De MKB verzuim-ontzorgverzekering

ArboNed is kennispartner van MKB Nederland en partner van inkomensverzekeraars en volmachten.

Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering is uw klant goed verzekerd voor loondoorbetaling. Daarbij is arbodienstverlening door ArboNed inbegrepen én wordt hij intensief ondersteund bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn zieke werknemers door een gecertificeerde ontzorgcasemanager.

De ontzorgcasemanager van ArboNed

  • wordt ingeschakeld bij (dreigend) langdurig verzuim of een arbeidsconflict.
  • stelt het Plan van aanpak, de Eerstejaarsevaluatie en de Eindevaluatie op.
  • ondersteunt bij de aanvraag van een deskundigenoordeel, ziek-uit-dienstmelding en de WIA-aanvraag.
  • kan snel interventies opstarten die re-integratie versnellen en die vaak ook volledig worden vergoed. Denk aan de inzet van een arbeidsdeskundige, een bedrijfsmaatschappelijk werker, een mediator of re-integratie spoor 2.
  • voert namens de werkgever op het juiste moment het belangrijke gesprek met de werknemer over zijn visie op -en grotere rol in- de re-integratie.
  • geeft de werknemer inzicht in de financiële gevolgen van langdurige ziekte in de eerste twee ziektejaren. Of als hij in de ziektewet of WIA belandt.

Gezond (en zorgeloos) ondernemen. Daar zijn wij voor.

Gezond, veilig en prettig werken levert een bedrijf veel op. Het bespaart kosten van verzuim en loondoorbetaling, productieverlies, stijgende verzekeringspremies en bedrijfsaansprakelijkheid. Daarom ondersteunt ArboNed uw klant niet alleen bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn zieke werknemers. We helpen hem ook om ziekte, verzuim, blessures en ongevallen te voorkomen.

Bijvoorbeeld met een Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO) en medische (aanstellings)keuringen. En goed risicomanagement begint natuurlijk bij een actuele RI&E met praktische adviezen en gerichte verbeteracties.

De ontzorgcasemanager van ArboNed in 2,5 minuut

Wilt u weten wat de ontzorgcasemanager van ArboNed precies doet? En waarom werkgevers daar zo tevreden over zijn? André Maessen vertelt het u in deze korte video.

ArboNed en de MKB Verzuim-ontzorgverzekering in 15 minuten

Meer weten over de verzuimbegeleiding en re-integratieondersteuning door ArboNed binnen de MKB verzuim-ontzorgverzekering? Kijk dan deze webcast, waarin procesregisseur Chung Dang en ontzorgcasemanager André Maessen in een interview met Perry Perdok de verschillen tussen beide rollen duidelijk toelichten.

Meer informatie

ArboNed verwijst werkgevers voor meer inhoudelijke informatie over de MKB verzuim-ontzorgverzekering altijd door naar u als hun financieel adviseur. Natuurlijk vertellen onze accountmanagers u graag meer over onze dienstverlening. Neem dus gerust contact met ze op. 

Heeft u als verzekeringsadviseur vragen of wilt u een afspraak maken?

Onze accountmanagers divisie Verzekerd helpen u graag verder

Perry Perdok

Perry Perdok
Regio Noord-Nederland
Telefoonnummer: 030 299 64 44

Barry Boelens

Barry Boelens
Regio Midden-Nederland
Telefoonnummer: 030 299 64 44

Jan Nieuwdorp

Jan Nieuwdorp
Regio Zuid-Nederland
Telefoonnummer: 030 299 64 44