Keuringen

Sommige beroepen vragen extra veel van uw werknemers. Beroepen met een grote mate van verantwoordelijkheid, waarbij vaak niet alleen de eigen veiligheid, maar ook die van de omgeving op het spel staat. Zoals functies in de branches ‘offshore’, ‘transport’ en ‘bodemsanering’. Zo is het voor een kraanmachinist cruciaal dat hij goed kan zien, en beroepsduikers moeten blind kunnen vertrouwen op de werking van de longen, het hart en de bloedvaten. Voorbeelden van speciaal werk, wat vraagt om extra zekerheid en veiligheid. Keuringen zijn hier van levensbelang en voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen verplicht. 

Bekijk alle keuringen en plan een afspraak Ik ben een werkgever en ik heb een vraag

 

Gecertificeerd

Met de keuringen van ArboNed zijn uw werknemers altijd in staat hun werk goed en veilig te doen. ArboNed beschikt over eigen gecertificeerde (NOGEPA) keuringsartsen, eigen keuringslocaties en mobiele keuringsunits voor iedere keuring; van standaard beroepskeuringen tot zeer specialistische keuringen. Verloopt uw keuringscertificaat dan krijgen uw werknemers automatisch een oproep voor een herkeuring. Zo bent u altijd verzekerd van mensen die 100% fit for the job zijn.

  • Gecertificeerde keuringsartsen.
  • Eigen keuringslocaties door heel Nederland.
  • Keuren op locatie van de klant.
  • Zowel medische als psychologische keuringen.
  • Erkend als keuringsinstituut door diverse overheids- en brancheveiligheidsinstanties.
  • Direct een online een afspraak kunnen maken.
  • Automatische reminder voor herkeuring.
man-met-een-helm

Al onze keuringen

Ambulancekeuring

Met de keuring voor ambulancepersoneel signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. Werken op de ambulance brengt gezondheidsrisico’s en een zware emotionele belasting met zich mee. De (keurings)arts geeft advies en informatie om mogelijke risico’s te voorkomen.

Asbestkeuring

Binnen enkele beroepsgroepen worden medewerkers blootgesteld aan schadelijke stoffen. Een dergelijke omgeving in combinatie met fysiek zwaar werk, vergen veel van de werknemers. Het goed functioneren van bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten is essentieel. De asbestkeuring is geschikt voor iedereen die in aanraking kan of is gekomen met asbest.

Bodemsaneringskeuring CROW A, B, C

De bodemsaneringskeuring is het arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond-)water, onder andere in het kader van bodemsanering.

Brandweerkeuring

Als brandweerman wordt er veel van je gevraagd. Goede mentale en fysieke fitheid is van groot belang. De brandweermedewerker wordt getest op medische geschiktheid. De brandweerkeuring signaleert gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen, de arts adviseert en geeft handvatten om met de eventuele risico’s aan de slag te gaan.

Chauffeurskeuring

Bus- en vrachtwagenchauffeurs vallen onder de cao Beroepsgoederenvervoer. In dit kader mag en moet u als werkgever uw werknemers medisch laten keuren door een arts die hiertoe bevoegd is. Zzp’ers zijn eigen baas en dus ook hun eigen werkgever.

Duikerskeuring

Met een basis duikerskeuring signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. De keuringsarts geeft aan voor hoe lang je bent goedgekeurd. Het advies is altijd een preventief duikmedisch onderzoek te laten verrichten voorafgaand aan een eerste (zwembad)duik.

Kraanmachinistenkeuring

Machinisten van mobiele kranen en mobiele heistellingen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van henzelf én andere mensen op bijvoorbeeld een bouwplaats. Door deze mensen periodiek te keuren kunt u gezondheidsproblemen of problemen in de werkomgeving tijdig signaleren.

Loodwerkerskeuring

Lood is een zwaar metaal dat in veel industrieën wordt gebruikt en kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en door inslikken. Bij verstuiven, kan een voor de gezondheid schadelijke concentratie van zwevende deeltjes lood snel bereikt worden, vooral van loodverbindingen in poedervorm.

Offshore keuring

De offshore keuring is een medisch onderzoek voor werknemers die off-shore werkzaam zijn op een Nederlands platform of booreiland. Tijdens de medische keuring beoordelen we of iemand fysiek en mentaal fit genoeg is om zijn functie uit te oefenen.

PAGO

PAGO is de afkorting van Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Met een PAGO signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. Het lichamelijk zware werk in de bouw brengt risico’s met zich mee. De bedrijfsarts geeft advies en informatie om mogelijke risico’s te voorkomen. De asbestkeuring is geschikt voor iedereen die in aanraking kan of is gekomen met asbest.

Persluchtkeuring/ademluchtkeuring

Het gebruik van onafhankelijke adembescherming is niet slechts voorbehouden aan de brandweer. Ook in productieomgevingen, in de proces industrie en in andere sectoren en diensten worden van ademluchttoestellen en andere vormen van onafhankelijke adembescherming gebruik gemaakt. Daar gelden strenge opleidingseisen voor. De asbestkeuring is geschikt voor iedereen die in aanraking kan of is gekomen met asbest.

Rijbewijskeuring

De rijbewijskeuring is geschikt voor iedereen die het (normale) rijbewijs wil verlengen of die het rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E) wil halen. Een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst moet de keuring uitvoeren. ArboNed is zo’n gecertificeerde arbodienst.

Scheepvaartkeuring

De scheepvaartkeuring is een medische keuring voor werknemers in de binnenvaart en zeevaart. Tijdens het onderzoek beoordelen we of de betreffende werknemer in de scheepvaart fysiek en mentaal fit genoeg is om zijn functie verantwoord uit te oefenen.

Spoorwegkeuring

Werken op, aan of rondom het spoor brengt risico’s met zich mee. Belangrijk dus om te weten of een werknemer het werk zowel fysiek als mentaal aankan. Met de gecertificeerde spoorwegkeuring van ArboNed Keuringen test u of mensen geschikt zijn om hun werk veilig uit te voeren.

Stralingswerkerskeuring

Met de stralingswerkerskeuring signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen, veroorzaakt door straling. Door uw werknemers periodiek te keuren kunnen gezondheidsproblemen of problemen in de werkomgeving tijdig gesignaleerd worden.

Taxipaskeuring

Als taxichauffeur bent u verplicht in het bezit te zijn van een taxipas (chauffeurspas taxi). Een taxipas is 5 jaar geldig. Om in aanmerking te komen voor een taxipas, dient u onder andere te beschikken over een Geneeskundige Verklaring. Om deze Geneeskundige Verklaring Taxi (KIWA)te krijgen, moet u medisch gekeurd worden.

Verzekeringskeuring

Ook verzekeraars kunnen een verzoek indienen voor het uitvoeren van een keuring. Een keuring voor het afsluiten van een verzekering of voor het beoordelen van arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige. De verzekeraar zet een (keurings)arts in voor onafhankelijk advies.

Werken op hoogte (G41) keuring

Jaarlijks gebeuren er nog steeds veel ongevallen bij het werken op hoogte. De bewustwording neemt toe, toch overlijden er in Nederland jaarlijks gemiddeld 18 werknemers door een val tijdens het werk. Daarnaast worden er jaarlijks gemiddeld 1100 werknemers opgenomen in het ziekenhuis.