Minder risico’s, meer duidelijkheid: MKB verzuim-ontzorgverzekering

Werkgevers zijn verplicht om bij een (langdurig) zieke werknemer het loon door te betalen (maximaal 2 jaar) en zich in te spannen voor re-integratie. Dit brengt kosten en risico's met zich mee. Om werkgevers te ontzorgen, is er per 1 januari 2020 een pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

De nieuwe regeling vangt het financiële risico van ziekte op en gecertificeerde professionals nemen de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemers over. Deze nieuwe ontzorgverzekering is ontwikkeld samen met het Ministerie van SZW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Dit verandert voor werkgevers bij langdurend verzuim

Kleine werkgevers kunnen onzeker zijn of zij alles goed geregeld hebben voor het moment waarop een werknemer langdurig uitvalt. Dit komt doordat zij vaak weinig ervaring hebben met langdurig ziekteverzuim. Zij weten niet goed wat van hen wordt verwacht. Zo is de werkgever wettelijk verplicht het loon maximaal twee jaar door te betalen en moet hij zich inspannen voor re-integratie. Dat is een behoorlijke opgave. Om werkgevers tegemoet te komen, is loonbetaling en re-integratie bij ziekte vanaf 2020 makkelijker en duidelijker.

  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
  • Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB verzuim-ontzorgverzekering die hen ontlast.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
  • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De werknemer krijgt zelf een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering is de werkgever verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. Daarbij wordt hij actief geholpen bij het begeleiden van een zieke werknemer. Zo kan uw klant op een aantal dingen rekenen:

  • Er is intensieve begeleiding van een ontzorgcasemanager die alle partijen coördineert. Ook ziet hij er op toe dat de juiste stappen worden gezet vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.
  • 100% vergoeding van interventies die de casemanager noodzakelijk acht voor de re-integratie van uw zieke werknemer.
  • De verzekering is inclusief de dienstverlening van een gecertificeerde arbodienst.
  • Poorwachtergarantie: met deze verzekering voldoet u aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Heeft uw bedrijf de adviezen opgevolgd en komt er toch een boete van UWV? Dan neemt de verzekeraar de boete over.

Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering wordt de werkgever dus veel werk uit handen genomen. Deze verzekering is geschikt voor MKB bedrijven en goedgekeurd door MKB Nederland.

MKB Verzuim-ontzorgverzekering in 15 minuten

Snel inzichtelijk krijgen welke verzuimbegeleiding ArboNed levert binnen de VOV? Kijk dan deze korte video, waarin procesregisseur Chung Dang en ontzorg-casemanager André Maessen in een interview met Perry Perdok de verschillen tussen beide rollen duidelijk toelichten.

Aanbod ArboNed

Kleine werkgevers worden in dit verzekeringsaanbod dus optimaal ontzorgd bij de re-integratie van hun werknemers, onder andere door een speciale casemanager bij de arbodienst die de regie voert.

ArboNed werkt met een aantal verzekeraars samen dat voldoet aan de eisen van een MKB verzuim-ontzorgverzekering. ArboNed zet regionaal werkende casemanagers in die de werkgever optimaal ondersteunen, waardoor naast telefonisch contact ook persoonlijk contact mogelijk is, bijvoorbeeld op locatie ArboNed.

Meer informatie

Wij verwijzen onze klanten en prospects voor meer inhoudelijke informatie over dit product door naar u als financieel adviseur. Uiteraard kunnen wij uitleg geven over de inhoud van het dienstverleningspakket. U kunt hiervoor terecht bij uw accountmanager.  

contact

Heeft u nog vragen over onze dienstverlening in het kader van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering?

Uw accountmanager helpt u graag verder.

Perry Perdok

Perry Perdok
(regio Noord)
030 299 62 99
perry.perdok@arboned.nl

Jan Nieuwdorp

Jan Nieuwdorp
(regio Zuid)
030 299 62 99
jan.nieuwdorp@arboned.nl