Delta Lloyd

Werkgevers worden steeds meer verantwoordelijk gehouden voor de gevolgen van zieke (ex-)werknemers. Deze verantwoordelijkheid duurt maximaal twaalf jaar. Een lange periode, waarin de kosten fors kunnen oplopen. In samenwerking met Delta Lloyd biedt ArboNed werkgevers optimale ondersteuning in de eerste twee ziektejaren en adviseren wij over de risico's rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Delta Lloyd is in 2018 overgenomen door Nationale-Nederlanden. Voor de consequenties hiervan verwijzen wij u graag door naar uw verzekeringsadviseur of Nationale-Nederlanden. Kijk hier voor meer informatie.

Delta Lloyd Logo

Team van professionals

De procesregisseurs, bedrijfsartsen en andere professionals van ArboNed hebben ruime ervaring met werkgevers in het mkb en in de samenwerking met verzekeraars. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon: de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Adviseren en activeren

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze werkwijze zorgt bij onze klanten, maar ook bij onze samenwerkingspartners aantoonbaar voor reductie van het verzuim en dus de schadelast in de portefeuille. Ter illustratie: het gemiddelde verzuimpercentage 2018 van onze klanten binnen de portefeuille van Delta Lloyd ligt onder het gemiddelde percentage van ArboNed én het landelijke CBS-cijfer.

Meer over de aanpak van ArboNed

StartGarant en TopGarant, verzuimverzekering en verzuimbegeleiding

Werkgevers die een verzuimverzekering van Delta Lloyd willen combineren met verzuimdienstverlening van ArboNed, kunnen kiezen uit StartGarant en TopGarant:

Meer weten? 

Nieuwe Arbowet en basiscontract

Met de nieuwe Arbowet is er meer aandacht voor preventie, de rol van preventiemedewerker én de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarnaast stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. De overeenkomsten die ArboNed via Delta Lloyd heeft afgesloten, voldoen voor het grootste deel aan de gestelde voorwaarden, maar de nieuwe wet vereist een aantal aanpassingen hierin. Deze aanpassingen hebben betrekking op de aanvullende afspraken over onze dienstverlening. Deze zijn verwerkt in onze samenwerkingsvoorwaarden. Met dit addendum voldoet uw contract met ArboNed volledig aan de nieuwe wettelijke eisen, onder voorwaarde dat u dit wel met uw ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft afgestemd. Op deze samenwerkingsvoorwaarden is namelijk het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) van toepassing. Bij ontbreken van de OR of PVT dient u dit met de betrokken werknemers af te stemmen. Het getekende exemplaar van de samenwerkingsvoorwaarden kunt u vervolgens in uw eigen administratie bewaren, en hoeft niet teruggestuurd te worden aan ArboNed.

Goed geregeld check

In een paar minuten vult u de online vragenlijst in. U ontvangt direct advies over hoe u uw arbobeleid nog beter kunt regelen. Belangrijk om te weten, want een actief arbobeleid levert veel op. U werkt aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving en kunt voldoen aan de Arbowet. Zo houdt u uw bedrijf en mensen vitaal en gezond.

Doe de Goed geregeld check

Video ePMO