Gehoorschade voorkomen

Dagelijks worden ongeveer 900.000 werknemers blootgesteld aan schadelijk geluid.

Lawaaislechthorendheid is al jaren de meest gemelde beroepsziekte bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Lawaaislechthorendheid kan niet worden genezen, maar kan wel worden voorkomen. Bijvoorbeeld door werknemers bewust te maken van de risico's, gehoorbescherming aan te bieden of de werkomstandigheden te verbeteren.

Bent u als werkgever op de hoogte van mogelijke risico's die uw werknemers lopen op de werkvloer, waaronder blootstelling aan schadelijk geluid? U geeft hiermee niet alleen invulling aan goed werkgeverschap, u voldoet dan ook de verplichting die voortvloeit uit de Arbowet. U kunt de risico’s in kaart brengen met een RIE. En, als u de risico’s kent, kunt u deze tijdig aanpakken en beperken. Het gehoorzorgprogramma van ArboNed kan u hierbij ondersteunen.

Omdat veel werkgevers niet weten hoe ze psychisch verzuim kunnen voorkomen, is ArboNed gestart met het 24/7 Werkgeversloket psychische klachten. Elke werkgever in Nederland kan gebruikmaken van dit loket.

We plannen binnen 24 uur een gratis telefonisch consult met één van onze experts. U krijgt direct concreet advies wat ú als werkgever kunt doen en hoe ArboNed u hierbij kan ondersteunen.

* Dit is een gratis telefoonnummer.