Heeft u een klacht of compliment voor ArboNed?

ArboNed streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Wilt u ons een compliment geven of heeft u misschien toch een klacht of factuurbezwaar? Gebruik dan onderstaand formulier.

Voor meer informatie over het indienen van een klacht verwijzen wij u tevens naar onze klachtenprocedure.