Heeft u een klacht of compliment voor ArboNed?

ArboNed streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. U kunt onderstaand formulier gebruiken voor het indienen van een compliment of klacht.

Voor meer informatie over het indienen van een klacht verwijzen wij u tevens naar onze klachtenprocedure.