Algemene- en samenwerkingsvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van het contract dat uw organisatie direct met ArboNed heeft afgesloten, of via uw verzuimverzekeraar met ArboNed als uitvoerder van de dienstverlening.

Wat moet u met deze documenten doen?
Conform de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bestaat het ‘basiscontract’ uit het getekende opdrachtformulier/overeenkomst, de samenwerkingsvoorwaarden en algemene voorwaarden. De persoon die hiervoor in uw organisatie bevoegd is, moet deze documenten ondertekenen. Deze getekende exemplaren bewaart u vervolgens in uw eigen administratie. Het instemmingsbesluit van uw personeelsvertegenwoordiging ten aanzien van dit basiscontract moet eveneens beschikbaar zijn. Beschikt u niet (meer) over een getekend opdrachtformulier of contract met ArboNed, dan kunt u een contractoverzicht opvragen bij uw vaste contactpersoon van ArboNed.

ArboNed ontvangt - indien van toepassing - het SEPA-formulier graag van u retour op het moment dat u een verzuimabonnement bij ArboNed afsluit. De overige documenten hoeft u niet terug te sturen aan ArboNed.

Leaflet

Algemene voorwaarden

pdf, 116.2 kB

 

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van ArboNed/ArboDuo.

Leaflet

Samenwerkingsvoorwaarden Basiscontract ArboNed*

pdf, 106.5 kB

 

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken (artikel 14a Arbowet) en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Uw werknemersvertegenwoordiging moet instemmen met onze samenwerkingsvoorwaarden. Bewaar een getekend exemplaar hiervan in uw eigen administratie.

 

Verplichtingen vanuit het basiscontract

Met uw verzuimabonnement bij ArboNed voldoet u (op basis van de ‘vangnetregeling’) aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van uw wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). 

 

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

*Op 23-09-2020 zijn de wettelijke verplichtingen op grond van de arbeidsomstandighedenwet in deze samenwerkingsvoorwaarden ter verduidelijking nauwkeuriger omschreven. De update van deze tekst gaat niet over nieuwe diensten of inhoudelijke wijzigingen in de dienstverlening. De oorspronkelijke versie (09-2019) vindt u hier.

Leaflet

Aanvullende voorwaarden ArboDuo

pdf, 52.4 kB

 

Voor dienstverlening vanuit ArboDuo gelden naast de algemene voorwaarden ook deze aanvullende voorwaarden.

Leaflet

Gebruiksrechtovereenkomst

pdf, 134.9 kB

 

ArboNed heeft van IT&Care een licentie verkregen om het online verzuimportaal ‘Vandaag’ aan haar klanten ter beschikking te stellen. De gebruiksrechtovereenkomst beschrijft de rechten en plichten van u als gebruiker van het online verzuimportaal Vandaag.

Leaflet

Verwerkersovereenkomst

pdf, 142.7 kB

 

Als klant van ArboNed levert u voor de verzuimbegeleiding de gegevens van uw werknemers aan. ArboNed maakt hiervoor gebruik van de software van het IT-bedrijf IT&Care (net als ArboNed onderdeel van HumanTotalCare). De gegevens worden via het online verzuimportaal ‘Vandaag’ bij IT&Care aangeleverd. Omdat IT&Care als ‘verwerker’ persoonsgegevens verwerkt namens u als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ moeten er volgens de geldende wetgeving afspraken worden gemaakt over die verwerking. U sluit daarom een ‘verwerkersovereenkomst’ af met IT&Care (conform beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), april 2016). 

Leaflet

SEPA-formulier

pdf, 48.0 kB

 

Indien u gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u dit formulier downloaden. Het ingevulde en ondertekende formulier mailt u aan info@arboned.nl. Dat kan als u al bestaande klant bent of wanneer u een verzuimabonnement bij ons afsluit.

Privacyreglement

Leaflet

Privacyreglement

pdf, 144.9 kB

 

Bij de uitvoering van onze dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. In ons privacyreglement staat welke gegevens verwerkt en hoe lang ze bewaard worden en wat uw rechten zijn. Klik hier voor de toelichting op het privacyreglement

English information

Please visit our English website to read more about our General Terms and Conditions.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen