Ondersteuning eigenrisicodragers WGA

ArboNed ondersteunt werkgevers die eigenrisicodragers zijn voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) bij de re-integratie van (ex-)werknemers met een WGA-uitkering. Wat betekent de ondersteuning van ArboNed concreet voor u?

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

De WGA-regeling

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is een onderdeel van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). (Ex-)werknemers die na twee jaar verzuim niet in staat zijn meer dan 65% van het laatst verdiende inkomen te verdienen, maar van wie UWV denkt dat zij in de toekomst (gedeeltelijk) wel inkomen kunnen verdienen, hebben recht op een WGA-uitkering. De WGA-regeling is van toepassing als een werknemer tussen de 35% en 80%, of tijdelijk 80% tot 100% arbeidsongeschikt is.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA, dan draagt u geen premie meer af aan UWV. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de WGA-uitkeringen, vaak via UWV, aan vaste én tijdelijke (ex-)werknemers. Vanaf het moment dat een WGA-uitkering is toegekend, bent u tien jaar verantwoordelijk voor de betaling van de WGA-uitkering en voor de re-integratie van die (ex-)werknemer.

Verzekeren

U kunt een WGA-verzekering afsluiten om uw bedrijf te verzekeren voor het uitbetalen van de WGA-uitkering als uw (ex-)werknemers een WGA-uitkering toegekend krijgen. De verzekeraar betaalt dan de WGA-uitkering.

Als eigenrisicodrager voor WGA moet u een garantsteller hebben. Dat is iemand die bij uw faillissement de WGA-uitkering aan uw (ex-)werknemers betaalt. Dat kan een verzekeraar zijn.

Dit biedt ArboNed

Instroom WGA voorkomen

Tijdens het eerste en tweede jaar van het verzuim stellen onze ERD-specialisten vast hoe groot de kans is dat iemand in de WGA terechtkomt. Bij een hoog instroomrisico wordt, na machtiging van de werknemer, de casus eventueel besproken met de WGA-verzekeraar. Uiteraard delen we medische en andere privacygevoelige informatie niet. We stemmen af welke financieringsmogelijkheden er zijn om instroom in de WGA te voorkomen. U krijgt hierover een concreet vervolgadvies.

WGA-begeleiding

Doet de (ex-)werknemer toch een WIA-aanvraag en krijgt hij een WGA-uitkering toegekend door UWV, dan onderzoeken we of de ex-werknemer terecht wordt toegerekend aan uw eigenrisicodragerschap. Zo ja, dan begeleiden wij de (ex-)werknemer, samen met u, tijdens het derde tot en met (maximaal) het twaalfde verzuimjaar. U bent als eigenrisicodrager voor WGA verantwoordelijk voor maximaal de eerste tien jaar dat de (ex-)werknemer een WGA-uitkering ontvangt. Die gehele periode ondersteunen onze ERD specialisten u en uw (ex-)werknemers.

Gedurende de WGA-begeleiding beoordelen we de UWV-beschikkingen en voeren zo nodig bezwaar- en beroepsprocedures. We monitoren het verloop van de re-integratie, houden de acties en wettelijke verplichtingen in de gaten en bekijken de mogelijkheden voor het aanvragen van herbeoordelingen.

Schematische weergave ziek uit dienst binnen de 12 jaarspropositie van ArboNed.

Eigenrisicodrager voor de WGA worden?

Om te bepalen of het voor u gunstig is eigenrisicodrager voor de WGA te worden, verwijzen wij u graag naar uw financieel adviseur. Is dat inderdaad het geval, dan kunt u hiervoor een melding doen bij de Belastingdienst. Deze melding moet u voor 1 april of voor 1 oktober doen en houdt twee dingen in:

Voor opzeggen gelden dezelfde deadlines: voor 1 april of voor 1 oktober geeft u het door aan de Belastingdienst. Na de opzegging blijft de werkgever wél verantwoordelijk voor de WGA-gevallen die tijdens de eigenrisicoperiode zijn ontstaan.

Samenvattend

U kunt dus kiezen voor een publieke verzekering bij UWV of voor eigenrisicodragerschap, al dan niet in combinatie met een private verzekering. Welke keuze u ook maakt, het is altijd belangrijk om langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. ArboNed ondersteunt u daar actief bij.

mappen

Wilt u meer weten over onze ondersteuning van werkgevers die eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA) zijn? 

Neem dan contact op met uw contactpersoon of de afdeling Salessupport via onderstaande gegevens.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen