Volmachten

ArboNed werkt samen met gevolmachtigd agenten (volmachten). Een gevolmachtigd agent heeft van een verzekeraar de bevoegdheid gekregen om binnen vooraf afgesproken kaders als verzekeraar op te treden en neemt bijna alle werkzaamheden van de verzekeringsmaatschappij over. Bijvoorbeeld offreren, accepteren en de schadebehandeling. De gevolmachtigd agent doet dit voor rekening en risico van de volmachtgever, de verzekeraar. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Wat levert het op voor u?

Onze arbodienstverlening wordt gecombineerd met een verzuimverzekeringsproduct van één van onze volmachtpartners. Net zoals bij onze samenwerking met verzuimverzekeraars bent u verzekerd van goede verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemers tegen een extra aantrekkelijk tarief én de financiële risico’s en gevolgen van verzuim. Wij bieden u en uw zieke werknemer een vast aanspreekpunt, de procesregisseur die, waar nodig, ook contact heeft met de gevolmachtigd agent. En dat levert administratief gemak op. We volgen altijd de privacywetgeving en de afspraken die tussen het Verbond van Verzekeraars en OVAL zijn gemaakt. Per gevolmachtigd agent hebben we gerichte afspraken gemaakt. Check bij uw verzekeringsadviseur of een van de genoemde gevolmachtigd agenten hieronder wat de specifieke voordelen voor u zijn.

We werken samen met

 • ABW verzekeringen
 • Acura Assuradeuren
 • Assuradeuren Gilde
 • Benevia
 • Biesbosch Assuradeuren
 • Boval Assurantiën
 • Cerass
 • Claeren & Co.
 • Der Kinderen
 • DiVerz!
 • EVO Verzekeringen
 • Felison
 • FGD Assuradeuren
 • Fidus
 • GABA
 • Het Groene Hart Assuradeuren
 • HZB Volmacht
 • Intermediair Services Nederland
 • Intermont Assuradeuren
 • KLG Nomden Assuradeuren 
 • Licent Inkomen
 • Liers Assuradeuren 
 • Lussenburg
 • Mandaat Assuradeuren
 • Meijers Assurantiën
 • Mercer Marsh Benefits
 • Mercurius
 • Mutsaerts
 • Nedasco
 • Nieuwstaete Assuradeuren
 • NLG Den Haag
 • One Underwriting 
 • Overwater
 • Plusdiensten Kroezen
 • Rabobank
 • SAA Assuradeuren
 • SAA Vitaliteit
 • Summa Adviesgroep
 • Thoma Assurantie en pensioenadviseurs
 • Turien & Co. Assuradeuren
 • Unirisk Assuradeuren
 • Vanbreda Risk & Benefits B.V.
 • VLC & Partners
 • Van Loon Assurantiën
 • VCN
 • VKG Inkomen
 • Zekerheuts