Ondersteuning eigenrisicodragers ZW

ArboNed ondersteunt werkgevers gedurende de eerste twee jaren dat een ex-werknemer een Ziektewet-uitkering ontvangt met een gespecialiseerd team van deskundigen. We onderzoeken of de ex-werknemer terecht aan het eigenrisicodragerschap van de werkgever wordt toegerekend. Zo ja, dan streven we samen met de werkgever en de ex-werknemer naar een duurzame re-integratie. Zo beperken we de duur van de Ziektewet-uitkering, voorkomen we onnodige instroom in de WGA en zorgen wij voor schadelastbeheersing voor werkgevers en verzekeraars. Door de samenvoeging van WGA vast en WGA tijdelijk per 1 januari 2017 is het nog belangrijker dat werkgevers zelf de regie houden over de verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers die ziek uit dienst gaan. ArboNed bewaakt de voortgang van het herstel en houdt de acties en wettelijke verplichtingen in de gaten.  

Heeft u uw eigenrisicodragerschap voor Ziektewet herverzekerd? ArboNed heeft met verzekeraars afspraken omtrent begeleiding en ondersteuning van eigenrisicodragers Ziektewet.

Ook kan ArboNed, in samenwerking met onze partner SV Pay, de volledige Ziektewet uitkeringsadministratie van de werkgever overnemen. Wij stellen dan het recht, de hoogte en de duur vast en de werkgever ontvangt een loonstrook om de Ziektewet-uitkering uit te kunnen keren.

De ZW regeling

Sinds de 'Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters' (BeZaVa) uit 2014 zijn werkgevers tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan (tijdens proeftijd) of na het beëindigen van een vast of tijdelijk contract.

Premies Ziektewet

De premie voor de Ziektewet wordt – afhankelijk van de bedrijfsgrootte en loonsom – gedeeltelijk of volledig gedifferentieerd. Dat betekent dat de premie afhankelijk is van de instroom in de Ziektewet vanuit uw organisatie. Deze premiedifferentiatie geldt sinds 2017 ook voor de WGA-premie, waarbij gekeken wordt naar werknemers met een vast of tijdelijk contract. Door deze premiedifferentiatie kan het nog aantrekkelijker worden om te kiezen voor eigenrisicodragerschap. Bovendien wordt de inzet van preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen belangrijker.

ArboNed ondersteunt organisaties om verzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en beheersing. Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privésituatie te kijken, realiseren wij een snelle, duurzame werkhervatting. En met behulp van verzuimanalyses en advies optimaliseren wij uw verzuimmanagement.

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet?

Dit kan door een melding te doen bij de belastingdienst. De melding dient voor 1 april of 1 oktober van het jaar ingediend te zijn. De melding houdt twee dingen in:

Voor opzeggen geldt hetzelfde: voor 1 april of 1 oktober van het jaar de opzegging indienen bij de belastingdienst. Na de opzegging blijft de werkgever wél verantwoordelijk voor de Ziektewet-gevallen die tijdens de eigenrisicoperiode zijn ontstaan.

Leaflet

Leaflet Module ERD ZW

pdf, 1.2 MB
Leaflet

Tarieflijst Module ERD ZW 2019

pdf, 112.5 kB

Wilt u meer weten over onze ondersteuning van werkgevers die eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW) zijn? 

Neem dan contact op met uw contactpersoon of de afdeling Salessupport via onderstaande gegevens.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen