Aanpak psychisch verzuim

Ruim driekwart van het psychisch verzuim komt door stress. Steeds vaker blijkt dat dit niet alleen werkgerelateerd is, maar ook te maken heeft met privé-omstandigheden. Werknemers maken zich zorgen over hun persoonlijke situatie en hebben minder geld te besteden. Daar komt bij dat vooral mensen met psychische klachten vaak niet de hulp zoeken die ze nodig hebben, omdat ze de behandeling niet kunnen betalen.

ArboNed pleit voor het (mee)financieren van behandelingen door de werkgever. Een verzuimdag kost een werkgever namelijk gemiddeld 250 euro per dag. Als je weet dat psychisch verzuim in 2013 gemiddeld 180 dagen duurde, dan levert het vroegtijdig signaleren van psychische klachten, aangevuld met een preventieve aanpak, veel op.

Meer informatie over psychisch verzuim >>