Bewezen sneller, duurzaam herstel en lagere verzuimkosten

Bijna een derde van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. De kosten van loondoorbetaling bij ziekte voor uw klanten en verzekeraars worden dus voor een belangrijk deel door psychisch verzuim veroorzaakt.

Om die reden heeft ArboNed zich gespecialiseerd in psychisch verzuim. Dankzij 25 jaar ervaring en dataonderzoek hebben we een unieke combinatie van een persoonlijke en datagestuurde verzuimaanpak ontwikkeld waarmee onze gezamenlijke klanten gemiddeld € 6.250 per verzuimgeval kunnen besparen. Graag informeren wij u als samenwerkingspartner van ArboNed over deze nieuwe aanpak.

Onze aanpak in het kort

  • Snel persoonlijk contact met werknemer en werkgever.
  • Versnelde oproep bedrijfsarts.
  • Op data gebaseerd advies én persoonlijke begeleiding.
  • Bewezen effectief verzuimbegeleidingstraject op maat.
  • Bewezen lagere verzuimkosten.

100% vergoeding interventies

ArboNed heeft met een groot aantal verzekeraars afgesproken dat er een pre-autorisatie geldt en een volledige vergoeding van de interventie(s) voor de werkgever. Dat betekent dat ArboNed de geadviseerde interventie direct inzet zonder overleg met de werkgever en de verzekeraar over de vergoeding ervan. Zo wordt een offerteproces, dat vaak meerdere weken in beslag neemt, overbodig. Wilt u meer informatie over de deelnemende verzekeraars, neemt u dan contact op met uw accountmanager bij ArboNed.

Unieke aanpak psychisch verzuim

Voor uw klanten die een ArboNed-contract via een verzuimverzekeraar hebben afgesloten, geldt dat we binnen vijf werkdagen na de ziekmelding telefonisch contact opnemen met de werknemer en de werkgever. Een snelle en goede telefonische intake met de werknemer is belangrijk, want de werkgever mag door aangescherpte privacy wetgeving de werknemer geen vragen stellen over de verzuimoorzaak, mogelijkheden en beperkingen. Als uit de telefonische intake met de werknemer blijkt dat er sprake is van (dreigend) lang verzuim door psychische klachten, dan ontvangt de werknemer direct een aanvullende digitale vragenlijst én een versnelde uitnodiging voor het spreekuur bij de bedrijfsarts. We informeren de werkgever telefonisch en schriftelijk over de vervolgstappen.

Op basis van de ingevulde vragenlijst ontvangt de bedrijfsarts een unieke datagestuurde risico-inschatting van de verzuimduur, inzicht in de ernst van de klachten en het meest effectieve re-integratietraject voor deze specifieke werknemer. De uitkomsten gebruikt de bedrijfsarts bij het opstellen van de probleemanalyse en het advies voor de werkgever en de werknemer.

Datagedreven advies voor bedrijfsarts

De bedrijfsarts ontvangt op basis van deze aanvullende informatie een op data gebaseerd onderbouwd adviesrapport met:  

  • De te verwachten verzuimduur van de werknemer.
  • Inzicht in de ernst van de psychische klachten.
  • Het meest effectieve verzuimbegeleidingstraject: het moment van inzet en de te volgen interventies.

Persoonlijke verzuimbegeleiding

Het adviesrapport is een hulpmiddel voor de bedrijfsarts. Na het spreekuur met de werknemer vormt hij zijn totaaloordeel. De uitkomsten van zowel het adviesrapport als het persoonlijke gesprek gebruikt de bedrijfsarts bij het opstellen van de probleemanalyse en het advies voor de werknemer. Dit advies kan bestaan uit het inzetten van een bewezen effectieve interventie die gericht is op een adequate begeleiding van de werknemer en een snelle terugkeer naar het werk.

Hiermee krijgt uw klant het beste uit twee werelden: een op data gebaseerd advies in combinatie met het bepalende deskundige oordeel van de bedrijfsarts. Zo is vanaf het eerste moment alles gericht op een snelle en duurzame terugkeer naar werk met persoonlijke begeleiding en aandacht voor de werknemer.

contact

Heeft u vragen of wilt een afspraak maken?

Onze Accountmanagers divisie Verzekerd helpen u graag verder.

Perry Perdok

Perry Perdok
(regio Noord)
030 299 62 99
perry.perdok@arboned.nl

Jan Nieuwdorp

Jan Nieuwdorp
(regio Zuid)
030 299 62 99
jan.nieuwdorp@arboned.nl