Trainingen

Welkom bij de ArboNed Academy: het opleidingsinstituut voor een gezond werkend Nederland. Met onze fysieke en online trainingen kunt u verzuim aanpakken én voorkomen. Onze gemiddelde beoordeling is een 8.6 en bijna al onze klanten bevelen ArboNed Academy aan bij anderen. Bekijk welke training bij u in de regio- of online wordt gegeven:

Training Vertrouwenspersoon

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners.

50% korting voor een collega*

Training Vertrouwenspersoon (online)

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden, zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is ook een invulling van de zorgplicht rond psychosociale arbeidsbelasting (PSA), genoemd in de Arbowet.

50% korting voor een collega*

Training Vertrouwenspersoon - vervolgbijeenkomst (online)

U bent sinds enige tijd aangesteld als vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf. U kent de beginselen van de functie Vertrouwenspersoon maar loopt in de praktijk soms tegen complexe situaties aan waarover u graag eens wilt sparren met iemand met kennis van zaken. Of u wilt uw kennis en vaardigheden voor uw rol als vertrouwenspersoon opfrissen en verdiepen. Speciaal voor die medewerkers biedt ArboNed Academy deze online vervolgtraining vertrouwenspersoon.

50% korting voor een collega*

Training Voorkomen en tegengaan ongewenst gedrag

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden. Een werkomgeving waarin uw werknemers respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn en fouten mogen maken. En ook een omgeving waar geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of pesten.

50% korting voor een collega*

Training Ergocoach beeldschermwerkplek

Beeldschermen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We gebruiken computers, tablets, displays en smartphones, op ons werk en thuis. Wij kijken per dag bijna net zoveel naar beeldschermen als dat we slapen. Handig al die schermen maar ook een belangrijke bron van klachten als hoofdpijn en last aan armen en nek. Klachten die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurig) verzuim.

50% korting voor een collega*

Training Preventiemedewerker

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit dus wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

50% korting voor een collega*

Training Verzuim

Als werkgever wilt u graag grip hebben op verzuim en uw medewerkers duurzaam inzetbaar houden. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen. Leer verzuim effectief voorkomen en beperken. Alles over de verzuimgesprekken, de relevante wetgeving en meer.

50% korting voor een collega*

Training Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen

Vergroot uw kennis en kunde op het gebied van de Wet verbetering poortwachter en regels rondom ziekmelden. In deze praktische training van één dag leert u alles over omgaan met ziekmeldingen tot en met het tweede ziektejaar.

50% korting voor een collega*

Training Vertrouwenspersoon (vervolgtraining)

U bent sinds enige tijd aangesteld als vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf. U kent de beginselen van de functie Vertrouwenspersoon maar loopt in de praktijk soms tegen complexe situaties aan waarover u graag eens wilt sparren met iemand met kennis van zaken. Of u wilt uw kennis en vaardigheden voor uw rol als vertrouwenspersoon opfrissen en verdiepen
50% korting voor een collega*

Training Maak zelf uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)­

Startpunt voor een veilige en gezonde werkomgeving is inzicht in de risico's. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart en kunt u deze gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. In deze interactieve training ontvangt u de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met de RI&E.

50% korting voor een collega*

Training Verzuim (online)

Als werkgever wilt u graag grip hebben op verzuim en uw medewerkers duurzaam inzetbaar houden. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen. Leer verzuim effectief voorkomen en beperken. Alles over de verzuimgesprekken, de relevante wetgeving en meer.

50% korting voor een collega*

Training Preventiemedewerker (online)

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

50% korting voor een collega*