academy-lachen

ArboNed Academy: het opleidingsinstituut voor een gezond werkend Nederland

Met onze fysieke en online trainingen kunt u verzuim aanpakken én voorkomen. 

Locatie
Thema

Vertrouwenspersoon

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. Deze training helpt u stevige basiskennis op te doen over het complexe werkveld van de vertrouwenspersoon.

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • Het wettelijke kader met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.
 • De taken en de positionering van de vertrouwenspersoon.

Na de training bent u in staat om gesprekken te voeren als vertrouwenspersoon en medewerkers te adviseren over het vervolg na een melding. De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches.

Uw organisatie heeft nu een gedegen opgeleide vertrouwenspersoon in huis die op de hoogte is van de laatste inzichten en kennis op zijn of haar vakgebied.

Voor wie

De Arbowetgeving verplicht iedere werkgever een beleid Psychosociale Arbeidsbelasting te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon ondersteunt hierbij.

Vervult u in uw organisatie de functie van vertrouwenspersoon? Dan is deze training geschikt voor u. Specifieke voorkennis is niet vereist, wel is het belangrijk dat u het vertrouwen heeft van uw organisatie.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Vertrouwenspersoon (online)

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden, zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is ook een invulling van de zorgplicht rond psychosociale arbeidsbelasting (PSA), genoemd in de Arbowet. Na de online training weet de vertrouwenspersoon hoe hij werknemers opvangt, begeleidt bij een melding of een klacht en adviseert of verwijst naar professionele hulpverlenersOnze trainers hebben jarenlange ervaring als vertrouwenspersoon en zijn actief bij verschillende organisaties.

Wij bieden deze training ook aan op fysieke locaties. Lees hierover meer.

Resultaat

Na de online training weet u alles over:

 • Het soort meldingen en klachten van agressie en geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie (ongewenst gedrag)
 • De rol en (wettelijke) taken van een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag
 • Hoe de vertrouwenspersoon zich profileert en kenbaar maakt (binnen en buiten de organisatie)
 • De taken en de positionering van de vertrouwenspersoon.

Na de training bent u in staat om gesprekken te voeren als vertrouwenspersoon en medewerkers te adviseren over het vervolg na een melding. De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches.

Uw organisatie heeft na de training een gedegen opgeleide vertrouwenspersoon in huis die op de hoogte is van de laatste inzichten en kennis op zijn of haar vakgebied.

Voor wie

De Arbowetgeving verplicht iedere werkgever een beleid Psychosociale Arbeidsbelasting te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een invulling van deze verplichting. 

Neemt u in uw organisatie de functie van vertrouwenspersoon op zich? Dan is deze training geschikt voor u. Specifieke voorkennis is niet vereist, wel is het belangrijk dat u het vertrouwen heeft van uw organisatie.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 698. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training + technische ondersteuning
 • het benodigde studiemateriaal en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 698
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Vervolgtraining Vertrouwenspersoon

U bent sinds enige tijd aangesteld als vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf. U kent de beginselen van de functie Vertrouwenspersoon maar loopt in de praktijk soms tegen complexe situaties aan waarover u graag eens wilt sparren met iemand met kennis van zaken. Of u wilt uw kennis en vaardigheden voor uw rol als vertrouwenspersoon opfrissen en verdiepen. Speciaal voor die medewerkers biedt ArboNed Academy deze vervolgtraining vertrouwenspersoon. Onder deskundige begeleiding en in een kleine groep gaat u aan de slag met praktijkvoorbeelden gekoppeld aan de theorie. Er is volop ruimte om uw eigen vragen in te brengen en te bespreken met de trainer. 

Resultaat

Na de training:

 • Weet u hoe u medewerkers met complexere casuïstiek kunt adviseren en begeleiden.
 • Kent u de relevante theorie voor uw advisering aan zowel werknemer als organisatie.
 • Kunt u de theorie toepassen in uw eigen praktijk en organisatie.
 • Herkent u uw persoonlijke valkuilen en weet u welke stappen u kunt nemen om adequaat te blijven handelen.
Voor wie

De Arbowetgeving verplicht iedere werkgever een beleid Psychosociale Arbeidsbelasting te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een invulling van deze verplichting. 

Deze training is geschikt voor vertrouwenspersonen die al enige ervaring hebben, maar in de praktijk lastige situaties of dilemma’s tegenkomen en hun deskundigheid willen bevorderen. Van de deelnemers vragen we dat ze zelf casuïstiek (praktijkvoorbeelden) meenemen die zij willen bespreken.  

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 378,50. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 378,50
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Creëer een sociaal veilige werkomgeving

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden. Een werkomgeving waarin uw werknemers respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn en fouten mogen maken. En ook een omgeving waar geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of pesten. Belangrijk, want een sociaal veilige werkomgeving draagt bij aan een open en prettige werksfeer en zorgt ervoor dat u uw medewerkers duurzaam inzetbaar kunt houden.

Leidinggevenden spelen een sleutelrol in het creëren van een sociaal veilige werkomgeving binnen uw bedrijf. Deze training biedt u als leidinggevende onder meer handvaten om grensoverschrijdend gedrag te herkennen, te voorkomen en tegen te gaan en geeft instrumenten om de ervaren veiligheid te monitoren om zo tijdig actie te kunnen ondernemen.

Resultaat

Na de training:

 • Beschikt u over praktische handvaten waarmee u nog beter in staat bent om een sociaal veilige werkomgeving binnen uw team te creëren.
 • Herkent u de signalen van sociale onveiligheid binnen uw bedrijf.
 • Bent u in staat om de geleerde gesprekstechnieken in de praktijk te gebruiken en zo situaties van ongewenst en gewenst gedrag met uw team te bespreken.
 • Weet u alles over de wet- en regelgeving met betrekking tot het zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving binnen uw bedrijf.
 • Bent u bewust van het belang van goed leiderschap en weet u hoe een voorbeeldrol te vervullen voor uw werkomgeving.
 • Weet u hoe u een plan van aanpak voor het creëren van een sociaal veilige werkomgeving opstelt. 
Voor wie

Deze training is geschikt voor leidinggevenden, teamcoördinatoren en HR-functionarissen, die een sleutelrol kunnen spelen in het creëren van een sociaal veilige werkomgeving. 

Onder inspirerende leiding van een ervaren professional gaat u aan de slag met de theorie in combinatie met voorbeelden uit uw bedrijf. Dit zorgt dat u het geleerde direct in de praktijk kunt brengen en levert u snel resultaat op.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training;
 • het boek Psychologische veiligheid;
 • een certificaat;
 • het benodigde studiemateriaal;
 • catering op locatie.

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Vervolgtraining Vertrouwenspersoon (online)

U bent sinds enige tijd aangesteld als vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf. U kent de beginselen van de functie Vertrouwenspersoon maar loopt in de praktijk soms tegen complexe situaties aan waarover u graag eens wilt sparren met iemand met kennis van zaken. Of u wilt uw kennis en vaardigheden voor uw rol als vertrouwenspersoon opfrissen en verdiepen. Speciaal voor die medewerkers biedt ArboNed Academy deze online vervolgtraining vertrouwenspersoon. Onder deskundige begeleiding en in een kleine groep gaat u aan de slag met praktijkvoorbeelden gekoppeld aan de theorie. Er is volop ruimte om uw eigen vragen in te brengen en te bespreken met de trainer. 

Resultaat

Na de online training:

 • Weet u hoe u medewerkers met complexere casuïstiek kunt adviseren en begeleiden.
 • Kent u de relevante theorie voor uw advisering aan zowel werknemer als organisatie.
 • Kunt u de theorie toepassen in uw eigen praktijk en organisatie.
 • Herkent u uw persoonlijke valkuilen en weet u welke stappen u kunt nemen om adequaat te blijven handelen.
Voor wie

De Arbowetgeving verplicht iedere werkgever een beleid Psychosociale Arbeidsbelasting te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een invulling van deze verplichting. 

 • Deze training is geschikt voor vertrouwenspersonen die al enige ervaring hebben, maar in de praktijk lastige situaties of dilemma’s tegenkomen en hun deskundigheid willen bevorderen.
 • Van de deelnemers vragen we dat ze zelf casuïstiek (praktijkvoorbeelden) meenemen die zij willen bespreken.  

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 348. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete online training + technische ondersteuning
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

Op dit moment worden de nieuwe data van de training Vervolgtraining Vertrouwenspersoon (online) gepland. Laat hier uw gegevens achter. Dan informeren wij u zodra de nieuwe data bekend zijn.

€ 348
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Preventiemedewerker (online)

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

Wij bieden deze training ook aan op fysieke locaties. Lees hierover meer.

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • De rol en positie van belangrijke partijen voor preventiebeleid (o.a. preventiemedewerker, werkgever, werknemer, OR, Ministerie SZW).
 • De Arbowetgeving, arbozorg en preventiebeleid (o.a. RI&E, Arbocatalogus).
 • Gezondheidsrisico’s en mogelijke oplossingen daarvoor.

De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches. Na de training bent u in staat om de belangrijkste arbeidsrisico’s op organisatie- en brancheniveau te signaleren en kunt u uw organisatie adviseren over de aanpak van die risico’s.

Voor wie

Bent u de (aankomend) preventiemedewerker binnen de organisatie? Dan is deze cursus perfect voor u! Specifieke voorkennis is niet vereist.

U schrijft zich in voor deze training via uw werkgever. Wilt u zich als particulier aanmelden? Neem dan contact met ons op via academy@arboned.nl of 030-299 63 63. 

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 698. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal
 • een handig boek en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 698
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Ergocoach beeldschermwerkplek

Beeldschermen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We gebruiken computers, tablets, displays en smartphones, op ons werk en thuis. Wij kijken per dag bijna net zoveel naar beeldschermen als dat we slapen. Handig al die schermen maar ook een belangrijke bron van klachten als hoofdpijn en last aan armen en nek. Klachten die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurig) verzuim.

Een ergocoach is de expert binnen uw bedrijf die collega’s adviseert en faciliteert met het instellen van de beeldschermwerkplek. Hij kent de risico's van het werken met een beeldscherm en voorkomt gezondheidsklachten met preventieve maatregelen. In onze training wordt u binnen één dag opgeleid tot ergocoach voor de beeldschermwerkplekken in uw organisatie. 

Resultaat

Na de training Ergocoach beeldschermwerkplek weet u:

 • Wat de rol en taken van een ergocoach zijn.
 • Wat belastende werkhoudingen zijn (en waarom).
 • Wat beïnvloedende factoren zijn.
 • Wat de rol en positie van de ergocoach in eigen organisatie is.

Na de training Ergocoach beeldschermwerkplek kunt u:

 • Een beeldschermwerkplek goed instellen.
 • Adviseren over het aannemen van de juiste werkhouding en werkplekinstelling.
 • Signaleren en nemen van preventieve maatregelen om gezondheidsklachten te voorkomen. 
Voor wie

De training Ergocoach beeldschermwerkplek is bedoeld voor iedere werknemer die affiniteit met arbo heeft zoals bijvoorbeeld HR werknemers, preventiewerknemers en facilitair werknemers. Voor de training Ergocoach beeldschermwerkplek is geen specifieke voorkennis nodig.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • de benodigde hand-outs
 • een jaar lang toegang tot HSE online en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Preventiemedewerker

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • De rol en positie van belangrijke partijen voor preventiebeleid (o.a. preventiemedewerker, werkgever, werknemer, OR, Ministerie SZW).
 • De Arbowetgeving, arbozorg en preventiebeleid (o.a. RI&E, Arbocatalogus).
 • Gezondheidsrisico’s en mogelijke oplossingen daarvoor.

De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches. Na de training bent u in staat om de belangrijkste arbeidsrisico’s op organisatie- en brancheniveau te signaleren en kunt u uw organisatie adviseren over de aanpak van die risico’s.

Voor wie

Bent u de (aankomend) preventiemedewerker binnen de organisatie? Dan is deze cursus perfect voor u! Specifieke voorkennis is niet vereist.

U schrijft zich in voor deze training via uw werkgever. Wilt u zich als particulier aanmelden? Neem dan contact met ons op via academy@arboned.nl of 030-299 63 63. 

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal
 • een handig boek en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Verzuimmanagement en verzuimgesprekken voeren

Verzuim is een complex probleem. Het is naar voor uw medewerker én voor uw organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen.

In sommige gevallen kunt u invloed uitoefenen op het verzuim. U kunt signalen leren herkennen die leiden tot (langdurig) verzuim. Door het op de juiste manier en tijdig bespreekbaar te maken, kunt u verzuim zelfs voorkomen. Hoe u dat doet, leert u in deze praktische training van één dag.

Na deze training kunt u het verzuim in uw bedrijf effectief beheersen én beperken. 

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • begrippen, cijfers en kosten op het gebied van verzuim.
 • de verschillende soorten verzuim.
 • de belangrijkste wettelijke informatie bij een zieke werknemer. 
 • de gesprekstechnieken die u kunt hanteren om verzuim te beïnvloeden of voorkomen.
 • welke interventies mogelijk zijn, zowel curatief als preventief.
 • hoe u de samenwerking met de bedrijfsarts optimaal benut.

Na de training bent u in staat om diverse gesprekken rond verzuim effectief te voeren (zoals telefonische ziekmelding, frequent verzuimgesprek, preventief gesprek) en u kunt omgaan met psychisch en privé-gerelateerd verzuim.

Voor wie

De training is geschikt voor iedereen die regelmatig met verzuim te heeft vanuit de rol als leidinggevende, verzuimcoördinator of vanuit de afdeling P&O of HRM. Wij adviseren de training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen (Wet verbetering poortwachter) als u weinig tot geen ervaring heeft met het begeleiden van zieke werknemers. 

Onder inspirerende leiding van een ervaren professional gaat u aan de slag met de theorie in combinatie met voorbeelden uit uw bedrijf. Dit zorgt dat u het geleerde direct in praktijk kunt brengen en levert u snel resultaat op. 

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen (online)

In elk bedrijf is wel eens sprake van een ziekmelding. Maar niet iedereen is op de hoogte van de regels die hierbij komen kijken. Er komen vragen op u af zoals:

 • Ben ik verplicht een ziekmelding aan te nemen?
 • Welke inspanningen worden er volgens de Wet verbetering poortwachter (WvP) van mij als werkgever verwacht?
 • En wat mag ik verwachten van mijn werknemer?
 • Hoe zit het met de privacywetgeving?
 • En wat als mijn werknemer langdurig niet (volledig) kan werken?

De online training Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen geeft antwoord op deze vragen. De training neemt u mee vanaf het moment vanaf de ziekmelding. U krijgt heldere uitleg over de inspanningen die van u en uw werknemers verwacht wordt, van dag één tot in het tweede ziektejaar.  

Wij bieden deze training ook aan op fysieke locaties. Lees hierover meer.

Resultaat

De deelnemer weet na de online training:

 • welke informatie hij nodig heeft indien een werknemer zich ziek meldt.
 • hoe een verzuimprotocol opgesteld moet worden.
 • welke inspanningen er van hem verwacht worden als een werknemer langdurig niet (volledig) kan werken.
 • welke wettelijke stappen er zijn bij langdurig uitval zoals het Plan van aanpak en WIA-aanvraag.
 • welke verschillende spelers er zijn in het verzuimtraject en wat hun rol is.
 • wanneer er sprake is van volledig herstel.

De deelnemer kan:

 • een goede inschatting maken of er sprake is van een ziekmelding.
 • een Plan van aanpak opstellen.
 • alle inspanningen uitvoeren die de Wet verbetering poortwachter) van u vraagt.
Voor wie

De online training Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen is gericht op de ondernemer of leidinggevende die relatief weinig ervaring heeft met het begeleiden van zieke werknemers. Onder inspirerende leiding van een ervaren professional gaat u aan de slag met de theorie in combinatie met voorbeelden uit uw bedrijf. Dit zorgt dat u het geleerde direct in praktijk kunt brengen en levert u snel resultaat op. 

Wilt u op (grotere schaal) verzuim managen door onder (preventieve) maatregelen te nemen en effectieve verzuimgesprekken te voeren, dan kunt u onze Training Verzuimmanagement en verzuimgesprekken voeren volgen.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 698. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training + technische ondersteuning
 • het benodigde studiemateriaal en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 698
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen

In elk bedrijf is wel eens sprake van een ziekmelding. Maar niet iedereen is op de hoogte van de regels die hierbij komen kijken. Er komen vragen op u af zoals:

 • Ben ik verplicht een ziekmelding aan te nemen?
 • Welke inspanningen worden er volgens de Wet verbetering poortwachter (WvP) van mij als werkgever verwacht?
 • En wat mag ik verwachten van mijn werknemer?
 • Hoe zit het met de privacywetgeving?
 • En wat als mijn werknemer langdurig niet (volledig) kan werken?

De training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen geeft antwoord op deze vragen. De training neemt u mee vanaf het moment vanaf de ziekmelding. U krijgt heldere uitleg over de inspanningen die van u en uw werknemers verwacht wordt, van dag één tot in het tweede ziektejaar.

Resultaat

De deelnemer weet:

 • welke informatie hij nodig heeft indien een werknemer zich ziek meldt.
 • hoe een verzuimprotocol opgesteld moet worden.
 • welke inspanningen er van hem verwacht worden als een werknemer langdurig niet (volledig) kan werken.
 • welke wettelijke stappen er zijn bij langdurig uitval zoals het Plan van aanpak en WIA-aanvraag.
 • welke verschillende spelers er zijn in het verzuimtraject en wat hun rol is.
 • wanneer er sprake is van volledig herstel.

De deelnemer kan:

 • een goede inschatting maken of er sprake is van een ziekmelding.
 • een Plan van aanpak opstellen.
 • alle inspanningen uitvoeren die de Wet verbetering poortwachter) van u vraagt.
Voor wie

De training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen is gericht op de ondernemer of leidinggevende die relatief weinig ervaring heeft met het begeleiden van zieke werknemers. Onder inspirerende leiding van een ervaren professional gaat u aan de slag met de theorie in combinatie met voorbeelden uit uw bedrijf. Dit zorgt dat u het geleerde direct in praktijk kunt brengen en levert u snel resultaat op. 

Wilt u op (grotere schaal) verzuim managen door onder (preventieve) maatregelen te nemen en effectieve verzuimgesprekken te voeren, dan kunt u onze Training Verzuimmanagement en verzuimgesprekken voeren volgen.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • praktijkoefeningen
 • catering op locatie
 • de benodigde studiematerialen
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Verzuimmanagement en verzuimgesprekken voeren (online)

Verzuim is een complex probleem. Het is naar voor uw medewerker én voor uw organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen. De online verzuimtraining, is gericht op de basis van verzuim en het managen van verzuim.

De training ‘omgaan met verzuim’ is sterk praktisch gericht. Het doel is om: 
• Een goede basis te geven op het gebied van verzuim (theorie).
• De middelen aan te reiken om ziekteverzuim te beïnvloeden en te beheersen.
• De overtuiging te geven dat je in staat bent het ziekteverzuim binnen te bespreken en te managen (wat werkt wel/wat werkt niet, wat vraag je wel/niet, wat doe je wel/niet).
• Inzicht te geven in theorieën en wetgeving over ziekteverzuim.
• Bewust te maken van het feit dat verzuim een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering.
• Dit alles vanuit de balans tussen ‘harD voor de organisatie en harT voor de medewerkers’. 

Wij bieden deze training ook aan op fysieke locaties. Lees hierover meer.

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • begrippen, cijfers en kosten op het gebied van verzuim.
 • de verschillende soorten verzuim.
 • de belangrijkste wettelijke informatie bij een zieke werknemer. 
 • de gesprekstechnieken die u kunt hanteren om verzuim te beïnvloeden of voorkomen.
 • welke interventies mogelijk zijn, zowel curatief als preventief.
 • hoe u de samenwerking met de bedrijfsarts optimaal benut.
Voor wie

De training is geschikt voor iedereen die regelmatig met verzuim te heeft vanuit de rol als leidinggevende, verzuimcoördinator of vanuit de afdeling P&O of HRM. Wij adviseren de training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen (Wet verbetering poortwachter) als u weinig tot geen ervaring heeft met het begeleiden van zieke werknemers. 

Onder inspirerende leiding van een ervaren professional gaat u aan de slag met de theorie in combinatie met voorbeelden uit uw bedrijf. Dit zorgt dat u het geleerde direct in praktijk kunt brengen en levert u snel resultaat op. 

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 503,50. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • het benodigde studiemateriaal
 • een certificaat
€ 503,50
(Exclusief btw)

Maak zelf uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)­

Startpunt voor een veilige en gezonde werkomgeving is inzicht in de risico's. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart en kunt u deze gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. In deze interactieve training ontvangt u de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met de RI&E. De training is geschikt voor zowel kantoor- als productieomgeving. 

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Resultaat

Na de training weet u:

 • Hoe u een algemene RI&E opstelt en of deze getoetst moet worden.
 • Welke tools u kunt gebruiken voor het opstellen van een RI&E en hoe u een passende tool selecteert.
 • Wat de wettelijke kaders zijn waar u rekening mee moet houden. 

De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches. Zo krijgt u alle informatie voor het praktisch uitvoeren van de RI&E en kunt deze nu zelfstandig uitvoeren. Ook bent u in staat om zelfstandig een goed Plan van aanpak te maken.

Voor wie

Bent u degene die binnen uw organisatie de RI&E gaat uitvoeren? Dan is deze training perfect afgestemd op wat u nodig heeft.

De RI&E wordt meestal uitgevoerd door de preventiemedewerker, directeur/eigenaar, een hr-functionaris, of een facilitair- of technisch medewerker.

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

Op dit moment worden de nieuwe data van de training Maak zelf uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)­ gepland. Laat hier uw gegevens achter. Dan informeren wij u zodra de nieuwe data bekend zijn.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Externe trainingen: bedrijfshulpverlening (BHV)

ArboNed biedt een breed scala aan trainingen verzorgd door eigen professionals. Om onze klanten een zo breed en praktisch mogelijk aanbod te doen, werken we ook samen met derden. Dit doen we op onderwerpen die dicht tegen onze dienstverlening liggen, maar niet onze expertise zijn.

Training bij u op de werkvloer

Neem contact op met de afdeling Salessupport voor onze incompany oplossingen via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 63 63

Heeft u alles kunnen vinden?