Provisieregeling voor Adviseurs van ArboNed

Onze provisieregeling voor Adviseurs van ArboNed is vernieuwd. Vanaf 1 september 2020 vervangt deze de huidige regeling. 

Aanmelden als adviseur van ArboNed

Provisie op verzuimabonnementen

Als uw klant (of u namens hem) een verzuimabonnement bij ArboNed afsluit (ArboNed Flex, ArboNed Basis of ArboNed Extra), heeft u recht op onderstaande afsluitprovisie over het abonnementstarief per werknemer (excl. btw) x het aantal opgegeven werknemers.

  • 5% (1 t/m 100 werknemers in één jaar in totaliteit)
  • 7% (101 t/m 500 werknemers in één jaar in totaliteit)
  • 10% (> 500 werknemers in één jaar in totaliteit)

Provisie op aanvraag RI&E en preventietrainingen  

Met het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s én ze aanpakken, verlagen onze gezamenlijke klanten verzuim en zorgen zij voor gemotiveerde werknemers die efficiënt en veilig kunnen werken. De wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervoor een belangrijk middel. Wij weten dat veel - vaak kleinere - werkgevers nog niet beschikken over een RI&E. Dat is zorgelijk want, naast de boetes vanuit de Inspectie SZW, kan uw klant bij onverhoopte schade geconfronteerd worden met een extra eigen risico op zijn aansprakelijkheidsverzekering.

Om het belang van de RI&E en dus het voorkomen van verzuim te onderstrepen, geven wij adviseurs van ArboNed 5% afsluitprovisie op de volgende preventieve diensten:

Spelregels

  • Uitsluitend Adviseurs van ArboNed hebben recht op afsluitprovisie. Ook Adviseur van ArboNed worden? Dan kunt u zich HIER aanmelden. U ontvangt vervolgens een bevestigingsmail met uw unieke adviseurnummer op basis waarvan ArboNed u jaarlijks afsluitprovisie kan uitkeren.
  • Afsluitprovisie over alle aan ArboNed verstrekte opdrachten tijdens een kalenderjaar wordt uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar vastgesteld en aan u uitbetaald.

Heeft u als verzekeringsadviseur vragen over de provisieregeling?

Onze Accountmanagers divisie Verzekerd helpen u graag verder.

Perry Perdok

Perry Perdok
Regio Noord-Nederland
Telefoonnummer: 030 299 64 44

Barry Boelens

Barry Boelens
Regio Midden-Nederland
Telefoonnummer: 030 299 64 44

Jan Nieuwdorp

Jan Nieuwdorp
Regio Zuid-Nederland
Telefoonnummer: 030 299 64 44