Taakdelegatie: samenwerking bedrijfsarts met andere professionals

De bedrijfsarts is essentieel voor jouw re-integratie. Hij helpt je om snel en verantwoord weer aan het werk te kunnen. Maar een aantal van zijn uitvoerende taken kan de bedrijfsarts net zo goed door andere gespecialiseerde professionals binnen de arbodienstverlening laten uitvoeren. Dat noemen we taakdelegatie. Belangrijk om te weten: de kwaliteit van zorg en jouw privacy zijn hierbij geborgd. 

Bij ArboNed werken we al jaren met taakdelegatie. Naar aanleiding van de Werkwijzer Taakdelegatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ArboNed de eigen werkwijze verder verbeterd.

taakdelegatie

Waarom is er taakdelegatie?

Als de bedrijfsarts enkele uitvoerende taken laat doen door andere professionals binnen de arbodienstverlening:

 • Kun je sneller worden geholpen bij de aanpak van je klachten;
 • Heeft de bedrijfsarts meer tijd voor ingewikkelde vragen;
 • Verbetert de kwaliteit van de gezondheidszorg: de juiste professional biedt de juist zorg;
 • Is er meer tijd en aandacht voor advies over je gezondheid en het voorkomen van verzuim.

Met wie werkt de bedrijfsarts samen?

Binnen ArboNed kunnen de casemanagers taken overnemen van de bedrijfsartsen. Dat zijn de vaste contactpersonen van uw werkgever: de re-integratie en preventie-adviseur (RPA), of de procesregisseur (PR). De bedrijfsarts houdt altijd de eindverantwoordelijkheid en er is veel contact tussen de bedrijfsartsen en casemanagers. Ook zijn er bijvoorbeeld gerichte opleidings- en nascholingsdagen en samenwerkingsdagen. Administratieve taken kan de bedrijfsarts delegeren aan de regionaal team assistent, een administratief medewerker of de receptioniste.

Zo werkt het bij ArboNed sinds 2012

 • Taakdelegatie is maatwerk, per cliënt kan de bedrijfsarts bepalen welke taken hij eventueel door anderen laat doen;
 • Als jouw bedrijfsarts bepaalde werkzaamheden door een andere professional laat uitvoeren, dan word je hierover vooraf geïnformeerd;
 • Je kunt rekenen op de kennis en kunde van de professional; 
 • De bedrijfsarts houdt toezicht, want hij is eindverantwoordelijk; 
 • Jij houdt altijd de mogelijkheid de bedrijfsarts (persoonlijk) om advies te vragen.

Taakdelegatie is maatwerk

Binnen ArboNed vinden we het belangrijk dat werknemers zo snel mogelijk de juiste zorg ontvangen. Daarom hebben we afspraken gemaakt in welke situatie de bedrijfsarts niet direct kan delegeren. Dat is als:

 • Er sprake is van een arbeidsconflict;
 • Je te maken hebt met psychische klachten;
 • Je zelf graag de bedrijfsarts wilt zien;
 • De re-integratie vastloopt;
 • Er werkgerelateerde klachten zijn.

Op een later moment in de begeleiding kan de bedrijfsarts weer besluiten taken te delegeren.

Jouw privacy is geborgd

De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk en de gedelegeerde is - net als de bedrijfsarts - gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Jouw privacy blijft dus gewaarborgd.

Meer over de privacyrichtlijnen

Gerelateerde nieuwsberichten