Pakket Vertrouwd: beleid psychosociale arbeidsbelasting

Maar liefst een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Als het gaat om werkgerelateerde oorzaken, dan heeft psychisch verzuim vooral te maken met de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Met een PSA-beleid kunt u de risico’s beperken.

PSA beleid voorkomt verzuim

Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen ervoor zorgen dat iemand tijdelijk niet in staat is te werken. Een werknemer kan langdurig verzuimen als gevolg van een te hoge (ervaren) werkdruk. Of door pesten of agressie op de werkvloer. De gevolgen kunnen ernstig zijn voor uw werknemer en voor u. Een duidelijk PSA-beleid voorkomt verzuim en zorgt ervoor dat werknemers met plezier aan het werk kunnen én blijven. Zonder dat ze met (psychische) klachten uitvallen.

PSA beleid verplichting Arbowet

Vanuit de huidige Arbowet bent u als werkgever verplicht om aandacht te besteden aan PSA. U kunt het beleid zelf vormgeven of stelt dit samen met een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed op. U brengt eerst de oorzaken van arbeidsbelasting in kaart. Dit kunt u doen met een RI&E. Vervolgens stelt u een protocol voor ongewenste omgangsvormen op, een klachtenregeling en benoemt een klachtencommissie.

De Arbowet benoemt de volgende thema’s, waar u in uw protocol aandacht aan moet schenken:

  • Discriminatie, waaronder seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Werkdruk

De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

In dit protocol legt u het beleid vast op het gebied van pesten, discriminatie en andere thema’s als seksuele intimidatie en agressie en geweld. Een prettige werksfeer is cruciaal voor een ‘gezond’ bedrijf. Dat betekent onder meer dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Door het protocol is voor iedereen duidelijk wat binnen uw organisatie wel en niet mag en kan. U benoemt verder een interne of externe vertrouwenspersoon en u stelt een klachtencommissie in. ArboNed kan u helpen met een externe vertrouwenspersoon. Al onze maatschappelijk werkers zijn getraind en gecertificeerd om als vertrouwenspersoon te werken. Meer informatie over de mogelijkheden? Vraag hier een offerte Vertrouwenspersoon aan

Hoe geeft u het PSA beleid vorm?

Om het PSA beleid vorm te kunnen geven, brengt u eerst de oorzaken van arbeidsbelasting in kaart. Dit kunt u doen met een RI&E. De bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed kan u vervolgens ondersteunen en adviseren bij het opstellen van een protocol voor ongewenste omgangsvormen. In dit protocol legt u het beleid vast op het gebied van pesten en andere thema’s als seksuele intimidatie en agressie en geweld. Zo is voor iedereen duidelijk wat binnen uw organisatie wel en niet mag en kan. U benoemt een interne of externe vertrouwenspersoon en u stelt een klachtencommissie in.

Voldoet uw beleid?

Als u al een beleid psychosociale arbeidsbelasting hebt, kunt u met de test van ArboNed checken of uw beleid voldoet aan de wettelijke normen.

Lees meer over het PSA-beleid en doe de check

Leaflet

BMW Pakket Vertrouwd

pdf, 241.7 kB

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen