Klokkenluidersregeling

Het bevorderen van een bedrijfscultuur waarbinnen misstanden worden voorkomen, is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Het getuigt van goed werkgeverschap om maatregelen te treffen die de kans op incidenten verkleinen en risico’s verminderen.

De Wet huis van klokkenluiders

De Wet huis voor klokkenluiders verplicht werkgevers met vijftig werknemers of meer, een procedure op te stellen voor het melden van (een vermoeden van) een misstand bij zijn werkgever. De werkgever onderzoekt het misstand en treft, indien nodig, maatregelen. Zo’n interne regeling werkt drempelverlagend en kan escalatie voorkomen.

Voorkomen conflicten en uitval

Door tijdig ingrijpen, voorkomt u escalatie, een mogelijk conflict of langdurige uitval. Voor situaties waarin het vinden van een oplossing binnen de werksituatie lastig of onmogelijk is, kan uw werknemer gebruikmaken van de klokkenluidersregeling van ArboNed. Deze regeling biedt de werknemer de mogelijkheid een misstand te melden aan een vertrouwenspersoon van ArboNed. Goede afspraken met de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon en de functionaris bij wie intern meldingen gedaan kunnen worden, zijn belangrijke voorwaarden. Net als duidelijkheid over ieders rol. Met goede onderlinge afspraken kunt u ziekteverzuim, onrust op de werkvloer en reputatieschade voorkomen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen