Ondersteuning eigenrisicodragers ZW

Een gespecialiseerd team van deskundigen van ArboNed ondersteunt werkgevers gedurende de eerste twee jaar dat een ex-werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Wat betekent het concreet voor u als u eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW) bent en de hulp van ArboNed inschakelt?

Duur uitkering beperken

ArboNed onderzoekt voor u of de ex-werknemer terecht wordt toegerekend aan uw eigenrisicodragerschap. Zo ja, dan streven we samen met u en de ex-werknemer naar een duurzame re-integratie. Zo beperken we de duur van de Ziektewet-uitkering, voorkomen we onnodige instroom in de WGA en zorgen we voor schadelastbeheersing. Dit ziet u terug in de premies die u betaalt. ArboNed helpt u hierbij door de voortgang van het herstel te bewaken en de acties en wettelijke verplichtingen in de gaten te houden. 

Afspraken verzekeraars

Heeft u uw eigenrisicodragerschap voor Ziektewet herverzekerd? ArboNed heeft afspraken met verzekeraars over begeleiding en ondersteuning van eigenrisicodrager voor Ziektewet Mogelijk kunt u hier gebruik van maken! Wilt u weten of uw verzekeraar en ArboNed afspraken hebben waar u gebruik van kunt maken? Vraag het ons vooral.

Uitkeringsadministratie

Ook kan ArboNed, in samenwerking met onze partner SV Pay, de volledige Ziektewet uitkeringsadministratie van u overnemen. Wij stellen dan het recht, de hoogte en de duur vast en u ontvangt een loonstrook om de Ziektewet-uitkering uit te kunnen keren.

Premies Ziektewet

Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf betaalt u een sectorpremie, een premiedifferentiatie, of een combinatie van beide (lees er alles over in deze nota van UWV), waardoor het aantrekkelijk kan zijn om te kiezen voor eigenrisicodragerschap.

ArboNed ondersteunt organisaties om verzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en beheersing. Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privésituatie te kijken, realiseren wij een snelle, duurzame werkhervatting. En met behulp van verzuimanalyses en advies optimaliseren wij uw verzuimmanagement. Zo houden wij samen grip op het verzuim in uw organisatie en creëren wij grip op uw af te dragen premie-kosten.

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet?

Om te bepalen of het voor u gunstig is eigenrisicodrager voor Ziektewet te worden, verwijzen wij u graag naar uw financieel adviseur. Is dat inderdaad het geval, dan kunt u hiervoor een melding doen bij de Belastingdienst. Deze melding moet u voor 1 april of voor 1 oktober doen en houdt twee dingen in:

Voor opzeggen gelden dezelfde deadlines: voor 1 april of voor 1 oktober geeft u het door aan de Belastingdienst. Na de opzegging blijft de werkgever wél verantwoordelijk voor de Ziektewet-gevallen die tijdens de eigenrisicoperiode zijn ontstaan.

mappen

Wilt u meer weten over onze ondersteuning van werkgevers die eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW) zijn? 

Neem dan contact op met uw contactpersoon of de afdeling Salessupport via onderstaande gegevens.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen