Privacyreglement

 

Toelichting privacyreglement ArboNed

Bij de uitvoering van onze dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld wanneer u op het spreekuur van een van onze bedrijfsartsen bent geweest of indien u als werkgever gegevens van uw werknemers aan ons verstrekt. In ons privacyreglement staat welke gegevens verwerkt en hoe lang ze bewaard worden en wat uw rechten zijn.

U leest hier alles over in ons privacyreglement op onze website. Hieronder geven we antwoord op de meest voorkomende vragen over ons privacyreglement en de verwerking van persoonsgegevens binnen ArboNed. 

Lees meer

Privacy gewaarborgd

ArboNed ondersteunt werkgevers bij het voeren van een gezond en verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid. In een verzuimproces koppelen wij nooit inhoudelijke informatie aan een werkgever terug over een gesprek tussen werknemer en een professional. We informeren de werkgever - binnen de bestaande wetgeving - wel over wat een werknemer wel en niet meer kan. Of er passend werk kan worden verricht en hoe lang het herstel naar verwachting duurt. En of er extra activiteiten nodig zijn om het herstel en de terugkeer naar werk te bespoedigen.

Wij zien er nauwkeurig op toe dat alle gegevens over de verzuimmelding optimaal beschermd worden tegen onbevoegden. In ons privacyreglement staat welke gegevens verwerkt en hoe lang ze bewaard worden en wat uw rechten zijn. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Certificering arbodienst

ArboNed is in bezit van het ‘Certificaat arbodiensten’. Het ‘Certificaat arbodiensten’ wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan verschillende eisen om haar deskundigheid te garanderen. De eisen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Certificering vindt plaats door een gecertificeerde instelling op basis van de Regeling Certificering Arbodiensten en deze instelling wordt door de Raad voor de Accreditatie bevoegd verklaard als certificerende instelling op te treden.

Daarnaast kunnen arbodiensten ervoor kiezen om ook ISO-gecertificeerd te zijn. ArboNed was in 1999 de eerste landelijke arbodienst met het certificaat ISO-9001.