Klachtenprocedure

ArboNed streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u, als werkgever of als werknemer, ontevreden over onze dienstverlening?
Dan kunt u een klacht indienen via het daarvoor ontworpen formulier.
We vinden het belangrijk dat u uw klacht snel kenbaar kunt maken.

Ook als u ons een compliment wilt geven of bezwaar wilt maken tegen een ontvangen factuur, verzoeken wij u dit formulier te gebruiken.

Indienen klacht

ArboNed beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht, heeft ArboNed een duidelijke klachtenprocedure.

Wij verzoeken u uw klacht schriftelijk in te dienen, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een werknemer. Wij verwijzen u hiervoor naar het eerder genoemde formulier op onze website. U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.

Leaflet

Klachtenprocedure

pdf, 229.4 kB

Uitzonderingen

Drie situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:

  • Onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige. Hiervoor kunt u een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. De klacht is dan niet ontvankelijk.
  • Een claim betreffende financiĆ«le schade die u door toedoen van ArboNed meent te hebben opgelopen. U kun in dat geval een aansprakelijkstelling sturen naar de afdeling Juridische zaken van ArboNed, juristen@arboned.nl.
  • Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u terecht bij de afdeling debiteuren beheer van ArboNed, debiteurenbeheer@arboned.nl.

Contact
Zwarte Woud 10
3524 SJ Utrecht

Postbus 85091
3508 AB Utrecht

klachten@arboned.nl