Langdurend verzuim

Verzuim is voor niemand fijn. Werknemers hebben gezondheidsklachten, werkgevers missen hun werknemers en zitten met kosten waar geen opbrengsten tegenover staan. Alle partijen zijn erbij gebaat dat de werknemer zo snel mogelijk, verantwoord weer aan het werk gaat. Soms is dat een langer traject. Als uw werknemer zes weken of langer ziek is, is er sprake van langdurend verzuim.

Snel, verantwoord weer aan het werk

Werkgever en werknemer moeten - samen met de arbodienst - meer stappen ondernemen bij langdurend verzuim dan bij kort verzuim. Alles is gericht op een voorspoedige re-integratie. Een goed contact tussen u en uw werknemer speelt hierbij een grote rol, net als het contact met de bedrijfsarts. We beschrijven de belangrijkste (wettelijk verplichte) stappen hier beknopt.

1. Probleemanalyse

Het begint bij de probleemanalyse, die de bedrijfsarts uiterlijk in de zesde week schrijft. De probleemanalyse is gebaseerd op het spreekuur dat de bedrijfsarts heeft gehad met uw werknemer. Hierin staat onder andere beschreven welke beperkingen en mogelijkheden de werknemer heeft met betrekking tot zijn werkzaamheden.

2. Plan van aanpak

De bedrijfsarts geeft in de probleemanalyse ook een richtinggevend advies. Hiermee kunt u in afstemming met uw werknemer afspraken maken over de mogelijke (eventueel gedeeltelijke) werkhervatting. Deze afspraken beschrijft u (uiterlijk in de achtste verzuimweek) in een plan van aanpak. Het plan beschrijft welke activiteiten u of uw werknemer gaan ondernemen en vanaf welk moment. U maakt dus ook een planning.

Het plan van aanpak is een momentopname, dus bespreekt u de voortgang minimaal eens in de zes weken. Als dat nodig is, past u het plan van aanpak aan. Eventueel op advies van de bedrijfsarts.

3. Eerstejaarsevaluatie en WIA-aanvraag

Vanaf 42 weken ziekte moet u een melding doen bij het UWV. Aan het eind van het eerste jaar maakt u een eerstejaarsevaluatie en als uw werknemer het werk na 91 weken nog niet (volledig) heeft hervat, moet u als werkgever een re-integratieverslag opleveren om een WIA-uitkering aan te vragen. In week 93 beoordeelt UWV de WIA-aanvraag.

Alle verplichte stappen

De aanpak van ArboNed

De belangrijkste oorzaken van langdurend verzuim

Bij langdurend verzuim bestaat de top drie verzuimklachten uit psychische klachten, klachten aan het bewegingsapparaat en ouderdomsklachten.

1. Psychische klachten

Ruim een derde van het langdurend verzuim binnen het mkb heeft een psychische achtergrond. Dat aandeel stijgt al jaren. Het duurt bij werknemers die verzuimen met psychische klachten ook nog eens steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn. In 2016 was dit nog 167 dagen, in 2018 was het opgelopen tot gemiddeld 220 dagen.

2. Klachten aan het bewegingsapparaat

Een verkeerde lichaamshouding tijdens het werk is een belangrijke oorzaak van verzuim. Dat geldt zeker voor sectoren waar de lichamelijke belasting van werknemers groot is, zoals in de bouw, zorg en logistiek. Met de deskundige inzet van een preventiemedewerker en/of ergonoom kunt u chronische klachten voorkomen.

3. Ouderdomsklachten

We werken langer door. Ouderdomsklachten, zoals hart- en vaatziekten en kanker, komen vaker voor. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is essentieel. Veel van de ouderdomsklachten kun u helpen voorkomen door aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl. Het wettelijk verplichte Preventief medisch onderzoek (PMO) is hiervoor een goed middel.

Langdurend verzuim voorkomen

Het is goed om te weten wat u (wettelijk gezien) moet doen als er sprake is van langdurend verzuim, maar liefst neemt u maatregelen om te voorkomen dat het zo ver komt.

1. Arbeidsrisico's verminderen

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u alle risico’s binnen uw bedrijf in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken en uw werknemers hun werk veilig kunnen doen. Hoe veiliger de werkomgeving, hoe kleiner de kans op verzuim.

2. Fysieke en mentale gezondheidscheck

Het is al even genoemd eerder dit artikel: het Preventief medisch onderzoek (PMO). Dat is een wettelijk verplichte gezondheidscheck voor uw werknemers, zowel fysiek als mentaal. De inhoud van het PMO wordt afgestemd op de uitkomsten van de RI&E en is daardoor altijd relevant voor uw bedrijf. Door proactief te werken aan een gezondere en vitalere organisatie, kunt u verzuim voorkomen en de duurzame inzetbaarheid vergroten.

3. Signalering en begeleiding

Heeft uw medewerker zich nog niet ziekgemeld, maar vermoedt u dat hij mogelijk psychische klachten heeft? Stel dan een gesprek voor met een bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfsarts. Als u dit met zorg brengt, zonder dreigend over te komen, laat u zien dat u geeft om het welzijn van uw werknemer. De bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfsarts kan inschatten of begeleiding mogelijk en noodzakelijk is.

Het inzetten van een interventie kost geld. Sommige werkgevers hebben daar moeite mee. Begrijpelijk, want ze hebben al veel kosten. Maar de investering is snel terugverdiend als u hiermee verzuim kunt voorkomen of verkorten. Het kan de werkgever per week wel € 1250 aan kosten schelen. Werknemers waarderen het bovendien enorm als een werkgever in hen wil investeren.

4. Gemotiveerd personeel

Gemotiveerd, of: bevlogen, personeel voelt zich betrokken bij het bedrijf en loopt minder risico op verzuim. De crux zit hem er vooral in om te achterhalen waar uw werknemers goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Andere belangrijke voorwaarden zijn: verantwoordelijkheid, ruimte voor ontwikkeling, een goede interne communicatie, het uiten van uw waardering en ruimte voor een goede werk/privé-balans.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten