Toolkit

Als werkgever moet u goed voor uw mensen zorgen, maar zij zijn zelf ook verantwoordelijk voor hun gezondheid en vitaliteit. Om u te helpen stress bij uw werknemers bespreekbaar te maken en aan te pakken, stellen wij een toolkit met hulpmiddelen beschikbaar die u kunt inzetten. Hiermee kunnen u en uw werknemers aan de slag.

Voor werkgevers en leidinggevenden

Tips om uitval door werkstress te voorkomen

pdf, 1.5 MB
Voor werkgevers en leidinggevenden

Maak werkstress bespreekbaar: gesprekstechnieken

pdf, 333.4 kB
Voor werknemers

Tips om te delen via het intranet of prikbord

pdf, 176.9 kB
Voor werknemers

Tips om uitval door werkstress te voorkomen

pdf, 560.8 kB

Werkstress-test

Op arboned.nl/werknemer/werkstress kunnen uw werknemers zelf een korte 'Werkstress-test' doen om te ontdekken of zij te veel stress ervaren.