Arbowet 2018: dit betekenen de veranderingen voor u als werkgever

 

 • Meer aandacht voor preventie en duidelijkere rol van uw preventiemedewerker

 • Grotere betrokkenheid tussen u en uw werknemers

 • Verbetering randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts

   

 Wat doet een preventiemedewerker?

De Arbowet in 2018

Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan het werkplezier en helpen ziekteverzuim voorkomen. Uitgangspunt voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid is de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbowet. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland en gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid.

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet ingegaan. De overgangsregeling eindigde op 1 juli 2018. U moet nu voldoen aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet, om boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) te voorkomen.

Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2018

Met de vernieuwde wet is er meer aandacht voor het voorkomen van verzuim. De preventiemedewerker heeft een belangrijkere rol gekregen, de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts zijn verbeterd en medewerkers worden meer betrokken bij het arbobeleid. Lees verder voor alle wijzigingen en onze tips & tricks om ermee aan de slag te gaan.

  HEEFT U ZE ALLEMAAL

  OP EEN RIJTJE?

  Check hier wat u volgens de gewijzigde Arbowet allemaal geregeld moet hebben.

  Bekijk de checklist

  Met de Arbowet-checklist ziet u direct waar u aan moet voldoen

  Arbowet 2018: de belangrijkste wijzigingen

   

  1. Basiscontract arbodienstverlening

  Een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener is verplicht. In dit basiscontract zijn de minimale afspraken vastgelegd over de dienstverlening. Hier leest u vier punten waaraan een basiscontract moet voldoen. Heeft u al een verzuimabonnement bij ArboNed? Dan voldoet u aan uw wettelijke verplichting.

  2. Bedrijfsarts

  • Vrije toegang werkvloer
   De bedrijfsarts moet van u vrije toegang krijgen tot de werkvloer om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
  • Open spreekuur
   Uw werknemers moeten weten dat ze de bedrijfsarts kunnen bezoeken voor vragen over de gezondheid in relatie tot het werk, ook als er nog geen sprake is van verzuim of klachten. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. De tekst die u kunt gebruiken om uw werknemers hierover te informeren, kunt u hier downloaden. Uw werknemer vraagt het spreekuur zelf aan, door te bellen naar ArboNed en een afspraak te maken. Dit spreekuur is anoniem en u ontvangt er geen terugkoppeling van.
  • Second opinion
   Twijfelt de werknemer aan de juistheid van het advies dat de bedrijfsarts heeft gegeven, dan kan hij een second opinion aanvragen van een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De werkgever betaalt de second opinion. ArboNed maakt voor een second opinion gebruik van BIG-geregistreerde bedrijfsartsen via de Landelijke poule bedrijfsartsen. In dit leaflet vindt u meer informatie over de second opinion, inclusief uitleg over het verschil tussen een klacht, second opinion en  deskundigenoordeel van het UWV.

  3. Preventiemedewerker

  In de vernieuwde Arbowet heeft de preventiemedewerker een prominentere rol bij de zorg voor gezond en veilig werk in het bedrijf. Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken, of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf, kan zich aanmelden voor deze functie. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de taken goed te kunnen uitvoeren. Word preventiemedewerker in één dag via onze training.

  Training preventiemedewerker

  4. Medewerkersbetrokkenheid

  De werknemersvertegenwoordiging had al instemmingsrecht met betrekking tot het arbeidsomstandighedenbeleid. Nu heeft zij dat ook bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Ook heeft de werknemersvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de keuze van de mogelijkheden rond het aanvragen van een second opinion.

  Voorkom boetes

  De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving. Let op: er kan (direct) een boete worden opgelegd als u geen basiscontract heeft met een arbodienst of bedrijfsarts. Er zijn ook boetes voor arbodiensten of bedrijfsartsen als zij bijvoorbeeld geen klachtenprocedures hebben of zonder onderbouwing een verzoek om een second opinion niet doorverwijzen. Bekijk de boetes hier.

  Aan de slag met de nieuwe Arbowet

  Risico-inventarisatie en -evaluatie

  De nieuwe Arbowet heeft zoals gezegd meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Een goed moment om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

  Veelgestelde vragen en antwoorden Arbowet

  De vernieuwde wet levert soms nog vragen op. De antwoorden op de vragen die wij tegenkomen, kunt u terugvinden op onze pagina veelgestelde vragen over de Arbowet.

  Dit zijn de thema's:

  1. Algemeen
  2. Medewerkersbetrokkenheid
  3. Overleg bedrijfsarts, arbodeskundigen en werknemersvertegenwoordiging
  4. Rol preventiemedewerker
  5. Basiscontract
  6. Rol bedrijfsarts
  7. Vrije toegang werkvloer bedrijfsarts
  8. Open spreekuur
  9. Second opinion bedrijfsarts
  10. Verplichte klachtenprocedure
  11. Toezicht en handhaving
  12. Diversen

  Heeft u een vraag die hier niet tussen staat, klik dan hier om uw vraag te stellen.

  map

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

  Wij helpen u graag verder.

  Bel ons
  030 299 62 77

  Belafspraak
  inplannen