdf, 117.1 kB