Voorkom uitval door gehoorschade

Eén op de vier jongeren (12 tot 25 jaar) heeft gehoorverlies, blijkt uit onderzoek van het AMC in opdracht van de Nationale Hoorstichting. Deze gehoorschade bij jongeren wordt veroorzaakt door de uren dat zij worden blootgesteld aan hard geluid in hun vrije tijd (bijvoorbeeld in discotheken, tijdens concerten of door een MP3-speler). Daar bóvenop komen de uren waarin ze als werknemer te maken hebben met schadelijk geluid (bronnen: NCvB en Nationale Hoorstichting). De gehoorschade kan niet worden genezen, maar kan wel worden voorkomen. Bijvoorbeeld door werknemers bewust te maken van de risico's, gehoorbescherming aan te bieden of de werkomstandigheden te verbeteren.

Bent u als werkgever op de hoogte van mogelijke risico's die uw werknemers lopen op de werkvloer, waaronder blootstelling aan schadelijk geluid? U geeft hiermee niet alleen invulling aan goed werkgeverschap, u voldoet dan ook de verplichting die voortvloeit uit de Arbowet. U kunt de risico’s in kaart brengen met een RIE. En, als u de risico’s kent, kunt u deze tijdig aanpakken en beperken. Het gehoorzorgprogramma van ArboNed kan u hierbij ondersteunen.

Omdat veel werkgevers niet weten hoe ze psychisch verzuim kunnen voorkomen, is ArboNed gestart met het 24/7 Werkgeversloket psychische klachten. Elke werkgever in Nederland kan gebruikmaken van dit loket.

We plannen binnen 24 uur een gratis telefonisch consult met één van onze experts. U krijgt direct concreet advies wat ú als werkgever kunt doen en hoe ArboNed u hierbij kan ondersteunen.

* Dit is een gratis telefoonnummer.