conflict

Een arbeidsconflict, wat te doen?

Wat kunt u doen om een conflict te voorkomen? En wat te doen als een werknemer zich ziekmeldt door een conflict?

Voorkom escalatie van een conflict

In iedere werkomgeving komen confrontaties voor. Dit kan leiden tot een conflict en soms zelfs tot verzuim. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van het conflict voorkomen en arbeidsverhoudingen helpen herstellen. Ook kunt u bij ons trainingen volgen over conflicthantering of mediation.

Zo werkt het

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van een conflict voorkomen en adviseert en bemiddelt om de arbeidsverhoudingen te herstellen. Zo kunt u verzuim voorkomen of beheersbaar houden. 

Heeft u te maken met een arbeidsconflict? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of salessupport voor meer informatie en het maken van een afspraak. 

De voordelen op een rij

  • Verzuim voorkomen of beheersbaar houden door deskundige begeleiding.
  • Extra kosten voorkomen door conflicten op te lossen.
  • Voorlichting over het voorkomen van conflicten.

Contact

Bedrijfsmaatschappelijk werk en conflictbemiddeling

De rol van de bedrijfsmaatschappelijk werker is signalerend, adviserend en bemiddelend: 

  • Een bedrijfsmaatschappelijk werker signaleert dat er een conflict is, bijvoorbeeld tijdens het eerste telefonische contact, een (open) spreekuur of sociaal medisch teamoverleg. 
  • Hij geeft voorlichting over het voorkomen van conflicten. 
  • Als onafhankelijke derde zoekt de bedrijfsmaatschappelijk werker met leidinggevende en werknemer naar een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn.

Bij een arbeidsconflict staat het oplossen van de conflictsituatie centraal, en niet de arbeidsongeschiktheidsvraag. De bedrijfsmaatschappelijk werker speelt een bemiddelende rol bij conflicten en helpt escalatie van de situatie te voorkomen. De bedrijfsarts kan erbij worden betrokken om te bepalen of er sprake is van medische beperkingen. 

Complexe conflicten

Soms is een conflict zo hoog opgelopen dat het herstellen van de arbeidsverhouding met conflictbemiddeling niet meer lukt. Dan kunt u een mediator inschakelen. Mediation is zinvol als u als werkgever belang hebt bij een goede relatie in de toekomst, of juist zonder strijd uit elkaar wilt gaan en het conflict niet voor de rechter wilt uitvechten. 

Heeft u te maken met een complex arbeidsconflict? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of salessupport voor meer informatie over mediation.

Contact

Trainingen: conflicthantering en mediation

Wilt u ook graag weten hoe u zelf met conflicten kunt omgaan en hoe u ze kunt voorkomen? Volg dan (een van) onze trainingen:

Conflicthantering

In deze praktische training van één dag leert u een conflict te herkennen, analyseren en controleren zodat het niet escaleert, maar leidt tot de beste resultaten en een win-win situatie. Hoe ontstaat een conflict, welke rollen nemen mensen in en hoe herkent u het op tijd? Hoe kunt u er mee omgaan, welke keuzes heeft u als werkgever/leidinggevende? Tijdens de training krijgt u antwoord op deze en meer vragen.

Meer informatie en aanmelden

Mediation en exit-onderhandeling

Een arbeidsconflict heeft gevolgen voor het functioneren van de werknemer en het functioneren van het bedrijf. Het is daarom belangrijk dat een arbeidsconflict niet langer duurt dan nodig. Maar hoe weet u of u het juiste doet en hoe voert u het gesprek? En stel dat u niet samen verder wilt of kunt, hoe voert u dan een (exit)gesprek? Tijdens de training krijgt u antwoord op deze en meer vragen.

Meer informatie en aanmelden

Samenwerken aan een gezonde werksfeer

Werk binnen uw organisatie of team, samen met onze arbeids- en organisatiedeskundige, aan een gezonde werkdruk en een goede sfeer. Zo zijn en blijven uw werknemers met plezier aan het werk, is er minder verzuim en minder verloop. En uw PSA-beleid komt goed tot uitdrukking in uw organisatie. Onze arbeids- en organisatiedeskundige helpt u in 1,5 uur op weg (€ 250 exclusief btw, inclusief reiskosten). Vraag direct een offerte aan, of neem contact op met uw vaste contactpersoon of salessupport voor meer informatie.

Offerte aanvragen Meer informatie

werksfeer