Voorkom escalatie van een conflict

In iedere werkomgeving komen confrontaties voor. Dit kan leiden tot een conflict en soms zelfs tot verzuim. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van het conflict voorkomen en arbeidsverhoudingen helpen herstellen. Bijvoorbeeld door ‘Duurzame Samenwerking’, een interventie waarbij onze bedrijfsmaatschappelijk werker toewerkt naar een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Zo werkt het

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van een conflict voorkomen en adviseert en bemiddelt om de arbeidsverhoudingen te herstellen. Zo kunt u verzuim voorkomen of beheersbaar houden. 

Staat de arbeidsrelatie onder spanning of heeft u te maken met een arbeidsconflict? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of salessupport voor meer informatie en het maken van een afspraak. 

De voordelen op een rij

  • Verzuim voorkomen of beheersbaar houden door deskundige begeleiding.
  • Extra kosten voorkomen door conflicten op te lossen.
  • Voorlichting over het voorkomen van conflicten.

Contact

Bedrijfsmaatschappelijk werk en conflictbemiddeling

De rol van de bedrijfsmaatschappelijk werker is signalerend, coachend, adviserend en bemiddelend: 

  • Een bedrijfsmaatschappelijk werker signaleert dat er een conflict is, bijvoorbeeld tijdens het eerste telefonische contact, een (open) spreekuur of sociaal medisch teamoverleg. 
  • Hij geeft voorlichting over het voorkomen van conflicten. 
  • Als onafhankelijke derde zoekt de bedrijfsmaatschappelijk werker met leidinggevende en werknemer naar een oplossing waar beide partijen mee verder kunnen.

Bij een arbeidsconflict staat het oplossen van de conflictsituatie centraal, en niet de arbeidsongeschiktheidsvraag. De bedrijfsmaatschappelijk werker speelt een bemiddelende rol bij conflicten en helpt escalatie van de situatie te voorkomen. De bedrijfsarts kan erbij worden betrokken om te bepalen of er sprake is van medische beperkingen. 

Duurzame Samenwerking

Zijn er in uw werkomgeving onderlinge spanningen, en bent u bereid het gesprek aan te gaan en er samen uit te komen? Dan kunt u de interventie ‘Duurzame Samenwerking’ inschakelen. Onze onafhankelijke bedrijfsmaatschappelijk werker biedt een laagdrempelige bemiddeling zonder advocaten of juristen, coacht en stuurt de betrokkenen en helpt zo een oplossing te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Centraal in de aanpak voor ‘Duurzame Samenwerking’ staat het herstel van communicatie en contact tussen werkgever en werknemer en het weghalen van drempels voor een duurzame samenwerking en/of re-integratie.

‘Duurzame Samenwerking’ start met een intakegesprek en terugkoppeling met daarin de afspraken en het aantal benodigde consulten en uitleg over het vervolgtraject. Vaste onderdelen van het traject zijn de begeleiding van uw werknemer en ons advies aan u als werkgever. Indien gewenst kunt u als werkgever een voorgesprek met de bedrijfsmaatschappelijk werker en één of twee driegesprekken tussen u, uw werknemer en de bedrijfsmaatschappelijk werker plannen. Uiteindelijk bepaalt u als werkgever of de afspraken haalbaar zijn en neemt de eindbeslissing. 

Direct afsluiten

Complexe conflicten

Soms is een conflict zo hoog opgelopen dat het herstellen van de arbeidsverhouding met conflictbemiddeling niet meer lukt. Dan kunt u een mediator inschakelen. Mediation is zinvol als u als werkgever belang hebt bij een goede relatie in de toekomst, of juist zonder strijd uit elkaar wilt gaan en het conflict niet voor de rechter wilt uitvechten. 

Heeft u te maken met een complex arbeidsconflict? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of salessupport voor meer informatie over mediation.

Contact

samen-doen

Mijn Organisatie-expert

Is de sfeer in uw bedrijf goed en zijn uw medewerkers met plezier aan het werk? Dan is de kans op arbeidsconflicten kleiner. Wilt u de werkcultuur in uw bedrijf ook verbeteren? Zet dan Mijn Organisatie-expert in.