Verzuimbegeleiding Verzuimbegeleiding Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Onze aanpak start met een analyse van het verzuim. Zo worden de problematieken per individu én organisatiebreed helder. De verzuimoorzaak, -frequentie en –duur van werknemers bepalen of een combinatie van individuele begeleiding en organisatiebrede verandering noodzakelijk is.

Werknemerspecifiek verzuim vraagt om een individuele aanpak gericht op duurzaam herstel. Voor iedere verzuimsoort hebben we een specifieke aanpak. Zo is de aanpak bij kort frequent verzuim anders, dan de aanpak als het gaat om langdurig verzuim. Ook hebben we ons gespecialiseerd in psychisch verzuim: bijna eenderde van het langdurig verzuim komt namelijk door psychische klachten.

Op basis van de oorzaak van verzuim wordt werknemerspecifiek de aanpak bepaald. De analyse van het werk, de werkomgeving én het functioneren van de werknemer binnen een organisatie maakt duidelijk waar het knelpunt zit. Omdat verzuimoorzaken ook privégerelateerd kunnen zijn, kijken we verder dan alleen naar het werk en de verbinding met de werkgever.

Welke verzuimbegeleiding past bij u?

ArboNed onderscheidt zich door actieve verzuimbegeleiding, waarbij we naast de werksituatie en –omstandigheden ook de privésituatie betrekken. U kiest zelf hoe u verzuim wilt aanpakken. Wilt u zelf de volledige regie behouden, legt u de coördinerende rol liever bij ons of hebt u behoefte aan een meer intensieve aanpak dan de Wet verbetering poortwachter voorschrijft? Wij ondersteunen u graag om de meest geschikte keuze voor uw organisatie te maken:

  • ArboNed coördineert uw verzuimmanagement, zodat alles op het gebied van verzuim goed geregeld is.
    ArboNed Comfortabel >>
  • U wilt zelf meer doen om de aanwezigheid van uw werknemers te verhogen en het verzuim te laten dalen. Waarbij u zelf de volledige regie voert over het verzuimproces, inclusief poortwachterwetgeving.
    ArboNed Flexibel >>

Verzuimverzekering bij inkomensverzekeraar

Hebt u een verzuimverzekering bij een van de inkomensverzekeraars met wie wij samenwerken? Dan bieden wij u voordeel en administratief gemak in de vorm van een combipakket. Kijk of wij ook afspraken met uw verzekeraar hebben >>

Meer informatie over verzuimbegeleiding?

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen wordt verlaagd. Voor informatie over verzuimbeleiding neemt u contact op met ArboNed via 030 299 64 44 of stuur ons een bericht.

Arboned

aanvragen verzuim offerte

contact met ArboNed contactformulier stuur een bericht

Door aandacht verzuim voorkomen

Calco let extra goed op signalen die kunnen duiden op toekomstige uitval. En met succes: met de hulp van ArboNed daalde het verzuim van 6,5% naar 1,2%.

ArboNed_Testimoni... (PDF 168 kb)

Leaflet Verzuimbegeleiding ArboNed

Wilt u meer weten over de verzuimbegeleiding van ArboNed?

ArboNed_Verzuimaa... (PDF 76 kb)

Verzuimabonnementen

De volledige regie of alleen coördineren? Welke verzuimbegeleiding past bij u? Lees meer