Werken aan de gezondheid en de vitaliteit van werkend Nederland.

Informatie voor werknemers

Dienstverlening tot en met 28 april

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) af te remmen, passen wij onze dienstverlening aan. Dit geldt tenminste tot en met 28 april 2020.

  • De spreekuren voeren we zoveel mogelijk telefonisch, wij nemen hierover contact op met jou als dat nodig is.
  • Overige afspraken worden zoveel mogelijk verzet tot na 28 april. Denk hierbij aan fysieke onderzoeken voor het Preventief medisch onderzoek (PMO), trainingen en werkplekonderzoeken.
  • Ook keuringen worden waar mogelijk uitgesteld, tenzij de keuring van maatschappelijk belang is (bijvoorbeeld rijbewijskeuringen voor chauffeurs en diverse aanstellingskeuringen).

Alles over het coronavirus en werk

Lees hier alle actuele informatie over het coronavirus in relatie tot werk en hoe je hiermee om kan gaan. Lees hier de antwoorden op alle veelgestelde vragen en download hier onze flyer over gezond en prettig thuiswerken.

Vragen? Neem contact op met uw vaste contactpersoon bij u in de buurt

Alle veelgestelde vragen en antwoorden vind je hier.

Spreekuur verzuim: informatie voor de werknemer

Je hebt een uitnodiging voor het spreekuur bij de bedrijfsarts ontvangen. Het kan zijn dat je bent uitgevallen. Of omdat je een aantal vragen hebt. Graag informeren we je over het spreekuur, onze specialisten, de regelingen rondom privacy en de klachtenprocedure.

Ontwikkelingen coronavirus

Wilt u zich ziekmelden in verband met verschijnselen die in verband staan met het coronavirus, dan geeft u dit op de gebruikelijke manier door aan uw werkgever. Wij behandelen uw ziekmelding volgens onze reguliere werkwijze volgens de Wet verbetering poortwachter.

Telefonisch spreekuur

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te vertragen, voeren wij het spreekuur van de bedrijfsarts zoveel mogelijk telefonisch. Is uw spreekuur al gepland als een fysiek bezoek, dan nemen we hiervoor contact met u op. Let op: het is erg belangrijk dat uw juiste telefoonnummer bij ons bekend is en dat u hierop bereikbaar bent. Klopt dit nummer niet, dan verzoeken wij u dit direct via uw werkgever aan ons door te laten geven.

Wat doen onze professionals voor jou?

Bedrijfsarts

Vitaliteit- en gezondheidsdeskundige

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Jouw vaste contactpersoon 

Arbeidsdeskundige

Werknemers over ArboNed
 

"In eerste instantie was ik terughoudend. Ik dacht dat de gesprekken met de vitaliteitscoach vooral voor mijn baas wat zouden opleveren: namelijk 'zo snel mogelijk weer terug naar de werkvloer'. Maar ik heb er zelf echt veel baat bij gehad. Ik ga nog regelmatig terug naar mijn 'coach' om samen te kijken naar knelpunten en oplossingen."

Adri van Veen
Forbo Floring

"Ik heb de neiging mijn klachten te bagatelliseren, maar de bedrijfsarts nam mijn klachten wel serieus. Hij heeft mij erg goed geholpen door naar mij te luisteren en mij niet te snel weer aan het werk te laten gaan. Ik ben nog niet beter en misschien word ik dat nooit meer, maar dit traject heeft voor mij een heel positieve waarde."

Marco van den Bos
Politie