Ziekmelding

De situatie van uw zieke werknemer bepaalt wanneer en bij wie het verzuim van uw werknemer gemeld moet worden. Als werkgever moet u uiterlijk de vierde dag de verzuimmelding doorgeven aan uw arbodienst. Pas als uw werknemer na 42 weken nog niet beter gemeld is, meldt u als werkgever de zieke werknemer bij UWV. Bij de abonnementen van ArboNed coördineert de re-integratie- en preventieadviseur het re-integratieproces. Zo voldoet u altijd aan uw wettelijke verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter.

Regels rond de verzuimmelding voor werkgevers en werknemers

Als werkgever bent u verplicht om de regels voor het aanvragen van verzuimverlof bekend te maken bij uw werknemers. Uw werknemer moet de verzuimregels van u als werkgever opvolgen. Denk aan het tijdig aanvragen van verzuimverlof. Als werkgever mag u aan uw werknemer vragen wanneer uw werknemer weer aan het werk denkt te kunnen. Uw werknemer is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte. En als werkgever mag u er ook niet naar vragen.

Ziek en zwanger

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft niet gemeld te worden aan de arbodienst. Vanaf 1 december 2001 valt dit verlof onder de wet Arbeid en Zorg en niet meer onder de Ziektewet. Het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering heeft vanaf deze datum niets meer met arbeidsongeschiktheid te maken. Om voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering in aanmerking te komen moet u uiterlijk twee weken vóór ingang van het verlof een aanvraag bij UWV indienen. Bij deze aanvraag wordt een zwangerschapsverklaring van arts of verloskundige gevoegd waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Verzuim door zwangerschapsklachten moet als een normale verzuimmelding worden doorgegeven. Als het arbeidsverzuim doorloopt tot aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan moet u als werkgever de ingangsdatum van het verlof aan de arbodienst doorgeven. De arbodienst sluit de verzuimmelding dan per die datum af, en bewaakt de einddatum van het verlof.

Ziek op vakantie

Als uw werknemer ziek op vakantie wil, geldt de vakantieregeling. Deze vakantieregeling staat in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:638. Er kan van worden afgeweken als er in de arbeidsovereenkomst of CAO een andere regel is opgenomen. Bij ziek op vakantie gaan, is het van belang te weten of de vakantie negatieve gevolgen kan hebben voor het herstel van uw werknemer. Om dit te kunnen beoordelen kan u als werkgever de vakantie aan de bedrijfsarts voorleggen. In een spreekuur bespreekt de bedrijfsarts de voorgenomen vakantie met uw werknemer, waarna hij de eventuele beperkingen aan beide partijen terugkoppelt. De beslissing nemen de werkgever en werknemer zelf.

Verzuim melden bij ArboNed

Bij ArboNed werken we met ‘Vandaag’. ‘Vandaag’ is een online verzuimsysteem waarmee u het verzuim op de voet kunt volgen. In dit eenvoudige verzuimvolgsysteem voert u de verzuim- en herstelmeldingen in. U ziet direct de planning van de (Poortwachter) activiteiten, zoals de oproep voor het spreekuur en de probleemanalyse. Daarnaast kunt u gemakkelijk en snel via ‘Vandaag’ actuele verzuimrapportages produceren op elk niveau. Binnen ‘Vandaag’ geldt het privacy beleid van ArboNed.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen