Het spreekuur - Informatie voor werknemers

Je hebt een uitnodiging gekregen voor het spreekuur. Op deze pagina vind je onder andere meer informatie over dit spreekuur, met wie de (bedrijfs)arts samenwerkt, jouw rechten en plichten bij jouw re-integratie, hoe wij omgaan met jouw gegevens, onze klachtenprocedure en onze professionals.

Het spreekuur: hoe bereid je het voor en wat kun je verwachten?

Je bent uitgenodigd voor het spreekuur met de (bedrijfs)arts of praktijkondersteuner bedrijfsarts. Ter voorbereiding hierop kun je nadenken of je naar jouw idee in staat bent om te werken en welk alternatief werk je eventueel zou kunnen doen. Tijdens het spreekuur stelt de (bedrijfs)arts vast of jouw klachten te maken hebben met het werk. Vervolgens beoordeelt hij of je in staat bent om te werken. Misschien een paar uur per week, misschien alweer volledig. Of misschien kun je aangepast werk doen in het bedrijf. Blijkt uit het gesprek dat het verzuim waarschijnlijk langer gaat duren, dan plannen we een vervolgactie. Dat kan nog een spreekuur zijn met de (bedrijfs)arts of praktijkondersteuner bedrijfsarts. Of een consult met de bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige. Dit is afhankelijk van de oorzaak en duur van jouw verzuim.

Om rekening mee te houden

In de zorg geldt een legitimatieplicht. Daarom moet je voor het spreekuur een geldig legitimatiebewijs meenemen. Dat kan jouw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. De receptioniste controleert jouw legitimatiebewijs als jij je bij de balie meldt. Zo weet de (bedrijfs)arts dat hij de juiste persoon voor zich heeft. Dit is belangrijk omdat medische informatie wordt vastgelegd en de (bedrijfs)arts de beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van arbeid moet kunnen vaststellen bij de juiste persoon.

Heb je een afsprakenkaart van jouw behandelaar en/of een medicatielijst? Neem deze informatie dan ook mee naar het spreekuur.

Afspraak annuleren of verzetten

Wil je de afspraak afzeggen of verzetten? Dit kan alleen via jouw werkgever. Die heeft van ons informatie gekregen hoe hij een afspraak bij ArboNed kan annuleren of verzetten. Wij brengen namelijk kosten in rekening bij jouw werkgever als deze minder dan 24 uur van tevoren een afspraak afzegt, verzet of als jij niet bereikbaar bent.

Taakdelegatie: met wie werkt de bedrijfsarts samen?

De (bedrijfs)arts speelt een centrale rol bij jouw re-integratie. Hij helpt je om snel en verantwoord weer aan het werk te kunnen. Maar een aantal taken kan de (bedrijfs)arts laten uitvoeren door andere gespecialiseerde professionals binnen de arbodienstverlening, waaronder de praktijkondersteuner bedrijfsarts. Dat noemen we taakdelegatie. Belangrijk om te weten: de kwaliteit van zorg en jouw privacy zijn hierbij geborgd. Meer over taakdelegatie lees je hier.

Wet verbetering poortwachter: de rechten en plichten bij jouw re-integratie

Het spreekuur is de eerste verplichte stap bij een ziekmelding volgens de Wet verbetering poortwachter. Deze wet stelt dat jij samen met jouw werkgever verantwoordelijk bent voor jouw re-integratie. De werkgever is eindverantwoordelijk en de werknemer medeverantwoordelijk voor het eigen re-integratietraject.

Het doel van de Wet verbetering poortwachter is dat je via een tijdige en juiste aanpak zo snel en volledig mogelijk weer aan het werk kunt. Zowel jij als jouw werkgever hebben hierbij rechten en plichten. Bekijk ook de animatie over de rechten en plichten van werknemers op arboportaal.nl.

Open spreekuur

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht een open spreekuur aan te bieden aan medewerkers. Je kunt gebruik maken van het open spreekuur als je vragen hebt over jouw gezondheid in relatie tot het werk, over werkomstandigheden of als je (dreigend) verzuim van je werk wil voorkomen. Door hier preventief over in gesprek te gaan met de (bedrijfs)arts, kun je voorkomen dat je uitvalt.

Het open spreekuur is nadrukkelijk niet bedoeld voor de behandeling van medische, niet-werkgerelateerde klachten. Daarvoor moet je bij jouw eigen huisarts of medisch specialist zijn.

Privacy: wat gebeurt er met jouw gegevens?

Wat gebeurt er met jouw gegevens en wie mag ze bekijken? Bij het voeren van een gezond arbeidsomstandighedenbeleid heeft jouw werkgever gegevens nodig. Dat neemt niet weg dat jouw gegevens vertrouwelijk zijn. Wij koppelen daarom nooit inhoudelijke informatie aan jouw werkgever terug over jouw gesprek met onze professional. Wel informeren we jouw werkgever binnen de bestaande wetgeving over wat je nog wel en niet meer kunt. Of je passend werk kunt doen en hoelang jouw herstel naar verwachting duurt. En of er extra activiteiten nodig zijn om het herstel en de terugkeer naar werk te bespoedigen.

Wij zien er nauwkeurig op toe dat alle gegevens over jouw verzuimmelding optimaal beschermd worden tegen onbevoegden. In ons privacyreglement staat precies wie welke gegevens mag inzien, hoelang ze bewaard worden en hoe we voorkomen dat onbevoegde personen ze kunnen bekijken. Meer hierover vind je op http://www.arboned.nl/privacy.

Klachtenprocedure

Wij streven ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Ben je ontevreden over onze dienstverlening, dan kun je een klacht indienen. Wij beschouwen klachten als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, zodat we jou nog beter kunnen adviseren. Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Wat doen onze professionals voor jou?

Jouw vaste contactpersoon 

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Arbeidsdeskundige

Alle veelgestelde vragen en antwoorden vind je hier.

Werknemers over ArboNed

"In eerste instantie was ik terughoudend. Ik dacht dat de gesprekken met de vitaliteitscoach vooral voor mijn baas wat zouden opleveren: namelijk 'zo snel mogelijk weer terug naar de werkvloer'. Maar ik heb er zelf echt veel baat bij gehad. Ik ga nog regelmatig terug naar mijn 'coach' om samen te kijken naar knelpunten en oplossingen."

Adri van Veen
Forbo Floring

"Ik heb de neiging mijn klachten te bagatelliseren, maar de bedrijfsarts nam mijn klachten wel serieus. Hij heeft mij erg goed geholpen door naar mij te luisteren en mij niet te snel weer aan het werk te laten gaan. Ik ben nog niet beter en misschien word ik dat nooit meer, maar dit traject heeft voor mij een heel positieve waarde."

Marco van den Bos
Politie