Onze diensten

Dagelijks staat u uw klanten in hun bedrijfsvoering bij. U wilt uw klanten goed kunnen adviseren over de keuze voor een arbodienst. En ze proactief informeren over verzuim, inkomen en preventie. ArboNed ondersteunt u hier graag bij, zodat u uw relaties van een compleet advies kunt voorzien. Makkelijk voor u en voor uw klant. Vind hier een compleet overzicht van onze belangrijkste diensten. 

ArboNed voor het MKB

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Als een werknemer (lang) ziek is, komt er nogal wat op uw klant af. ArboNed begeleidt, verlaagt en voorkomt verzuim. ArboNed ondersteunt uw klant persoonlijk en neemt hem zoveel mogelijk werk uit handen. Naast de combipakketten in samenwerking met verzuimverzekeraars, bieden we diensten en services aan in verschillende andere abonnementen: ArboNed Flex, ArboNed Basis en ArboNed Extra. Op deze pagina vindt u de activiteiten- en tarievenoverzichten. Als een werknemer uitvalt, dan wil uw klant kunnen rekenen op snelle actie, helder advies en praktische informatie die perfect aansluit bij zijn situatie. Een gemiddelde verzuimdag kost namelijk al gauw € 300. Dan is ArboNed een goede keuze. Want wij adviseren, ondersteunen en activeren zowel de werkgever als de werknemer persoonlijk en daadkrachtig!

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Eigenrisicodrager WGA en Ziektewet

Voor bedrijven die eigenrisicodrager voor de WGA en/of voor de Ziektewet zijn is het belangrijk de re-integratie vanaf dag 1 te beginnen en in het 3e ziektejaar voort te zetten. ArboNed biedt, samen met kennispartner SV Land, werkgevers hiervoor een complete 12-jaarsoplossing.

Preventie

Ook op het gebied van preventie staan we voor uw klant klaar. Zijn uw klanten bekend met de wettelijke verplichtingen om verzuim, langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfsongevallen te voorkomen? 

Denk aan de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), zodat uw klant weet waar de risico’s zitten én hoe deze snel aan te pakken. En hoe ervaren zijn werknemers hun werk? Met een Preventief medisch onderzoek (PMO) weet uw klant hoe fysiek en mentaal gezond zijn mensen zijn. Hij kan dan vroegtijdig maatregelen nemen om zo verzuim te voorkomen. Het aanbieden van een PMO is ook bij wet verplicht.

Zoektool: Verzekeringsadviseur dichtbij

Vooral voor kleinere werkgevers kunnen de kosten van langdurig ziekteverzuim funest zijn. Een verzuimverzekering is voor hen daarom vaak een verstandige keuze. Toch hebben veel kleinere werkgevers nog geen verzuimverzekering.

ArboNed wijst werkgevers tot 36 medewerkers nu op de mogelijkheid om via een verzekeringsadviseur een verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening door ArboNed af te sluiten. Met onze nieuwe tool ‘Verzekeringsadviseur dichtbij’ op arboned.nl kunnen werkgevers snel een verzekeringsadviseur in de buurt vinden. Zo doet ArboNed graag iets terug voor verzekeringsadviseurs die regelmatig ArboNed adviseren, vaak in combinatie met een verzuimverzekering!

Gegevens controleren

We hebben de gegevens van uw kantoor opgenomen in onze handige zoektool. Wilt u hier uw gegevens controleren? Eventuele wijzigingen kunt u mailen aan een van onze twee accountmanagers Intermediair. Hun contactgegevens vindt u hier.

Heeft u alles kunnen vinden?